Cumhurbakan覺 Erdoan: 3600 ek g繹sterge meselesi 2022 sonuna kadar 癟繹z羹lecek

Cumhurbakan覺 Erdoan 3600 ek g繹sterge meselesi 2022 sonuna kadar 癟繹z羹lecek

Cumhurbakan覺 Erdoan 3600 ek g繹sterge meselesi 2022 sonuna kadar 癟繹z羹lecek

Cumhurbakan覺 Erdoan, “n羹m羹zdeki y覺l覺n sonuna kadar 3600 ek g繹sterge meselesinin 癟繹z羹leceini bizzat muhataplar覺m覺za beyan eden biziz.” dedi.

Cumhurbakan覺 ve AK Parti Genel Bakan覺 Recep Tayyip Erdoan,parti genel merkezinde d羹zenlenen AK Parti Geniletilmi 襤l Bakanlar覺 Toplant覺s覺’nda konutu.

nceki g羹n genel merkezde Merkez Karar ve Y繹netim Kurulu 羹yeleriyle olduk癟a uzun bir toplant覺 ger癟ekletirdiklerini, d羹n de TBMM’nin yeni yasama y覺l覺n覺n balamas覺n覺n ard覺ndan milletvekilleriyle ilk grup toplant覺s覺n覺 yapt覺klar覺n覺 an覺msatan Erdoan, bug羹n de il bakanlar覺 ve tekilat kademelerinin dier mensuplar覺yla birlikte olduklar覺n覺 s繹yledi.

Salg覺n d繹neminde ara vermek veya uzaktan canl覺 balant覺yla yapmak mecburiyetinde kald覺klar覺 il ziyaretlerini bir s羹re 繹nce tekrar balatt覺klar覺n覺 hat覺rlatan Erdoan, son olarak K覺rehir ve Mersin’e gittiklerini, cumartesi g羹n羹 de Adana’n覺n misafiri olacaklar覺n覺 bildirdi.

Ziyaret ettikleri ehirlerde hem vatandalarla ve tekilatlarla bir araya geldiklerini hem de 癟ok say覺da eser ve hizmetin toplu a癟覺l覺覺n覺 yapt覺klar覺n覺 belirten Erdoan, ayr覺ca her ehirde gen癟lerle bir araya geldikleri 繹zel programlar tertip ettiklerini anlatt覺.

Yapt覺klar覺 toplu a癟覺l覺 t繹renlerinde kamu projeleri yan覺nda 繹zel sekt繹r羹n yat覺r覺mlar覺n覺n da yer ald覺覺n覺 aktaran Erdoan, Adana’da da milyar dolarl覺k bir 繹zel sekt繹r yat覺r覺m覺n覺n temel atma ve tamamlanan projelerin a癟覺l覺 t繹renlerine kat覺laca覺n覺 ifade etti.

“Fark覺m覺z覺 tekrar ortaya koyduk”

D羹nyan覺n ciddi bir bocalama d繹nemine girdii salg覺n s羹recinde T羹rkiye’nin, 羹retim 癟arklar覺n覺 hi癟 durdurmayarak, yat覺r覺mlar覺 tevik ederek ve istihdam覺 koruyarak kendisini dier 羹lkelerden ayr覺t覺rd覺覺n覺 dile getiren Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Ge癟tiimiz y覺l t羹m d羹nya k羹癟羹l羹rken bizim b羹y羹meye devam etmemiz bu ger癟ein en somut ifadesidir. K羹resel 羹retim, tedarik, lojistik ve perakende kanallar覺nda ciddi t覺kan覺kl覺覺n yaand覺覺 son d繹nemde de 羹lkemizde herhangi bir aksakl覺a meydan vermeyerek, fark覺m覺z覺 tekrar ortaya koyduk. Her krizin f覺rsatlar覺 da beraberinde getirdii inanc覺yla d羹nyay覺 kas覺p kavuran salg覺n d繹nemini yeni ve b羹y羹k bir kalk覺nma at覺l覺m覺na d繹n羹t羹rmenin gayreti i癟indeyiz. Hamdolsun sanayicisiyle, ihracat癟覺s覺yla, ticaret erbab覺yla, esnaf ve sanatkar覺yla h羹lasa t羹m kesimleriyle milletimizin de bu kalk覺nma hamlesine s覺k覺 s覺k覺ya sahip 癟覺kt覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Pek 癟ok ehrimizde yeni organize sanayi b繹lgelerinin kuruluundan kapasite b羹y羹tme gayretlerine kadar nice g羹zel gelimelerin yaand覺覺n覺 biliyoruz.”

Erdoan, bu y覺l覺n ilk ve ikinci 癟eyreindeki ciddi b羹y羹me rakamlar覺n覺n, T羹rkiye’nin doru istikamette gittiine iaret ettiini belirtti.

Cumhurbakan覺 Erdoan, 繹yle devam etti:

“Tabii birileri biz ne yaparsak yapal覺m, 羹lkemiz hangi g羹zel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuursa kavusun felaket tellall覺覺 yapmaktan geri durmuyor. Y覺llard覺r ayn覺 yalanlar覺, iftiralar覺, 癟arp覺tmalar覺 tekrarlamaktan b覺k覺p usanmayanlar覺n maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Esasen hayatlar覺nda bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemi, devlet y繹netmek nedir, uluslararas覺 ilikiler nas覺l y羹r羹t羹l羹r bilmeyen herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu 癟arp覺k zihniyetlilerin kestikleri ahkamlar覺n cehaletlerini ortaya sermekten 繹te bir k覺ymeti yoktur. Ama doru yerinden kalkana kadar yalan d羹nyay覺 dola覺rm覺 ger癟eini de unutmamal覺y覺z. Bizim s繹ylenir s繹ylenmez hakikat denizinde bomad覺覺m覺z her yalan覺n bir s羹re sonra b羹y羹y羹p aya覺m覺za dolamas覺 ka癟覺n覺lmazd覺r.”

“Milletimizin zihnine ve g繹nl羹ne kaz覺mal覺y覺z”

Millete yapt覺klar覺 hizmetleri anlatmak i癟in ellerinde g羹nlerce, haftalarca, aylarca kullan覺lsa bitmeyecek kadar malzeme olduunu ifade eden Erdoan, “Genel Merkezimizin, Cumhurbakanl覺覺m覺z覺n, bakanl覺klar覺m覺z覺n, belediyelerimizin 羹rettikleri bu malzemeleri her f覺rsatta kullanmal覺, milletimizin zihnine ve g繹nl羹ne kaz覺mal覺y覺z. Bizim insan覺m覺z, s羹rekli mavra yapan覺, desteksiz at覺p tutan覺, yalan覺 ger癟ek ciddiyetiyle s繹yleyerek, kendine g羹ld羹reni istihza ile de olsa bir s羹re takip eder ama g羹n羹n sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullan覺r.” diye konutu.

Erdoan, eser ve hizmet siyasetinin gereini yerine getirirken, millete 繹zellikle “bu siyaset orta oyuncular覺n覺n ger癟ek y羹z羹n羹” hat覺rlatmaktan da geri durmayacaklar覺n覺 vurgulad覺.

D羹nk羹 Grup konumas覺nda, CHP Genel Bakan覺 Kemal K覺l覺癟darolu’nun “yeni anayasa tart覺malar覺yla ilgili tutars覺zl覺klar覺n覺” bizzat kendi az覺yla ifade ettii g繹r羹nt羹leri de kullanarak anlatt覺覺n覺 dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“K覺l覺癟darolu bu durumdan 癟ok al覺nm覺. G繹r羹nt羹lerdeki kiinin kendisi deil de ben olduumu zannederek bir sal覺k kuruluundan rapor almam gerektiini s繹ylemi. Aram覺zda doktor arkadalar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiini, neye iaret ettiini gayet iyi bileceklerdir. Biz, kimsenin iine kar覺may覺z, doktorlar覺n iine de kar覺may覺z, ama ortada hem CHP hem de 羹lke siyaseti a癟覺s覺ndan acilen m羹dahale edilmesi gereken vahim bir durum olduu da ortadad覺r. Bize d羹en ‘Allah ifa versin’ deyip kendi iimize bakmakt覺r. Bu zat 繹nceki g羹n enerji fiyatlar覺n覺 da diline dolam覺t覺. Avrupa bata olmak 羹zere, d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda enerji fiyatlar覺n覺n 2 kat覺ndan 5 kat覺na kadar artt覺覺 bir d繹nemde biz kendi vatandalar覺m覺z覺 korumak i癟in her t羹rl羹 fedakarl覺覺 yap覺yoruz Bay Kemal. Sen nerede dolat覺覺n覺n fark覺nda deilsin. 襤zlemiyor musun televizyonlar覺? Enerjide Avrupa ne alemde, d羹nya ne alemde g繹rm羹yor musun? Adamlar u anda benzin bulam覺yor benzin. Bunlar覺 g繹rm羹yor musun? Amerika bata olmak 羹zere, Almanyas覺, 襤ngilteresi u anda akaryak覺tta adeta m羹flis durumda. Hepsini ge癟tik imdi kamyon of繹r羹 bile bulam覺yorlar. Salg覺n balad覺覺ndan beri enerji sekt繹r羹nde kamunun kontrol羹 alt覺ndaki fiyatlar覺 gerekirse s羹bvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmay覺 s羹rd羹r羹yoruz.”

Enerji fiyatlar覺n覺 etkileyecek uluslararas覺 kontratlar覺, T羹rkiye lehine en y羹ksek avantajlar覺 salayacak ekilde yapmak i癟in youn gayret i癟inde olduklar覺n覺 bildiren Erdoan, “D羹nyada emtia fiyatlar覺 bata olmak 羹zere, maliyetleri etkileyen her eyin, 襤kinci D羹nya Sava覺’ndan beri g繹r羹lmedik d羹zeyde artt覺覺 bir s羹re癟te, biz 羹lkemizin en az s覺k覺nt覺yla bu d繹nemi atlatmas覺 i癟in 癟al覺覺yoruz. lkenin de d羹nyan覺n da 繹zellikle ger癟eklerinden bihaber olanlar覺n k羹rs羹den s繹yledikleri s繹zlerin ne bu tabloya bir faydas覺 ne de herhangi bir anlam覺 vard覺r. Onlar konuur biz hizmet ederiz, eser 羹retiriz, sorun 癟繹zeriz, yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyar覺z.” deerlendirmesinde bulundu.

Erdoan, d羹nyada ve 羹lkede yaanan her eyin gayet iyi fark覺nda olduklar覺n覺 ve ad覺mlar覺n覺 da ona g繹re att覺klar覺n覺 ifade etti.

Bu anlay覺la ge癟tiimiz haftalarda s繹zlemeleri yenilenen i癟i ve memurlar覺n 羹cretlerinde, kendilerini de 癟ok memnun eden art覺lar yapt覺klar覺n覺 an覺msatan Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Bay Kemal, bunlardan haberin var m覺? Hamdolsun, memurumuz da i癟ilerimiz de bu toplu s繹zlemelerden sonra halden memnun. Enflasyonun y羹zde 20’nin alt覺nda olduu bir d繹nemde ortalama y羹zde 30’lar d羹zeyinde yapt覺覺m覺z art覺larla 癟al覺an覺n, 羹retenin, sabit gelirlinin yan覺nda olduumuzu 癟ok a癟覺k癟a ortaya koyduk. Tabii, belediyeleri, h覺rs覺zl覺k, yolsuzluk, ahlaks覺zl覺k, taciz, tecav羹z iddialar覺yla 癟alkalanan bir partinin 癟al覺anlara verdiimiz bu 羹cret art覺lar覺n覺 g繹rmelerini, anlamalar覺n覺, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hi癟 deilse bu rezilliklerin yaand覺覺 yerleri 繹rnek g繹stererek 羹lkenin y繹netimine talip olduklar覺n覺 s繹ylemekten vazge癟melerinin kendileri i癟in daha iyi olaca覺n覺 da hat覺rlatmak istiyoruz.”

“ift癟imiz zaten biliyor”

Erdoan, d羹nyada uyuturucuyla m羹cadelesi referans al覺nan, cezaevlerinde en 癟ok uyuturucu su癟undan tutuklu ve h羹k羹ml羹s羹 bulunan bir 羹lkede, hala bu t羹r ithamlar覺 dile getirmenin ard覺nda baka niyetler olduunun a癟覺k olduunu belirtti.

Kamu g繹revlilerini tehdit ederek, 癟ift癟iye, i癟iye, emekliye, esnafa, i adam覺na velhas覺l toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceini sananlar覺 ac覺 bir tebess羹mle takip ettiklerini dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“K覺l覺癟darolu, memurlar覺 tahrik etmek i癟in diline 3600 ek g繹sterge meselesini dolam覺, ha bire tekrarlay覺p duruyor. Halbuki bu s繹z羹 veren biziz ya. Memur sendikalar覺yla yap覺lan son toplu s繹zlemeye bu bal覺覺 koyan da biziz. Verdiimiz s繹z羹n hukuki altyap覺s覺n覺 oluturmaya balayan yine biziz. n羹m羹zdeki y覺l覺n sonuna kadar bu meselenin 癟繹z羹leceini bizzat muhataplar覺m覺za beyan eden yine biziz. yleyse bu zat hala neyi konuup duruyor, dorusu ben bunu bilmiyorum. Kendi akl覺nca ehitlerden gazilere, her kesimi k覺k覺rtmaya 癟al覺an bu kii, h覺z覺n覺 alamay覺p 羹lkemizde en 癟ok destek verdiimiz kesimlerden biri olan 癟ift癟ilerimize de bulam覺. Biz yapt覺klar覺m覺z覺 s繹yl羹yoruz, bu ah覺s ilkokul 癟ocuu seviyesinde bile olmayan bir mant覺kla g羹ya kendince tar覺m denklemi kuruyor. S繹yledii eyin, 癟ift癟iyi bug羹nk羹 seviyesinin 癟ok gerisine d羹羹receinden bile haberi yok. O derece uursuz durumda. Yapaca覺z, edeceiz dedii eylerin 癟ok daha fazlas覺n覺n uygulanmakta olduunu 癟ift癟imiz zaten biliyor.”

“Tabii ki s覺k覺nt覺lar覺m覺z da var”

Cumhurbakan覺 Erdoan, T羹rkiye’de tar覺m覺 stratejik bir sekt繹r olarak belirleyip ger癟ekten b羹y羹k yat覺r覺mlar ve desteklerle bug羹nk羹 seviyesine getirdiklerini aktard覺.

Her t羹rl羹 destei 癟ift癟iye verdiklerini, vereceklerini vurgulayan Erdoan, 羹lkenin tar覺msal has覺las覺n覺 ge癟en y覺l 337 milyar liraya, tar覺m ihracat覺n覺 da 20 milyar dolara 癟覺karak cumhuriyet tarihinin en y羹ksek seviyelerine ulat覺rd覺klar覺n覺 anlatt覺.

Sadece bu y覺l i癟in verdikleri ve verecekleri tar覺m desteklerinin tutar覺n覺n 24 milyar liray覺 bulduunun alt覺n覺 癟izen Erdoan, u deerlendirmelerde bulundu:

“Ham maddeleri, uluslararas覺 piyasalardan temin edildii i癟in k羹resel fiyatlamaya tabi g羹brenin maliyeti y羹zde 187 artarken, biz bunu 羹癟te bir azaltarak 羹lkemize yans覺tt覺k. G羹bre desteklerini iki kat art覺rarak alternatif g羹brelerin kullan覺m覺na ek destek vererek 癟ift癟imizi biz koruduk. Et, s羹t ve yem 羹reticilerimizin fiyat dalgalanmalar覺ndan daha az etkilenmelerini salamak i癟in Toprak Mahsulleri Ofisimizi devreye soktuk. T羹m bu gayretlerimiz sayesinde T羹rkiye, gelimi 羹lkeler dahil pek 癟ok devletin g覺da arz g羹venlii konusunda endie yaad覺覺 bir d繹nemde, gayet rahat bir ekilde geleceine bakabilmektedir. Sadece tar覺mda deil hangi alana el atarsan覺z at覺n benzer tablolarla kar覺laacaks覺n覺z. Ha bu demek deil ki 羹lkemizde hi癟bir sorun yok, her ey g羹ll羹k g羹listanl覺k. Yok b繹yle bir ey. Tabii ki s覺k覺nt覺lar覺m覺z da var. Ama bunlar覺n neler olduunu da hangi sebeplerden kaynakland覺覺n覺 da nas覺l 癟繹z羹leceini de en iyi biz biliyoruz.”

Erdoan, T羹rkiye’nin imkanlar覺n覺 bu 羹lkede yaayan her bir bireyin emrine vermek i癟in haz覺rl覺klar覺n覺 s羹rd羹rd羹kleri ve en k覺sa s羹rede ger癟ekletirecekleri pek 癟ok proje bulunduunu, bu projeleri 繹n羹m羹zdeki g羹nlerde, haftalarda ve aylarda birer birer milletle paylaacaklar覺n覺 ve uygulamaya ge癟irecekleri vurgulad覺.

2023 hedefi

Cumhurbakan覺 Erdoan, 繹zellikle kar覺lar覺ndaki tablonun, 2023’e yaklat覺k癟a partilerine ve h羹k羹metlerine y繹nelik sald覺r覺lar覺n, yalan ve iftira kampanyalar覺n覺n artarak s羹receini g繹sterdiini s繹yledi.

Erdoan, hayat覺 boyunca iftira ve yalanla m羹cadele etmi, her baar覺s覺n覺 b羹y羹k m羹cadeleyle kazanm覺 bir siyasi hareketten geldiklerini, 羹lkenin zor bir d繹nemi olan 1994’te 襤stanbul B羹y羹kehir Belediye bakanl覺覺n覺 CHP’den alarak bunlara ramen kazand覺klar覺n覺 hat覺rlatt覺.

Cumhurbakan覺 Erdoan, “Siyasi ve ekonomik 癟繹k羹nt羹n羹n zirvede olduu 2002’de iktidara bunlara ramen geldik. Vesayetin oyunlar覺yla, ter繹r 繹rg羹tlerinin sald覺r覺lar覺yla, darbe teebb羹sleriyle, siyasi, sosyal ve ekonomik nice tuzakla bunlara ramen baa 癟覺kt覺k. T羹rkiye’nin demokrasi ve kalk覺nma m羹cadelesinde att覺覺m覺z her ad覺m覺 bunlara ramen neticelendirdik. 襤nallah 2023’te milletimizin tevecc羹h羹ne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbakanl覺覺nda yeniden sorumluluk 羹stlenmeyi de bunlara ramen baaraca覺z.” diye konutu.

“Hak ettikleri cevab覺 elbette her platformda vereceiz”

“Eer kar覺m覺zdakilerin insaf覺na kal覺rsak bunlar bize T羹rkiye Cumhuriyeti’nin ayn覺 haklara sahip vatandalar覺 olmam覺za ramen b覺rak覺n adil davranmay覺, yamurlu havada bir bardak su bile vermezler. G繹z羹 de g繹nl羹 de baka yerlere 癟evrili bu yeminli 羹lke ve millet d羹manlar覺na hak ettikleri cevab覺 elbette her platformda vereceiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onlar覺n seviyesine de d羹羹rmeyeceiz.” diyen Erdoan, tek sorumlu olduklar覺 mercinin “millet” olduunun alt覺n覺 癟izdi.

Bug羹ne kadar elde ettikleri her baar覺y覺, kazand覺klar覺 her m羹cadeleyi milletin desteine bor癟lu olduklar覺n覺 dile getiren Erdoan, “襤ktidara geldiimiz g羹nden beri kar覺m覺za 癟覺kan her engeli y覺k覺p ge癟memizi salayan, 15 Temmuz’da 癟覺plak elleriyle tanklar覺 durduran, b繹lgesel ve k羹resel t羹m g羹癟 odaklar覺n覺 hizaya getiren milletin g羹c羹n羹n 羹st羹nde bir g羹癟 tan覺mad覺k, tan覺m覺yoruz. Bundan sonra da hedeflerimize yine milletimizle birlikte yol y羹r羹yerek, milletimizin g繹nl羹ndeki yerimizi g羹癟lendirerek ulaabiliriz. Nice b羹y羹k badirelerin 羹stesinden nas覺l Allah’覺n yard覺m覺 ve milletimizin desteiyle gelmisek bug羹n 繹n羹m羹zde duran sorunlar覺 da ayn覺 ekilde aaca覺m覺zdan zerre kadar 羹phemiz yok. 襤te bu ekip burada.” dedi.

襤l bakanlar覺, ana kademe, gen癟lik kollar覺, il genel meclis bakan 羹yeleri ve belediye bakanlar覺yla 癟ok youn 癟al覺acaklar覺n覺 vurgulayan Erdoan, konumas覺n覺 繹yle tamamlad覺:

“Durmak yok. 襤e rehavet girmemesi gerekir. 襤te bunun i癟in her f覺rsatta tekilatlar覺m覺z覺n t羹m unsurlar覺yla sahada olmalar覺, dokunmad覺k ve kazanmad覺k g繹n羹l b覺rakmamalar覺 gerektiini s繹yl羹yoruz. Eer bunu baarabilirsek, bizim i癟in 2023, sadece daha b羹y羹k hedeflere doru s羹recek yolculuumuzun yeni bir balang覺癟 noktas覺 anlam覺 ta覺r. Benim sizden istediim udur, u g繹n羹llere vurmak, u g繹n羹llere dokunmak bizim en b羹y羹k kazan覺m覺m覺z olacakt覺r. Hep s繹yl羹yorum ya, bize gurur, kibir, asla yak覺maz. Biz tevazu ordusuyuz ve tevazu ordusu olarak bu yolculua devam edeceiz. AK Parti’nin 20 y覺ll覺k ge癟miinde bunun aksi hi癟 olmad覺, inallah bu defa da olmayacak. Ana kademesiyle, kad覺n ve gen癟lik kollar覺yla bug羹ne kadar bizi hi癟 yolda b覺rakmayan, hep sorumluluklar覺n覺 yerine getiren tekilatlar覺m覺za g羹veniyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz i癟in her birinize 羹kranlar覺m覺 sunuyorum. Rabb’im yar ve yard覺mc覺m覺z olsun.”

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir