Bolu Belediyesinin yabancılara yönelik ‘su ve nikah zammı’nın yürütmesi durduruldu

Bolu Belediyesinin yabancılara yönelik 'su ve nikah zammı'nın yürütmesi durduruldu

Bolu Belediyesinin yabancılara yönelik 'su ve nikah zammı'nın yürütmesi durduruldu

Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolar ve nikah ücretlerinin 100 bin lira olmasına yönelik kararlarının, belediyeden savunma alınıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bolu İdare Mahkemesi, meclis kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik başvuruyu inceledi.

Dün ara kararını açıklayan mahkeme, belediyenin almış olduğu kararların, milletlerarası sözleşmelerle güvence altına alınan temel haklardan olan evlenme ve aile kurma hakkı ile kişilerin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi bakımından en zaruri biyolojik ihtiyaçları arasında bulunan su tüketimiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Belediye Meclisi’nin aldığı bu kararla, kişilerin belirtilen hak ve ihtiyaca erişimlerinin olumsuz etkilenebileceği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Davalı idare vekilince verilen dilekçede, davaya konu gelir tarifesinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar hakkında sonradan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde belediye gelir hesaplarında istikrarsızlıkların hasıl olacağı, dava açan, açmayan ve meclis kararında belirtilen yabancıların ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar kapsamında ödeme yapmak durumunda kalacağı, dolayısıyla yürütmenin durdurulması talebi hakkında ivedilikle bir karar verilmesinin uygun olacağı beyan edilmekle dava konusu işlemin uygulanması sonrasında şayet yargı kararıyla hukuka aykırı bulunması durumunda yapılan uygulamaların geri dönüşünde telafisi güç durumların oluşacağının davalı idarece de gözetildiğinde, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.”

Mahkeme ayrıca, savunma ve ara karar süresinin 10 gün olarak belirlenmesine, ara kararın tüm yönleriyle yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun idareye duyurulmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir