17/25 Aral覺k kumpas覺ndan 15 Temmuz ihanet giriimine

1725 Aral覺k kumpas覺ndan 15 Temmuz ihanet giriimine

1725 Aral覺k kumpas覺ndan 15 Temmuz ihanet giriimine

Kurulduu g羹nden beri “devletin k覺lcal damarlar覺na” s覺zmak i癟in her t羹rl羹 yolu mubah g繹ren Fetullah癟覺 Ter繹r rg羹t羹, 17/25 Aral覺k kumpas soruturmalar覺yla ger癟ek y羹z羹 ortaya 癟覺k覺nca kendisini durdurmak isteyen h羹k羹mete kar覺 darbe giriiminde bulundu.

AA muhabiri, “cemaat” kisvesi alt覺nda yapt覺覺 hukuksuzluklar覺n deifre olmas覺 羹zerine silaha sar覺lan FET’n羹n, sonunu haz覺rlad覺覺 15 Temmuz darbe giriimine nas覺l geldiini derledi.

rg羹te ilikin haz覺rlanan iddianame, m羹talaa ve gerek癟eli kararlara g繹re, FET, ger癟ek y羹z羹n羹, 17/25 Aral覺k kumpas soruturmalar覺 olarak tarihe ge癟en s羹re癟te g繹sterdi. Zira bu kumpas, 15 Temmuz’a giden yolda d繹enen ilk talard覺.

襤stanbul Cumhuriyet Basavc覺l覺覺nda g繹revli 繹rg羹t mensubu savc覺lar, 17 Aral覺k 2013’te i adam覺 ve b羹rokratlar覺n aralar覺nda bulunduu 癟ok say覺da kiiyi “kara para aklama”, “alt覺n ka癟ak癟覺l覺覺” ve “kamu g繹revlilerine r羹vet” iddias覺yla g繹zalt覺na ald覺.

D繹nemin 繹zel yetkili savc覺s覺 Muammer Akka, bu operasyondan bir hafta sonra 25 Aral覺k’ta Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n olu Bilal Erdoan’覺n da aras覺nda olduu 96 kii hakk覺nda g繹zalt覺 karar覺 verdi.

Ancak 17 Aral覺k operasyonunda g繹rev alan 繹rg羹t mensubu polislerin yerine atanan kolluk g繹revlileri, g繹zalt覺 kararlar覺n覺 uygulamad覺 ve 繹rg羹t羹n kumpas plan覺 balamadan suya d羹t羹.

rg羹tle m羹cadele balad覺, yarg覺daki g羹c羹 sars覺ld覺

“H羹k羹mete ilk darbe giriimi” olarak kabul edilen s繹zde 17/25 Aral覺k operasyonlar覺n覺n ard覺ndan, FET’ye kar覺 her alanda m羹cadeleye h覺z verildi.

Bu kapsamda, kumpas olduklar覺 sonradan ortaya 癟覺kan Balyoz ve Ergenekon dosyalar覺n覺n da aras覺nda bulunduu bir癟ok davan覺n savc覺 ve hakiminin 繹zel yetkileri kald覺r覺ld覺, g繹rev yerleri deitirildi.

Ard覺ndan FET’n羹n g羹d羹m羹nde olduu deerlendirilen HSYK’nin yap覺s覺n覺n deitirilmesi i癟in 癟al覺ma balat覺ld覺.

17/25 Aral覺k s羹recinin ard覺ndan 2014’羹n ilk g羹nlerinde, 繹rg羹t mensubu savc覺lar覺n talimat覺yla Adana’da, M襤T’e ait 3 t覺r durdurularak usuls羹z ekilde arand覺.

Bunun 羹zerine HSYK, t覺rlar覺 aranmas覺n覺 isteyen savc覺 Aziz Takc覺 ile Adana Cumhuriyet Basavc覺vekili Ahmet Karaca ve ayn覺 birimde g繹revli Mustafa S覺rl覺’n覺n 繹zel yetkilerini kald覺rd覺.

17/25 Aral覺k soruturmalar覺n覺 y羹r羹ten savc覺lar Celal Kara, Mustafa Erol ve Mehmet Y羹zge癟’in de 繹zel yetki alanlar覺 deitirildi.

Yarg覺daki 繹rg羹t mensuplar覺na y繹nelik m羹cadele kapsam覺nda, 11 ubat 2014’te 166 hakim ve savc覺n覺n yeri daha deiti. Ergenekon soruturmalar覺n覺 y羹r羹ten Zekeriya z de Bolu’ya d羹z savc覺 olarak atand覺.

Milli G羹venlik Kurulunun 26 ubat 2014’teki toplant覺s覺n覺n ard覺ndan, “lke genelinde g羹venlii ilgilendiren hususlar ve y羹r羹t羹len 癟al覺malar deerlendirilmi, bu kapsamda halk覺m覺z覺n huzurunu ve ulusal g羹venliimizi tehdit eden yap覺lanmalar g繹r羹羹lm羹t羹r.” a癟覺klamas覺 yap覺larak FET’ye kar覺 m羹cadelenin daha kapsaml覺 olaca覺 sinyali verildi.

Bu a癟覺klamadan bir g羹n sonra, HSYK’nin yap覺s覺n覺 deitiren kanun y羹r羹rl羹e girdi ve kurumun genel sekreteri ile yard覺mc覺lar覺n覺n da aras覺nda bulunduu bir癟ok personelin g繹revi sona erdi.

Ard覺ndan 癟覺kar覺lan kararnamelerle kritik yerleri tutan FET mensuplar覺n覺n g繹rev yerleri deitirilmeye devam edildi. Demokratikleme paketinin y羹r羹rl羹e girdii mart ay覺nda ise 繹zel yetkili mahkemeler kald覺r覺ld覺. B繹ylece FET’n羹n yarg覺daki g羹c羹 sars覺ld覺.

Usuls羹z soruturma yapanlar al覺nd覺

H羹k羹metin 繹rg羹te kar覺 duruu, toplum nezdinden de destek buluyordu. Zira FET’n羹n illegal faaliyetleri bir bir ortaya 癟覺kmaya balay覺nca halk da 繹rg羹t羹n karanl覺k y羹z羹n羹 g繹rmeye balad覺.

rg羹t羹n, se癟ilmi iradeyi hedef almas覺n覺n temel gerek癟esi olarak g繹sterilen dershaneler konusunda kararl覺l覺k g繹steren h羹k羹metin, FET’n羹n eleman ve gelir salad覺覺 bu kurumlar覺n kapat覺lmas覺n覺 salayan kanun teklifi, 14 Mart 2014’te kabul edildi.

Mart 2014’te, Telekom羹nikasyon 襤letiim Bakanl覺覺nda (T襤B) y羹r羹t羹len soruturma 癟er癟evesinde 509 bin 516 kiinin dinlendii, 2012 繹ncesine ait usuls羹z dinleme kay覺tlar覺n覺n silindii belirlendi.

襤stanbul merkezli 17 Aral覺k kumpas soruturmas覺 kapsam覺nda hakk覺nda g繹zalt覺 karar覺 verilen 60 kii i癟in 2 May覺s 2014’te takipsizlik karar覺 verildi.

Ayn覺 g羹n 襤stanbul merkezli kumpas soruturmalar覺 y羹r羹ten savc覺lar Zekeriya z, Celal Kara, Muammer Akka ile hakim S羹leyman Kara癟繹l hakk覺nda soruturma a癟覺ld覺.

Ard覺ndan Adana’da M襤T t覺rlar覺n覺n durdurulmas覺na ilikin 13 asker hakk覺nda da m羹ebbet hapis cezas覺 istemiyle dava a癟覺ld覺.

Erdoan’覺n, Babakanl覺k ve Ke癟i繹ren’deki ikametindeki ofislerine dinleme cihaz覺 konulmas覺na y繹nelik soruturmada, eski Babakanl覺k Koruma Daire Bakan覺 Mehmet Y羹ksel ve koruma m羹d羹r羹 Zeki Bulut’un da aras覺nda bulunduu 11 emniyet mensubu 17 Haziran’da g繹zalt覺na al覺nd覺.

25 Aral覺k kumpas soruturmas覺 kapsam覺nda hakk覺nda adli ilem yap覺lan 96 kii i癟in 1 Eyl羹l’de takipsizlik verildi. Kararda, “T羹rkiye Cumhuriyeti Babakan覺’n覺n 繹rg羹t lideri olarak g繹sterilmesi ve ‘d繹nemin babakan覺’ ibaresi kullan覺lmak suretiyle fezleke d羹zenlenmesi, soruturmay覺 haz覺rlayanlar覺n hukuki bir soruturma g繹r羹n羹m羹 alt覺nda h羹k羹meti cebren ortadan kald覺rmaya veya g繹revlerini yapmas覺n覺 k覺smen veya tamamen engellemeye teebb羹s ettiklerini ortaya koymaktad覺r.” ifadesi kullan覺ld覺.

Y羹ksek yarg覺, 繹rg羹t羹n elinden kurtar覺ld覺

HSYK’nin FET mensuplar覺ndan temizlenmesi i癟in yap覺lan Anayasa deiikliinin ard覺ndan hakim ve savc覺lar aras覺nda se癟ime gidildi.

Kurulun 10 as覺l 6 yedek 羹yesini belirlemek i癟in 12 Ekim 2014’te yap覺lan se癟imlerden, FET’c羹 yarg覺 mensuplar覺na kar覺 oluturulan Yarg覺da Birlik Platformu 羹yeleri galip 癟覺kt覺.

HSYK se癟iminin ard覺ndan etkinlii k覺r覺lan FET’n羹n, y羹ksek yarg覺da da temizlenmesi i癟in 15 Aral覺k 2014’te Yarg覺taya 144, Dan覺tay’a 33 羹ye atand覺.

襤stanbul 1. Sulh Ceza Hakimlii, 襤stanbul merkezli “paralel yap覺” soruturmas覺 kapsam覺nda, eleba覺 G羹len hakk覺nda 19 Aral覺k 2014’te yakalama karar覺 癟覺kard覺.

2014’羹n son g羹nlerinde, Samanyolu Yay覺n Grubu Bakan覺 Hidayet Karaca ile baz覺 emniyet g繹revlileri tutukland覺.

“Art覺k inlerine girilmitir”

O d繹nem, paralel yap覺 olarak adland覺r覺lan FET’ye y繹nelik operasyonlar 2015’te de devam etti.

Cumhurbakan覺 Erdoan, Babakan Ahmet Davutolu ve Genelkurmay Bakan覺 Necdet zel’in de aras覺nda bulunduu devlet adamlar覺n覺n telefonlar覺n覺n usuls羹z dinlenmesine ilikin eski T襤B Bakanvekili Osman Nihat en ve eski Bilgi Sistemleri Daire Bakan覺 襤lhan Elieyiolu ile 癟ok say覺da kii, 21 Ocak 2015’te g繹zalt覺na al覺nd覺.

HSYK o g羹nlerde, basavc覺lar覺n da aras覺nda olduu 888 hakim ve savc覺n覺n g繹rev yerini deitirdi.

Cumhurbakan覺 Erdoan’dan, “Art覺k inlerine girilmitir.” a癟覺klamas覺 geldi.

O g羹ne kadar “paralel devlet yap覺lanmas覺” olarak an覺lan s繹zde “G羹len cemaati” i癟in ilk kez ubat 2015’te “Fetullah癟覺 Ter繹r rg羹t羹” ifadesi kullan覺ld覺.

KPSS’de usuls羹zl羹k iddialar覺na ilikin soruturman覺n balad覺覺 martta, gazeteci Mehmet Baransu, “Balyoz Plan覺” davas覺 san覺klar覺na “kumpas” kurduu gerek癟esiyle tutukland覺.

TSK’n覺n gizli bilgilerini ele ge癟irmek amac覺yla FET’c羹 yarg覺 mensuplar覺n覺n balatt覺覺 Kozmik Oda soruturmas覺, 11 Mart’ta takipsizlikle sonu癟land覺.

HSYK, soruturman覺n eski savc覺s覺 Mustafa Bilgili ile Kozmik Oda’da arama karar覺 veren d繹nemin Ankara 11. A覺r Ceza Mahkemesi 羹yeleri hakk覺nda inceleme balat覺ld覺.

 

“FET” ifadesi art覺k iddianamede

Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺, “devleti itibars覺zlat覺rmak ve devletin i yapamaz hale geldii” alg覺s覺 oluturmak su癟lamas覺yla 4’羹 polis 7 kii hakk覺nda a癟t覺覺 davan覺n iddianamesinde ilk kez “Fetullah癟覺 Ter繹r rg羹t羹” ifadesini kulland覺.

襤stanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Metin z癟elik ile 襤stanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Baer, “Paralel Yap覺” soruturmas覺nda Samanyolu Yay覺n Grubu Bakan覺 Hidayet Karaca ile baz覺 emniyet personelinin de aralar覺nda bulunduu tutuklular覺 sal覺verilmesine karar verdi.

Yetkileri olmad覺覺 halde bu karar覺 veren z癟elik ve Baer, HSYK taraf覺ndan a癟覺a al覺n覺p tutukland覺, tahliye kararlar覺 ise “yok h羹km羹nde” say覺ld覺.

HSYK’nin, savc覺lar Zekeriya z, Celal Kara, Muammer Akka, Mehmet Y羹zge癟 ile hakim S羹leyman Kara癟繹l’羹 meslekten ihra癟 ettii may覺s ay覺nda ise Adana ve Hatay’da M襤T’e t覺rlar覺n覺n durdurulmas覺na ilikin g繹zalt覺na al覺nan Adana 襤l Jandarma Komutan覺 Kurmay Albay okay, Adana Cumhuriyet Basavc覺s覺 Bar覺yan覺k ile savc覺lar Tak癟覺, iman ve Karaca tutukland覺.

Savc覺lar Zekariya z, Celal Kara, Muammer Akka, Mehmet Y羹zge癟 ile hakim S羹leyman Kara癟繹l meslekten ihra癟 edildi, eski 襤stanbul 襤stihbarat Daire Bakan覺 Ali Fuat Y覺lmazer, Hrant Dink’in 繹ld羹r羹lmesine ilikin tutukland覺.

HSYK 2. Dairesi, kamuoyunda “Selam Tevhid” olarak bilinen “S繹zde Kud羹s Ordusu Ter繹r rg羹t羹” soruturmas覺nda usuls羹z dinleme yap覺ld覺覺 gerek癟esiyle 54 hakim ve savc覺dan 49’unu 14 Temmuz’da g繹revden uzaklat覺rd覺.

Eyl羹l 2015’te, 繹rg羹te finans destei salad覺覺 ve 繹rg羹t羹n propagandas覺n覺 yapt覺覺 gerek癟esiyle, Koza 襤pek Holding’in irketlerinde arama ger癟ekletirildi.

Holding Y繹netim Kurulu Bakan覺 Hamdi Ak覺n 襤pek hakk覺nda, “ter繹rizmin finansman覺, zimmet, ter繹r 繹rg羹t羹n羹n propagandas覺n覺 yapmak” su癟lar覺ndan soruturma a癟覺ld覺. Daha sonra Koza 襤pek Holding ve b羹nyesindeki irketlere kayyum atand覺.

襤stanbul 13. A覺r Ceza Mahkemesi, “takipsizlikle sonu癟lanan 25 Aral覺k soruturmas覺nda usuls羹zl羹kler yapt覺覺 ve 羹phelilere kumpas kurduu” gerek癟esiyle aralar覺nda eleba覺 G羹len’in de bulunduu 69 羹pheli hakk覺nda haz覺rlanan iddianameyi 19 Ekim 2015’te kabul etti. Eleba覺 hakk覺nda k覺rm覺z覺 b羹lten 癟覺kar覺lmas覺 talep edildi.

襤stanbul 14. A覺r Ceza Mahkemesi, “Selam Tevhid’de kumpas” soruturmas覺 kapsam覺nda firari 羹pheliler G羹len ve Emrullah Uslu, eski emniyet m羹d羹r羹 Yurt Atay羹n ve muvazzaf subaylar覺n da aralar覺nda bulunduu 55’i tutuklu, 122 kii hakk覺nda haz覺rlanan iddianameyi de kas覺m ay覺nda kabul etti.

KPSS sorular覺n覺n s覺zd覺r覺lmas覺na ilikin ilk dava Aral覺k 2015’te a癟覺ld覺 ve 230 san覺k, “nitelikli doland覺r覺c覺l覺k”, “resmi belgede sahtecilik” su癟lar覺n覺n yan覺 s覺ra “ter繹r 繹rg羹t羹 羹yesi olmakla” su癟land覺.

HSYK 2. Dairesi, M襤T t覺rlar覺n覺 durduran savc覺lar S羹leyman Bar覺yan覺k, Ahmet Karaca, Aziz Takc覺, zcan iman ile Yaar Kavalc覺kl覺olu’nu Ocak 2016’da meslekten ihra癟 etti.

Ayn覺 d繹nem, Zaman gazetesini de b羹nyesinde bulunduran Feza Gazetecilik irketine kayyum atand覺.

襤zmir’deki, Askeri Gizli Bilgi ve Belge Bulundurma Davas覺’nda, “kumpas soruturmas覺”na ilikin 29 Nisan 2016’da kabul edilen iddianamede, FET’n羹n yarg覺y覺, emniyeti ve TSK’y覺 sadece rakiplerini bertaraf etmek i癟in deil, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin y繹neticilerini deitirmek, toplumdaki etkinlii, ticari faaliyetleri, stratejik 繹neme sahip kamu kurumlar覺n覺 ele ge癟irmek, h羹k羹meti y覺kmak, kendi felsefesine uygun siyasi yap覺 oluturmak i癟in devlet i癟erisinde, devlet otoritesine kar覺 “paralel bir yap覺lanma” i癟erisinde olduuna dikkat 癟ekildi.

Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n, FET’ye y繹nelik ana soruturmas覺n覺n 羹phelisi G羹len’in iadesi i癟in ABD’ye g繹nderilecek dosya 13 Temmuz’da tamamland覺.

Erzincan’daki “Ergenekon” davas覺n覺n gizli tan覺klar覺na hapis cezas覺 verilen karar覺n gerek癟esi de o g羹nlerde a癟覺kland覺 ve gerek癟ede, FET’n羹n, art覺k “silahl覺 ter繹r 繹rg羹t羹” olarak kabul edilmesi gerektii vurguland覺.

B繹ylece FET’n羹n silahl覺 ter繹r 繹rg羹t羹 olduu ilk kez bir mahkeme karar覺nda yer ald覺.

Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺, FET’n羹n 15 Temmuz darbe giriiminden bir g羹n 繹nce eleba覺 G羹len’in de aralar覺nda bulunduu 73 tepe y繹netici hakk覺nda haz覺rlad覺覺 “癟at覺 iddianameyi”, Ankara 4. A覺r Ceza Mahkemesine g繹nderdi.

H羹k羹metin kararl覺l覺覺 kar覺s覺nda iyice k繹eye s覺k覺an FET, kurulduu g羹nden bu yana bask覺 ve hileyle elde ettii sosyal, siyasal ve ekonomik g羹c羹n羹 kaybetmemek i癟in son 癟are olarak darbe giriiminde bulunacakt覺.

襤hanet giriiminin yaand覺覺 akam saatler 16.16’y覺 g繹sterdiinde, Kara Havac覺l覺k Komutanl覺覺nda g繹revli helikopter pilotu bir binba覺, Milli 襤stihbarat Tekilat覺 (M襤T) Bakanl覺覺na giderek, FET’c羹lerin M羹stear Hakan Fidan’覺 al覺koymay覺 planlad覺覺n覺 ihbar etti.

襤stihbarat覺n iletildii Fidan, bu bilgiyi Genelkurmay 2. Bakan覺 Orgeneral Yaar G羹ler’e telefonla bildirdi, daha sonra bir yard覺mc覺s覺n覺 ayr覺nt覺lar覺 aktarmak 羹zere Genelkurmay Bakanl覺覺 karargah覺na g繹nderdi.

Orgeneral G羹ler, M襤T yetkilisiyle konutuktan sonra Genelkurmay Bakan覺 Orgeneral Hulusi Akar’a g繹r羹menin i癟eriini aktard覺. 襤hbar i癟eriinin daha da netletirilmesi i癟in Fidan karargaha davet edildi.

Orgeneral Akar ile g繹r羹en Fidan, ihbar覺n daha b羹y羹k bir plan覺n par癟as覺 olabileceini s繹yledi. Bunun 羹zerine Akar, T羹rk Silahl覺 Kuvvetler Harekat Merkezine, havadaki ara癟lar覺n 羹slerine d繹nmesini, hava sahas覺n覺n ise u癟ua kapat覺lmas覺 emrini verdi.

Etimesgut Z覺rhl覺 Birlikler Okulu ve Eitim T羹men Komutanl覺覺ndan z覺rhl覺 ara癟lar覺n birlik d覺覺na 癟覺kar覺lmamas覺 i癟in d繹nemin 4. Kolordu Komutan覺 Korgeneral Metin G羹rak’覺 g繹revlendiren Akar, helikopter u癟ular覺na kar覺 da Kara Kuvvetleri Komutan覺 Orgeneral Salih Zeki olak’覺 Kara Havac覺l覺k Komutanl覺覺na g繹nderdi.

Ayn覺 saatte Orgeneral G羹ler’in eski zel Kalem M羹d羹r羹 Kurmay Yarbay B羹nyamin Tuner, darbe giriimini sevk edecek isimlerden eski Genelkurmay Personel Plan ve Y繹netim Daire Bakan覺 Tugeneral Mehmet Partig繹癟’e, M襤T M羹stear覺 Fidan’覺n, Akar ile g繹r羹t羹羹n羹 iletti.

Darbe giriimi saati 繹ne al覺nd覺

Akar’覺n talimat覺 羹zerine, Silahl覺 Kuvvetler Harekat Merkezi Bakan覺 Tugeneral 襤lhan K覺rt覺l, 20.02’de, “Yurt i癟i ve yurt d覺覺 harekat gerekli olursa Genelkurmay ile koordine kurularak izin al覺nacakt覺r.” emrini yay覺mlad覺. Darbeciler ise u癟ular覺n serbest b覺rak覺ld覺覺 yalan覺n覺 yayarak bu emri sabote etti.

Orgeneral Akar’覺n, Fidan ile g繹r羹t羹羹, Orgeneral olak’覺n da FET’c羹 askerleri tutuklatmak i癟in Kara Havac覺l覺k Komutanl覺覺na gittii bilgisi darbeciler aras覺nda dolamaya balad覺.

Bu gelimeler, ihanet giriiminin 16 Temmuz 03.00’te balamas覺n覺 planlayan darbecileri panie sevk etti.

rg羹t 羹yesi askerlerin tutuklanaca覺 endiesiyle Ak覺nc覺 ss羹’nde darbeyi y繹netecek Adil ks羹z ve dier sivil imamlar覺n onay覺yla ihanet giriimi 20.30’a 癟ekildi.

Saat 20.22’yi g繹sterdiinde darbenin komuta merkezi Ak覺nc覺 ss羹’nde toplanan zel Kuvvetler Komutanl覺覺ndan (KK) se癟ilmi te癟hizatl覺 33 bordo bereli, Genelkurmay Bakanl覺覺’na hareket etti.

Eski Genelkurmay Strateji Daire Bakan覺 T羹mgeneral Mehmet Dili, Genelkurmay Bakan覺 Badan覺man覺 Albay Orhan Y覺k覺lkan, Tugeneral Mehmet Partig繹癟 ve zel Kalem M羹d羹r羹 Albay Ramazan G繹zel Genelkurmay Bakanl覺覺ndaki darbe giriimini organize etmek i癟in bir araya geldi.

Mehmet Dili, saat 21.00’de Orgeneral Akar’a, “Komutan覺m operasyon bal覺yor, herkesi alaca覺z, taburlar, tugaylar yola 癟覺kt覺, biraz sonra g繹receksiniz.” diyerek darbeyi tebli etti.

Dili’nin s繹yledikleri kar覺s覺nda Akar, “Ne diyorsun ulan sen? Ne operasyonu? Sen manyak m覺s覺n? Sak覺n ha” diyerek tepki g繹sterdi.

Akar’覺 ikna edemeyeceini anlayan Dili, makam odas覺 d覺覺nda bekleyen ekibe m羹dahale emri verdi.

Bunun 羹zerine G繹zel, Y覺k覺lkan, eski emir subay覺 Yarbay Levent T羹rkkan, eski emir subay覺 yard覺mc覺s覺 Y羹zba覺 Serdar Tekin ve eski Ba癟avu Abdullah Erdoan i癟eri girerek Orgeneral Akar’覺 al覺koydu.

T羹rkkan’覺n 繹ld羹rmekle tehdit ettii Akar, “S覺k ulan, ne yaparsan覺z yap覺n, bu giriiminizi desteklemeyeceim.” diyerek darbe kar覺t覺 tavr覺n覺 s羹rd羹rd羹.

襤hanet bildirisi karargahlara g繹nderildi

Karargahtaki darbecilerin talimat覺 羹zerine Polatl覺’da konulu 58. Top癟u Tugay Komutan覺 eski Tugeneral Murat Ayg羹n, Ankara’n覺n kritik noktalar覺n覺 kontrol alt覺na almak i癟in aralar覺nda f羹ze rampa sistemlerinin de bulunduu 癟ok say覺da arac覺n k覺ladan 癟覺kmas覺n覺 emretti.

Darbeciler, 21.16’da Silahl覺 Kuvvetler Harekat Merkezi’nin giri 癟覺k覺覺n覺 kontrol alt覺na al覺rken, Ak覺nc覺 ss羹’nden hareket eden darbeci bordo berelilerin otob羹s羹 Genelkurmay Karargah覺’na ulat覺.

Eski Genelkurmay Emniyet Subay覺 Yarbay G繹khan Eski’nin kar覺lad覺覺 33 kiilik ekip, Genelkurmay Bakan覺 Akar’覺n kulland覺覺 1-A kap覺s覺ndan komuta kat覺na 癟覺kt覺.

Saat 21.37’de, Genelkurmay Bakanl覺覺 Mesaj ve Evrak Da覺t覺m Sistemi (MEDAS) 羹zerinden “Haz覺rl覺k 襤kaz覺 ve Birlik 襤ntikali” bal覺kl覺 ihanet giriiminin ilk bildirisi g繹nderildi.

Orgeneral Akar’覺n emriyle Kara Havac覺l覺k Komutanl覺覺’nda denetim yapt覺ktan sonra karargaha d繹nen Kara Kuvvetleri Komutan覺 Orgeneral olak, darbecilerce al覺konuldu.

Saat 21.43’te olak’覺n koruma Astsubay覺 B羹lent Ayd覺n, Genelkurmay Bakanl覺覺 Karargah覺’nda darbecilerce ehit edildi ve Ayd覺n, 15 Temmuz’un ilk ehidi olarak kay覺tlara ge癟ti.

Ayn覺 saatlerde Adana 襤ncirlik 10. s Komutanl覺覺’ndan darbecilere yak覺t ikmali yapacak ilk tanker u癟a覺 havaland覺. Yakla覺k be dakika sonra ikinci tanker u癟a覺 da u癟tu. U癟aklar her t羹rl羹 ikaza ramen geri d繹nmedi, bildirilen rotalar覺 takip etmedi.

Darbeciler Partig繹癟 ile Turhan’覺n imzas覺n覺 ta覺yan s繹zde s覺k覺y繹netim atama listesi MEDAS 羹zerinden birliklere g繹nderildiinde saat 21.48’di.

Bu mesajdan sonra darbeciler, ehirlerin kritik yol ve kavaklar覺 ile kamu kurumlar覺n覺n igali i癟in ayn覺 sistem 羹zerinden “Z覺rhl覺 Muharebe Arac覺 襤ntikali” konulu ikinci emri yay覺mlad覺.

MEDAS 羹zerinden ard覺 ard覺na mesaj g繹nderen darbeciler, 21.53’te k覺la d覺覺ndaki askerlerin birliklerine kat覺lmas覺 emrini verdi.

Bunun 羹zerine harekete ge癟en darbeciler, Ka覺thane’deki “襤stanbul’un g繹ren g繹z羹” olarak bilinen Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) igal etti.

K繹pr羹ler tutuldu

Saat 22.08 itibar覺yla Ak覺nc覺 ss羹’nden havalanan F-16’lar Ankara 羹zerinde al癟ak u癟ua balad覺.

Keif ve koordinat belirleme amac覺yla Kayseri’den getirilen GREN u癟a覺 22.20’de Ak覺nc覺 ss羹’nden havaland覺.

K覺sa s羹re sonra u癟a覺n sistemine Ankara G繹lba覺’nda konulu Polis zel Harekat Bakanl覺覺 koordinatlar覺 girildi.

Saat 03.00’e kadar havada kalan u癟ak, Ankara’y覺 bombalayan pilotlara g繹r羹nt羹 iletme, lazerle iaretleme, koordinat ve hava trafii bilgilerini verdi.

Darbecilerce 22.21’de bakanl覺klara “S覺k覺y繹netim Direktifi” konulu mesaj g繹nderildi.

Askeri hareketlilie ilikin gelimeler, haber kanallar覺na saat 22.28’de yans覺d覺. Televizyonlar, 襤stanbul Boazi癟i ve Fatih Sultan Mehmet k繹pr羹lerinden ge癟ilerin askerlerce engellendiini “son dakika” olarak duyurdu.

Diyarbak覺r 8. Ana Jet s Komutanl覺覺ndan 22.35’te m羹himmat y羹kl羹 6 F-16 havaland覺. Ankara semalar覺na vard覺klar覺nda al癟ak u癟ua balayan u癟aklar, daha sonra Ak覺nc覺 ss羹’ne ge癟ti.

Darbeciler 22.54’te “Yurtta Sulh” WhatsApp grubundan, “AKP 襤l Tekilat覺 yolda, ge癟irmeyin, ate serbest” mesaj覺 ile sivillere y繹nelik katliam emrini verdi.

Babakan Y覺ld覺r覺m’覺n a癟覺klamas覺

Saat 23.02’de NTV’ye telefonla balanan d繹nemin Babakan覺 Binali Y覺ld覺r覺m, “emir komuta zinciri olmadan asker i癟indeki baz覺 kiilerin kanunsuz bir eyleminin s繹z konusu olduunu” belirterek, “Milleti temsil eden h羹k羹met i ba覺ndad覺r. Bu kalk覺may覺 yapanlar, bu 癟覺lg覺nl覺覺 yapanlar, bu kanunsuz eylemin i癟erisinde olanlar en a覺r ekilde bedelini 繹deyeceklerdir.” a癟覺klamas覺n覺 yapt覺.

Darbe faaliyetinin ba覺na ge癟meyi reddeden Orgeneral Akar ile dier darbe kar覺t覺 komutanlar, darbecilerce Ak覺nc覺 ss羹’ne g繹t羹r羹ld羹.

Partig繹癟 de d繹nemin eski YA yesi Orgeneral Ak覺n zt羹rk’e darbe faaliyetinin s羹rd羹r羹lecei 羹sse ge癟mesini s繹yledi.

Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺, 23.05’te darbe giriimine y繹nelik soruturma balatt覺覺n覺 duyurdu.

Darbeci pilotlar Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydodu, G繹lba覺’ndaki Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹 Havac覺l覺k Daire Bakanl覺覺’n覺 lazer poduyla iaretlediinde saat 23.18’i g繹steriyordu.

Eski pilotlar Mehmet etin Kaplan ve Ertan Koral, iaretlenen yeri bombalad覺. Sald覺r覺da 7 polis ehit oldu, 5 polis yaraland覺.

Saat 00.01’de eski pilot y羹zba覺lar Uur Uzunolu ile H羹seyin T羹rk, G繹lba覺’ndaki Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹 zel Harekat Bakanl覺覺’n覺 bombalad覺. Bir sivil ile 43 polis ehit olurken 36 polis yaraland覺.

Erdoan’dan gecenin seyrini deitiren a癟覺klama

Darbecilerin kontrol羹ndeki helikopterler, 00.02’de Yenimahalle’deki M襤T yerlekesini tarad覺.

Darbeci yarbay mit Gen癟er, 00.13’te TRT’yi igal etti ve darbe bildirisini okuttu.

Saat 00.24’羹 g繹sterdiinde CNN T羹rk’e balanan Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, darbe giriiminin seyrini deitiren tarihi konumas覺n覺 yapt覺 ve “Milletimizi meydanlara davet ediyorum” 癟ar覺s覺nda bulundu.

Darbecilerin, “Yurtta Sulh” yaz覺ma grubunda 00.32’de “TV’ler susturulmas覺 gerekiyor.” talimat覺 verildi.

Cumhurbakan覺 Erdoan’覺 ta覺yan helikopter al癟ak irtifada seyrederek ATA u癟a覺n覺n bulunduu Mula Dalaman Havaliman覺’na indi.

Erdoan, 01.31’de ATA u癟a覺na ge癟ti, u癟ak 12 dakika sonra 襤stanbul’a gitmek 羹zere havaland覺.

Darbeciler sivil katliam覺na devam etti

Ayn覺 dakikalarda darbeciler Genelkurmay Bakanl覺覺n覺n internet sitesinden korsan darbe bildirisi yay覺mlad覺.

Jandarma Genel Komutanl覺覺 Karargah覺 繹n羹nde darbecileri protesto eden vatandalar, helikopter taraf覺ndan tarand覺覺nda saatler 00.45’i g繹steriyordu. Sald覺r覺da 9 vatanda ehit oldu, onlarcas覺 yaraland覺.

Darbeci F-16 pilotlar覺 Mehmet Yurdakul ve 襤lhami Ayg羹l 00.56’da Ankara Emniyet M羹d羹rl羹羹’n羹 bombalad覺.

Yakla覺k 10 dakika sonra eski pilot Mustafa zkan buray覺 ikinci kez bombalad覺. Sald覺r覺da 2 kii ehit oldu, 39 kii yaraland覺.

Saat 01.00’da darbeciler 覺rnak, Denizli ve Isparta’dan Ankara’ya y羹zlerce komando getirmek istedi. Ancak bu illere g繹nderilen u癟aklar, Eskiehir BHHM taraf覺ndan engellendi.

Halisdemir, darbeci generali karargaha sokmad覺

Diyarbak覺r’dan bir tabur bordo bereli askerle havalanan darbeci Semih Terzi’nin u癟a覺 Etimesgut Havaliman覺’na 01.13’te indi.

Darbecilerin tehdidine ramen 01.39’da TBMM Genel Kurul Salonu a癟覺ld覺.

“Yurtta Sulh” isimli mesaj grubundan, “Emri iletiyorum, toplananlara atele kar覺l覺k verilecek, ate a癟覺lan topluluk da覺l覺yor.” mesaj覺 yaz覺ld覺.

Darbecilerin hedefindeki zel Kuvvet Komutan覺 Korgeneral Zekai Aksakall覺, telefonla ulat覺覺 emir Astsubay覺 mer Halisdemir’den Semih Terzi’yi etkisiz hale getirmesini istedi.

Komutas覺ndaki askerlerle Etimesgut zel Hava Alay Komutanl覺覺’na gelen darbeci general Semih Terzi, 02.14’te KK’n覺n emir komutas覺n覺 almak i癟in helikopterle G繹lba覺’ndaki karargaha gitti.

Karargah giri kap覺s覺na kadar gelen Terzi, kahraman Astsubay mer Halisdemir taraf覺ndan vurularak etkisiz hale getirildi. Halisdemir, Terzi ile Diyarbak覺r’dan gelen askerlerden baz覺lar覺n覺n a癟t覺覺 atele ehit oldu.

Vatandalar geri ad覺m atmad覺

Eskiehir BHHM’nin talimat覺yla 02.19’da T羹rk hava trafik bilgileri NATO’ya kapat覺ld覺.

Ayn覺 saatlerde Genelkurmay Bakanl覺覺 Karargah覺’n覺n 繹n羹nde protesto yapan vatandalardan 36’s覺 ehit edildi. ehitlerden baz覺lar覺n覺n naa覺 darbecilerce, yerde s羹r羹klenerek karargah d覺覺na b覺rak覺ld覺.

Vatandalar覺n direncini k覺rmak i癟in her t羹rl羹 yola bavuran darbeciler, 02.35’te Meclis’i hedef ald覺. Eski pilotlar Hasan H羹sn羹 Bal覺k癟覺 ve Uur Uzunolu’nun kulland覺覺 F-16’dan Meclis’e at覺lan bombayla 32 kii yaraland覺.

Vatandalarca igalden 03.00’te kurtar覺lan TRT, normal yay覺n覺na d繹nerken darbeciler ise polise teslim edildi.

Darbeci pilot H羹seyin T羹rk, televizyon yay覺nlar覺n覺 kesmek i癟in 03.14 – 03.19’da TRKSAT tesislerine d繹rt bomba att覺.

Saatler ilerledik癟e Cumhurbakan覺 Erdoan’覺n 癟ar覺s覺yla vatandalar覺n alanlar覺 doldurmas覺 darbecileri iyice panikletti. Saat 03.19’da “Yurtta Sulh” yaz覺ma grubunda “襤stanbul’da 2. K繹pr羹ye u癟akla hava taarruzu deerlendirilebilir mi?” yaz覺ld覺.

襤stanbul Atat羹rk Havaliman覺 Kontrol Kulesini igal eden darbeciler, polis 繹zel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildikten hemen sonra Cumhurbakan覺 Erdoan’覺 ta覺yan ATA u癟a覺 piste teker bast覺.

Erdoan’覺 havaliman覺nda binlerce vatanda kar覺lad覺. 襤stanbul’daki gelimenin ard覺ndan TBMM bir kez daha darbecilerin sald覺r覺s覺na maruz kald覺. Eski pilot y羹zba覺 H羹seyin T羹rk, 03.24 ve 03.25’te F-16 u癟a覺yla TBMM’yi ikinci kez bombalad覺.

O esnada d繹nemin Adalet Bakan覺 Bekir Bozda, Meclis k羹rs羹s羹nden “Bizim burada yapaca覺m覺z ey 繹lmektir. Gitmek isteyen gitsin. Bomba da atsan覺z buraday覺z, ne yaparsan覺z yap覺n buraday覺z. Sizi yarg覺n覺n 繹n羹ne 癟覺karaca覺z.” konumas覺n覺 yap覺yordu.

Sokaklarda vatandalar覺n, k覺lalarda ise vatansever askerlerin darbecilere kar覺 m羹cadelesi devam ederken 04.00’te Ankara Cumhuriyet Basavc覺l覺覺, “FET ile irtibatl覺 yarg覺 g繹revlileri”, “s繹zde Yurtta Sulh Konseyi 羹yeleri” ile “darbe teebb羹s羹ne kat覺lanlar” hakk覺nda g繹zalt覺 karar覺 verdi.

Darbeciler i癟in yolun sonu g繹r羹nd羹

Babakan Y覺ld覺r覺m, 04.36’da Korgeneral Ziya Kemal Kad覺olu’na darbecilerin kontrol羹ndeki u癟aklar覺 d羹羹rme yetkisi verdi.

Kad覺olu’nun talimat覺yla Erzurum ve 襤ncirlik’teki pilotlara, darbecilerin kulland覺覺 u癟aklar覺 d羹羹rme yetkisiyle kalkmalar覺 emredildi.

Bu talimattan k覺sa s羹re sonra Ankara 羹zerindeki 4 F-16, 1 helikopter ve tanker u癟a覺n覺n d覺覺ndaki hava ara癟lar覺 羹slerine d繹nmek zorunda kald覺.

Cumhurbakan覺 Erdoan’覺n Marmaris’te konaklad覺覺 ve gece yar覺s覺 ayr覺ld覺覺 otele helikopterlerden ate a癟覺ld覺.

Oteli ablukaya alan darbeciler, koruma polisi Mehmet etin ve Nedip Cengiz Eker’i ehit etti.

Saat 05.14’羹 g繹sterdiinde darbeci pilotlara kar覺 u癟ak d羹羹rme yetkisiyle kalkan u癟aklara angajman yetkisi verildi.

Birka癟 dakika sonra Nakkatepe U癟u Tabur Komutanl覺覺’na, Stinger f羹zelerinin cephanelikten 癟覺kar覺l覺p mevzi al覺nmas覺 emri verildi.

Ard覺ndan HAWK Filo Komutanl覺覺’na bal覺 襤stanbul’daki hava savunma f羹zelerinin haz覺rlanmas覺 istendi.

Bu gelimeler 羹zerine darbecilerin mesaj gruplar覺nda “Ankara nas覺l, herkes hayatta nas覺l kalabiliyorsa 繹yle yaps覺n. Mehmet T羹rk tedbir al abi, can kaybetmeyin, 癟at覺覺yoruz. l羹 polis var. Ankara’dan teyit ettim, teslim olun.” mesajlar覺n覺 payla覺ld覺.

“Yurtta Sulh” WhatsApp grubunda giriimlerinin baar覺s覺z olduunu anlayan darbeciler, ka癟maya karar verdikleri y繹n羹nde payla覺mlar yapt覺.

Saat 06.19’da eski pilot 羹stemen M羹slim Macit, Cumhurbakanl覺覺 K羹lliyesi Kava覺’na iki bomba att覺. Sald覺r覺da 15 vatanda ehit oldu, 7 kii yaraland覺.

Jandarma Genel Komutanl覺覺’nda al覺konulan TEM Daire Bakan覺 Turgut Aslan ile korumas覺 Hasan G羹lhan, elleri ve g繹zleri bal覺 halde bina d覺覺na 癟覺kar覺larak, darbeci Albay Erkan ktem taraf覺ndan balar覺ndan vuruldu. Aslan a覺r yaralan覺rken, G羹lhan ehit oldu.

Darbenin baar覺s覺z olduunu anlayan 襤stanbul Boazi癟i K繹pr羹s羹’ndeki darbeciler, teslim olmaya balad覺.

Sabah覺n ilk saatlerinde Babakan Y覺ld覺r覺m, Genelkurmay Bakanl覺覺na vekaleten d繹nemin 1. Ordu Komutan覺 Orgeneral mit D羹ndar’覺n atand覺覺n覺 a癟覺klad覺.

Saat 08.26’y覺 g繹sterdiinde darbecilerin al覺koyduu Genelkurmay Bakan覺 Akar, Ak覺nc覺 ss羹’nden helikopterle ankaya K繹k羹’ne g繹t羹r羹ld羹.

Polis zel Harekat 08.36’da, Jandarma Genel Komutanl覺覺’ndaki darbecilere operasyon d羹zenledi.

Yakla覺k bir saat sonra Genelkurmay Bakanl覺覺 Karargah覺’ndan 癟覺kan 200’e yak覺n asker de polise teslim oldu.

Cumhurbakan覺 Erdoan ve Milli Savunma Bakan覺 Fikri I覺k’覺n talimat覺yla u癟aklar覺n kalk覺 yapmas覺n覺 engellemek i癟in 11.16’da Ak覺nc覺 ss羹 ana pisti vuruldu.

Saat 12.57’de Babakan Y覺ld覺r覺m, Bakan Fikri I覺k ve Genelkurmay Bakan覺 Akar ile ankaya K繹k羹’nde d羹zenledii bas覺n toplant覺s覺nda darbe teebb羹s羹n羹n bast覺r覺ld覺覺n覺 a癟覺klad覺.

B繹ylece Cumhurbakan覺 Erdoan’覺n liderliinde, milletin gayreti ve vatansever g羹venlik g羹癟leri sayesinde 15 Temmuz 2016’da ger癟ekletirilen ihanet giriimine ge癟it verilmedi.

Darbecilere kar覺 tarihte eine az rastlanacak direni 繹rnei sergileyen aziz millet, karanl覺k gecede 羹lkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip 癟覺kt覺.

襤hanet giriiminde yakla覺k 9 bin askeri personel, 35 u癟ak, 37 helikopter, 74羹 tank 246 z覺rhl覺 ara癟 ve 4 bine yak覺n hafif silah kullan覺ld覺覺 kay覺tlara ge癟ti.

Darbe giriiminin p羹sk羹rt羹lmesinden sonra 羹lkenin birliine, ba覺ms覺zl覺覺na ve demokrasisine kasteden, karanl覺k emellerine ulamak i癟in her t羹rl羹 ihaneti g繹ze alan darbecilerle hukuk 繹n羹nde hesaplamak i癟in savc覺lar harekete ge癟ti.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir