Cumhurbakan覺 Erdoan: Paris 襤klim Anlamas覺’n覺, 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz

Cumhurbakan覺 Erdoan Paris 襤klim Anlamas覺'n覺, 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz

Cumhurbakan覺 Erdoan Paris 襤klim Anlamas覺'n覺, 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz

Cumhurbakan覺 Erdoan, “Paris 襤klim Anlamas覺’n覺, yap覺c覺 ad覺mlara uygun ekilde ve ulusal katk覺 beyan覺m覺z 癟er癟evesinde, 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz.” dedi.

T羹rkiye Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, Birlemi Milletler (BM) Genel Kurul Salonu’nda BM’nin 76’nc覺 Genel Kurulu g繹r羹melerinde kat覺l覺mc覺lara hitap etti.

“A覺 milliyet癟iliinin halen s羹rd羹r羹l羹yor olmas覺, insanl覺k ad覺na y羹z k覺zart覺c覺d覺r”

Konumas覺na, Genel Kurul’a kat覺lanlar覺 selamlayarak balayan Erdoan, Birlemi Milletler 76’nc覺 Genel Kurulu’nun 羹lkeler ve t羹m insanl覺k i癟in hay覺rlara vesile olmas覺n覺 diledi.

Erdoan, 2 y覺l sonra tekrar Genel Kurul’da bulunmaktan ve burada hitap etmekten b羹y羹k memnuniyet duyduunu belirterek, geride b覺rak覺lan yakla覺k 2 y覺lda t羹m insanl覺覺n sanc覺l覺 g羹nler ge癟irdiini an覺msatt覺.

“Son asr覺n en b羹y羹k sal覺k krizi olarak nitelenen Kovid-19 salg覺n覺nda, aralar覺nda dostlar覺m覺z覺n, yak覺nlar覺m覺z覺n, sevdiklerimizin de olduu 4,6 milyon insan覺 kaybettik.” diyen Erdoan, g繹sterilen onca 癟abaya ve a覺lamada al覺nan mesafeye ramen salg覺n覺n olumsuz etkilerinin halen devam ettiine dikkati 癟ekti.

Birlemi Milletler 76’nc覺 Genel Kurulu’nun da ite b繹yle bir atmosferde ger癟ekletiini ifade eden Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Burada vereceimiz dayan覺ma ve i birlii mesajlar覺n覺n, salg覺nla m羹cadeleyi desteklemenin yan覺 s覺ra, zor g羹nler yaayan milyarlarca insan覺n umutlar覺n覺 art覺raca覺na da inan覺yorum. Genel Kurulumuzun, uluslararas覺 toplumun meselelerinde 癟繹z羹m羹ne daha etkin katk覺 salamas覺 i癟in g羹癟lendirilmesi gerekiyor. Bu dorultuda verimli 癟al覺malar yapan 75’inci Genel Kurul Bakan覺 Say覺n Volkan Bozk覺r’a 羹kranlar覺m覺 sunuyorum. 76’nc覺 Genel Kurul Bakanl覺覺n覺 羹stlenen Say覺n Abdullah ehid’in devrald覺覺 bayra覺 癟ok daha yukar覺lara ta覺yaca覺na inan覺yorum. T羹rkiye olarak, Genel Kurul’un faaliyetlerini en verimli ekilde icra etmesi i癟in 羹zerimize d羹en sorumluluklar覺 yerine getirmeyi s羹rd羹receiz. Bu vesileyle, Birlemi Milletler Genel Sekreterlii g繹revini bir kez daha 羹stlenen Say覺n Guterres’i tebrik ediyor, baar覺lar覺n覺n devam覺n覺 diliyorum.”

Bu y覺lki Genel Kurul’un “Umutla Dayanakl覺l覺覺 襤na Etmek” temas覺yla d羹zenlenmesinin fevkalade isabetli olduunun alt覺n覺 癟izen Erdoan, “ncelikle, ac覺 da olsa, bir ger癟ei ifade etmek istiyorum. 襤nsanl覺k olarak bize b羹y羹k bir aile olduumuzu tekrar hat覺rlatan bu salg覺nda, ne yaz覺k ki, k羹resel dayan覺ma a癟覺s覺ndan iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelimi 羹lkeler ve yoksul toplum kesimleri, salg覺n kar覺s覺nda adeta kaderlerine terk edildi.” dedi.

“TURKOVAC’覺 t羹m insanl覺覺n istifadesine sunaca覺z”

D羹nya genelindeki can kayb覺n覺n y羹ksekliinde, k羹resel sistemin art覺k 癟繹z羹m yerine sorun 癟覺karan, sorunlar覺 derinletiren, sorunlar覺 癟繹z羹ms羹zl羹e mahkum eden 癟arp覺k yap覺s覺n覺n da pay覺n覺n bulunduuna iaret eden Erdoan, 繹yle konutu:

“Milyonlarca insan覺n hayat覺n覺 kaybettii, 10 milyonlarca insan覺n vir羹s羹n pen癟esinde k覺vrand覺覺 bir d繹nemde, a覺 milliyet癟iliinin farkl覺 y繹ntemlerle halen s羹rd羹r羹l羹yor olmas覺, insanl覺k ad覺na y羹z k覺zart覺c覺d覺r. Kovid-19 salg覺n覺 gibi k羹resel bir felaketin 羹stesinden, ancak uluslararas覺 i birlii ve dayan覺mayla gelinebilecei a癟覺kt覺r. T羹m 羹lkeler bu salg覺ndan kurtulmadan, herhangi bir 羹lkenin tek ba覺na g羹venle hayat覺n覺 s羹rd羹rmesi m羹mk羹n deildir. Genel Kurul’da ortaya konacak iradenin, bu hakikatin anla覺lmas覺 bak覺m覺ndan bir d繹n羹m noktas覺 olmas覺n覺 temenni ediyoruz. Salg覺n d繹neminde k羹resel i birliinin 繹nemi yan覺nda t覺p biliminin ulat覺覺 y羹ksek seviyeyi de g繹rme imkan覺 bulduk. D羹nya Sal覺k rg羹t羹 taraf覺ndan onaylanan ilk a覺n覺n Almanya’da yaayan T羹rk k繹kenli iki bilim insan覺 taraf覺ndan gelitirilmesinden gurur duyduk.”

Cumhurbakan覺 Erdoan, T羹rkiye olarak “襤nsan覺 yaat ki devlet yaas覺n” inanc覺yla ilk g羹nden itibaren eldeki imkanlar覺 dost ve karde 羹lkelerle paylamaya 癟al覺t覺klar覺n覺 belirterek, T羹rkiye’nin bir taraftan vatandalar覺na en iyi sal覺k hizmetini sunarken, dier taraftan da 159 羹lke ve 12 uluslararas覺 kurulua t覺bbi yard覺m g繹nderdiini an覺msatt覺.

“Yerli a覺m覺z TURKOVAC’覺 yak覺n zamanda milletimizle birlikte t羹m insanl覺覺n istifadesine sunaca覺m覺z覺 ifade etmek istiyorum.” diyen Erdoan, D羹nya Sal覺k rg羹t羹n羹n g羹癟lendirilmesi ve salg覺nlara kar覺 s繹zleme haz覺rlanmas覺 giriimlerini desteklediklerini vurgulad覺.

“Afgan halk覺n覺n huzura kavumas覺n覺 temenni ediyoruz”

Kamu sal覺覺n覺n korunmas覺 ile sosyal ve ekonomik hayat覺n devam覺 aras覺nda makul bir denge kurulmas覺 gerektiine iaret eden Erdoan, “Yaad覺覺m覺z hadiseler bize baz覺 ger癟ekleri tekrar hat覺rlatmaktad覺r. Sevin癟lerimiz gibi h羹z羹nlerimiz, ac覺lar覺m覺z gibi baar覺lar覺m覺z, sorunlar覺m覺z gibi 癟繹z羹mlerimiz de ortakt覺r.” dedi.

“Ben yapt覺m oldu” mant覺覺yla hareket edildiinde, bunun faturas覺n覺 sadece belli bal覺 羹lkelerin deil, t羹m insanl覺覺n 繹dediini dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Sahadaki ger癟ekleri ve sosyal dokuyu dikkate almayan dayatmac覺 y繹ntemlerle meselelere 癟繹z羹m 羹retilemeyecei, en son Afganistan’da, hem de 癟ok ac覺 bir ekilde g繹r羹lm羹t羹r. Afganistan halk覺, 40 seneden fazlad覺r s羹ren istikrars覺zl覺k ve 癟at覺malar覺n sonu癟lar覺yla ba baa b覺rak覺lm覺t覺r. Siyasi s羹re癟ten ba覺ms覺z olarak Afganistan’覺n uluslararas覺 camian覺n yard覺m覺na ve dayan覺mas覺na ihtiyac覺 bulunuyor. lkede bir an 繹nce bar覺, istikrar ve g羹venliin tesis edilerek, Afgan halk覺n覺n huzura kavumas覺n覺 temenni ediyoruz. T羹rkiye olarak, bu zor g羹nlerinde Afgan halk覺na kar覺 kardelik g繹revimizi yerine getirmeyi s羹rd羹receiz.”

Cumhurbakan覺 Erdoan, Suriye’de t羹m d羹nyan覺n g繹zlerinin 繹n羹nde y羹z binlerce kiinin 繹l羹m羹ne, milyonlarca kiinin yerlerinden edilmesine neden olan insani dram覺n 10’uncu y覺l覺n覺 geride b覺rakt覺覺na dikkati 癟ekerek, T羹rkiye’nin bir yandan 4 milyona yak覺n Suriyeliye kucak a癟arken, b繹lgeyi kana ve g繹zya覺na boan ter繹r 繹rg羹tlerine kar覺 da sahada m羹cadele ettiini hat覺rlatt覺.

“Suriye krizinin devam etmesine izin veremez”

DEA’la g繹羹s g繹羹se 癟arp覺an ve bu ter繹r 繹rg羹t羹n羹 hezimete uratan tek NATO m羹ttefikinin T羹rkiye olduunu an覺msatan Erdoan, T羹rkiye’nin sahadaki varl覺覺yla, PKK ter繹r 繹rg羹t羹n羹n Suriye’deki uzant覺lar覺n覺n iledii katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin de 繹n羹ne ge癟tiini s繹yledi.

T羹rkiye’nin ehitler verme pahas覺na y羹r羹tt羹羹 癟abalar sonucunda g羹venli hale getirdii b繹lgelere, u ana kadar 462 bin Suriyelinin g繹n羹ll羹 olarak geri d繹n羹羹n羹 salad覺klar覺n覺 belirten Erdoan, ayn覺 ekilde, 襤dlib’deki T羹rkiye varl覺覺 sayesinde, milyonlarca insan覺n hem can覺n覺n kurtulduunu hem yerinden edilmesinin 繹nlendiini vurgulad覺.

“Uluslararas覺 toplum, bir 10 y覺l daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez.” ifadesini kullanan Erdoan, soruna, Suriye halk覺n覺n beklentilerini kar覺layacak ekilde, Birlemi Milletler G羹venlik Konseyi’nin 2254 say覺l覺 karar覺 temelinde siyasi bir 癟繹z羹m bulunmas覺 i癟in daha g羹癟l羹 bir irade ortaya konulmas覺 gerektiinin alt覺n覺 癟izdi.

“Yeni g繹癟 dalgalar覺n覺 kar覺lamaya ne imkan覺m覺z, ne de tahamm羹l羹m羹z vard覺r”

Suriye’nin kuzeybat覺s覺na T羹rkiye 羹zerinden ulat覺r覺lan BM insani yard覺m mekanizmas覺n覺n 12 ay s羹reyle uzat覺lmas覺n覺 memnuniyetle kar覺lad覺klar覺n覺 belirten Erdoan, “Bu konuda sergilenen uzlamac覺 yakla覺m覺n, siyasi s羹recin ilerletilmesi ve s覺覺nmac覺lar覺n g繹n羹ll羹, g羹venli ve onurlu ekilde geri d繹n羹lerinin salanmas覺 i癟in de ortaya konulmas覺n覺 temenni ediyoruz. B繹lgedeki ter繹r 繹rg羹tleri aras覺nda ayr覺m yap覺lmas覺n覺n, bunlar覺n taeron olarak kullan覺lmas覺n覺n kabul edilemez olduunu, huzurlar覺n覺zda tekrar ifade etmek istiyorum.” diye konutu.

Son 10 y覺lda d羹nyan覺n farkl覺 羹lkelerinde yaanan ter繹r eylemlerinin, ter繹r羹n sadece T羹rkiye’nin deil t羹m insanl覺覺n ortak d羹man覺 olduunu g繹sterdiini kaydeden Cumhurbakan覺 Erdoan, “Suriye’nin toprak b羹t羹nl羹羹n羹 ve milli g羹venliimizi tehdit eden ter繹r 繹rg羹tleriyle m羹cadelemiz kararl覺l覺kla s羹recektir. lkemizde, Suriyeliler d覺覺nda da say覺lar覺 1 milyonu aan 癟eitli stat羹lerde g繹癟men vard覺r.” bilgisini verdi.

Afganistan’daki gelimeler sebebiyle son d繹nemde, bu 羹lkeden de g繹癟 ak覺n覺 ihtimaliyle kar覺 kar覺ya olunduunu kaydeden Erdoan, “Suriye krizinde insanl覺k onurunu kurtaran bir 羹lke olarak, art覺k yeni g繹癟 dalgalar覺n覺 kar覺lamaya ne imkan覺m覺z ne de tahamm羹l羹m羹z vard覺r. Adil y羹k ve sorumluluk payla覺m覺 temelinde, t羹m paydalar覺n bu konuda 羹zerine d羹eni yapmas覺n覺n vakti 癟oktan gelmitir. Art覺k 1951 Cenevre S繹zlemesini ve uluslararas覺 insani hukuku a覺nd覺ranlara kar覺 somut bir tav覺r ortaya konulmal覺d覺r.” ifadelerini kulland覺.

“Meru h羹k羹metin yan覺nda durulmas覺 癟ar覺m覺 tekrarl覺yorum”

Libya’da uluslararas覺 meruiyete verilen g羹癟l羹 destek sayesinde atekesin tesis edildiini ve ard覺ndan da Bakanl覺k Konseyi ve Milli Birlik H羹k羹meti kurulduunu hat覺rlatan Cumhurbakan覺 Erdoan, 繹yle devam etti:

“Milli Birlik H羹k羹metinin, kamu hizmetlerinin salanmas覺, t羹m kurumlar覺n birletirilmesi ve se癟imlerin zamanl覺ca d羹zenlenmesi 癟abalar覺na destek vermeye devam edeceiz. Uluslararas覺 topluma Libya’n覺n t羹m b繹lgelerini temsil eden meru h羹k羹metin yan覺nda durulmas覺 癟ar覺m覺 tekrarl覺yorum. B繹lgemizde istikrars覺zl覺覺 k繹r羹kleyen, bar覺 ve g羹venlii tehdit eden en 繹nemli sorunlardan biri de 襤srail-Filistin ihtilaf覺d覺r. Filistin halk覺na y繹nelik zul羹m s羹rd羹k癟e, Orta Dou’nun kal覺c覺 bar覺 ve istikrara kavumas覺 m羹mk羹n deildir. Bunun i癟in igal, ilhak ve yasa d覺覺 yerleim politikalar覺na mutlaka ve derhal son verilmelidir. Kud羹s’羹n 1947 tarihli Birlemi Milletler karar覺na dayanan uluslararas覺 stat羹s羹ne, Harem-i erif’in mahremiyetine ve Filistin halk覺n覺n haklar覺na y繹nelik ihlallere kar覺 durmay覺 s羹rd羹receiz. Bar覺 s羹reci ve iki devletli 癟繹z羹m vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canland覺r覺lmal覺d覺r.”

Cumhurbakan覺 Erdoan, 1967 s覺n覺rlar覺 temelinde, 繹zellikle bakenti Kud羹s olan, ba覺ms覺z ve corafi b羹t羹nl羹e sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmas覺n覺n, 繹ncelikli hedefleri aras覺ndaki yerini koruduunu belirtti.

“Azerbaycan, 繹z topraklar覺ndaki igali sona erdirmitir”

Kafkasya’daki istikrar bak覺m覺ndan yak覺n d繹nemde 繹nemli ad覺mlar覺n at覺ld覺覺n覺 hat覺rlatan Erdoan, “Azerbaycan, meru m羹dafaa hakk覺n覺 kullanarak, G羹venlik Konseyi’nin y覺llard覺r uygulanmayan kararlar覺na konu olan 繹z topraklar覺ndaki igali sona erdirmitir. Bu gelime, b繹lgede, kal覺c覺 bar覺 ad覺na yeni f覺rsat pencerelerinin a癟覺lmas覺na da imkan salam覺t覺r.
Taraflar覺n ataca覺 her olumlu ad覺m覺 desteklemek karar覺nday覺z. 襤lhak覺n覺 tan覺mad覺覺m覺z K覺r覺m dahil, Ukrayna’n覺n toprak b羹t羹nl羹羹n羹n ve egemenliinin korunmas覺na 繹nem veriyoruz.” ifadelerini kulland覺.

in’in toprak b羹t羹nl羹羹 perspektifinde M羹sl羹man Uygur T羹rklerinin temel haklar覺n覺n korunmas覺 hususunda daha 癟ok 癟aba g繹sterilmesi gerektiine inand覺klar覺n覺 belirten Cumhurbakan覺 Erdoan, Kemir’de 74 y覺ld覺r s羹regelen sorunun, taraflar aras覺nda diyalog yoluyla ve ilgili BM kararlar覺 癟er癟evesinde 癟繹z羹lmesinden yana olan tav覺rlar覺n s羹rd羹羹n羹 ifade etti.

Banglade ve Myanmar’daki kamplarda zor artlarda yaayan Rohingya M羹sl羹manlar覺n覺n anavatanlar覺na g羹venli, g繹n羹ll羹, onurlu ve kal覺c覺 ekilde geri d繹n羹lerinin salanmas覺na da destek verdiklerini bildiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“K覺br覺s meselesinde adil, kal覺c覺 ve s羹rd羹r羹lebilir 癟繹z羹m, ancak sonu癟 odakl覺, ger癟ek癟i bir yakla覺mla m羹mk羹nd羹r. BM’nin eit olarak kabul ettii Ada’daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, dier liderin bu platformda sesini duyuramamas覺 adil deildir. 繹z羹m i癟in Ada’n覺n asli unsuru olan K覺br覺s T羹rk halk覺n覺n egemen eitliinin ve eit uluslararas覺 stat羹s羹n羹n tescil edilmesi gerekiyor. K覺br覺s T羹rk halk覺n覺n ortaya koyduu yeni 癟繹z羹m vizyonunu destekliyoruz. Buradan, uluslararas覺 topluma K覺br覺s T羹rklerinin g繹r羹lerini a癟覺k fikirlilikle ve 繹nyarg覺s覺z bir ekilde deerlendirme 癟ar覺s覺nda bulunuyorum. Dou Akdeniz’deki s羹kunet ortam覺n覺n devam覺 ortak 癟覺kar覺m覺zad覺r. Deniz yetki alanlar覺n覺n payla覺m覺na ilikin sorunlar覺n uluslararas覺 hukuk ve iyi komuluk ilikileri 癟er癟evesinde 癟繹z羹lmesini temenni ediyoruz. Bunun i癟in 繹ncelikle Dou Akdeniz’de en uzun k覺y覺ya sahip T羹rkiye’yi b繹lgede yok sayan anlay覺tan vazge癟ilmesi artt覺r. Diyalog ve i birlii i癟in b繹lgedeki t羹m akt繹rlerin yer alaca覺 ‘Dou Akdeniz Konferans覺’ d羹zenlenmesi 繹nerimiz hala masadad覺r.”

“T羹rkiye, hakkaniyetli bir d羹nya yolunda at覺lan her ad覺m覺n yan覺nda olmutur”

Benzer ekilde Ege Denizi’ndeki sorunlar覺n da yine ikili diyalogla 癟繹z羹lmesi gerektiine inand覺klar覺n覺 belirten Cumhurbakan覺 Erdoan, “Avrupa Birlii’ne 羹yelik s羹recindeki kararl覺l覺覺m覺z覺 da s羹rd羹r羹yoruz. Afrika ile y羹zy覺llara dayanan k繹kl羹 balar覺m覺zdan ald覺覺m覺z g羹癟le bug羹n de k覺tayla ve Afrika Birlii ile dayan覺ma i癟indeyiz.” dedi.

Bu anlay覺la 癟羹nc羹 T羹rkiye-Afrika Ortakl覺k Zirvesinin gelecek d繹nemde T羹rkiye’de yap覺lmas覺 i癟in gerekli 癟al覺malar覺 s羹rd羹rd羹klerini ifade eden Erdoan, “Yeniden Asya giriimimizle de T羹rkiyenin Avrupa ile Asya aras覺ndaki birletirici konumunu pekitiriyoruz. Ayn覺 ekilde Latin Amerika ve Karayipler b繹lgesiyle ikili ve 癟ok tarafl覺 platformlarda ilikilerimizi gelitirmeye b羹y羹k 繹nem veriyoruz. T羹rkiye, herkes i癟in daha g羹venli, huzurlu, m羹reffeh, hakkaniyetli bir d羹nya yolunda at覺lan her ad覺m覺n yan覺nda olmutur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.” diye konutu.

Erdoan, d羹nyan覺n, 羹zerindeki milyonlarca canl覺 t羹r羹ne kucak a癟arken bu c繹mertliinin kar覺l覺覺nda, sadece tabiat覺n dengesine sayg覺 duyulmas覺n覺 istediini belirterek, insanolunun tarih boyunca s羹rd羹rd羹羹 gelime ve kalk覺nma aray覺覺nda d羹nyan覺n sunduu kaynaklar覺 hoyrat癟a kulland覺覺n覺 s繹yledi.

As覺rlard覺r devam eden bu s羹recin sonunda tabiat覺n kendi dengesi d覺覺nda, tamamen insanolunun yol a癟t覺覺 tehditlerle kar覺 kar覺ya bulunduuna iaret eden Erdoan, 繹yle konutu:

“襤klim deiiklii, hava kirlilii, su ve g覺da g羹venlii, biyo癟eitliliin kayb覺 gibi bal覺klar alt覺nda toplayabileceimiz sorunlar, insanl覺覺n geleceini belirsizlie atacak boyuta ulam覺t覺r. Bu bal覺klardan iklim deiiklii, 癟evre sorunu olman覺n 繹tesinde telafisi imkans覺z sonu癟lara yol a癟mas覺 bak覺m覺ndan, 羹zerinde 繹zellikle durulmas覺 gereken bir konudur. Sanayi 繹ncesi d繹neme k覺yasla y羹zde 50 art覺 g繹steren karbondioksit, metan, azot oksit gibi sera gazlar覺, d羹nyam覺z覺n adeta ateini y羹kseltiyor. Nitekim bir s羹redir d羹nyan覺n her taraf覺nda, sanayi 繹ncesi d繹neme g繹re 1,1 santigrat derece art覺 g繹steren s覺cakl覺覺n yol a癟t覺覺 afetler yaan覺yor. Asya ve Avrupa’da seller, Amerika’da kas覺rgalar, Afrika’da kurakl覺k, Akdeniz 癟ana覺nda yang覺nlar, Gr繹nland’覺n zirvesine yamur, 癟繹llere kar yamas覺 gibi al覺覺k olmad覺覺m覺z hadiselerle kar覺la覺yoruz. Bu afetler, 癟evreye ve ekosisteme verdii zararlar yan覺nda, insanlar覺n can ve mal g羹venliini de tehdit ediyor.”

“襤klim deiikliinin en b羹y羹k etkisi b羹y羹k ehirlerin merkezinde yaayan n羹fuslar 羹zerinde g繹r羹lecektir”

Cumhurbakan覺 Erdoan, pek 癟ok yerde insanlar覺n toplu olarak baka yerlere gitmeye, g繹癟 etmeye haz覺rland覺覺na dikkati 癟ekerek, “Halbuki d羹nya hen羹z Suriye ve Afganistan gibi 癟at覺ma kaynakl覺 kriz b繹lgelerinin yol a癟t覺覺 m羹lteci meselesine 癟繹z羹m bulamad覺. B繹yle bir d繹nemde, kurakl覺k, g覺da s覺k覺nt覺s覺, hava olaylar覺 gibi sebeplere dayal覺 y羹zlerce milyonluk g繹癟lerle nas覺l ba edilecei me癟huld羹r. 襤klim deiikliinin en b羹y羹k etkisi b羹y羹k ehirlerin merkezinde yaayan n羹fuslar 羹zerinde g繹r羹lecektir. Mesela i癟inde bulunduumuz New York ehri, sadece iki hafta arayla maruz kald覺覺 dev kas覺rgalar覺n yol a癟t覺覺 ve her biri ancak 500 y覺lda bir g繹r羹lebilen ya覺lar y羹z羹nden zor g羹nler ge癟irmitir. Avrupa’n覺n bat覺s覺n覺 etkileyen ya覺lar覺n sebep olduu y覺k覺mlar, hala onar覺lamam覺t覺r.” ifadelerini kulland覺.

T羹rkiye olarak bu konuda en h覺zl覺 ve etkin 癟繹z羹mler 羹reten 羹lke olunmas覺na ramen, olduk癟a s覺k覺nt覺l覺 g羹nler yaand覺覺n覺 vurgulayan Erdoan, “D羹nyadaki altyap覺n覺n 繹nemli bir b繹l羹m羹 son iki asr覺n 羹r羹n羹d羹r. 襤klim deiikliinin yol a癟t覺覺 deiimleri bu altyap覺yla kar覺layabilmek m羹mk羹n deildir. K羹resel s覺cakl覺k art覺覺n覺n devam etmesi, dolay覺s覺yla daha youn ya覺lar覺n gelecek olmas覺 hepimizi yeni aray覺lara y繹neltmelidir. Mesela, ehir planlamalar覺n覺n art覺k iklim deiiklinin yol a癟t覺覺 sonu癟lar g繹z 繹n羹nde bulundurularak yap覺lmas覺 zorunlu hale gelmitir. En 繹nemli karbon yutak alanlar覺 aras覺nda yer alan ormanlar覺n, bir yandan arazi kullan覺m覺yla, dier yandan yang覺nlarla yok olmaya y羹z tutmas覺, d羹nyam覺z覺 bekleyen bir dier tehlikedir.” deerlendirmesini yapt覺.

Erdoan, s覺cakl覺k art覺覺n覺n etkiledii bir dier alan覺n da denizler olduuna iaret ederek, genleen su ve eriyen buzullar覺n, deniz seviyelerini son bir as覺rda 20 santimetre y羹kselttiini vurgulad覺.

Bu rakam覺n, “d羹nyan覺n son 3 bin y覺l覺ndaki en h覺zl覺 art覺覺” ifade ettiini aktaran Erdoan, “ayet etkin 繹nlemler al覺nmaz ve sera gaz覺 emisyonlar覺 artmay覺 s羹rd羹r羹rse, y羹zy覺l覺m覺z覺n sonunda deniz seviyelerinin 1 metreden fazla y羹kselmesi bekleniyor. B繹yle bir y羹kseli, k覺y覺 ehirlerinin ve ada devletlerinin 繹nemli b繹l羹m羹n羹n haritalardan silinmesi demektir. Tabii bu durum beraberinde yeni ve devasa kitlelerden oluan g繹癟 dalgalar覺n覺 da getirecektir. Dikkatinizi 癟ekmek istiyorum, sayd覺覺m t羹m bu sorunlar sadece s覺cakl覺ktaki 1,1 santigratl覺k art覺la ortaya 癟覺km覺t覺r. Bu art覺 1,5 santigrata, 2 santigrata ve daha fazlas覺na y羹kseldiinde nelerle kar覺laabileceimizin takdirini sizlere b覺rak覺yorum.” diye konutu.

“lkelerin elini ta覺n alt覺na koymas覺 artt覺r”

Cumhurbakan覺 Erdoan, t羹m bu gelimeler 羹zerine, d羹nya devletleri olarak, iklim deiikliiyle m羹cadele i癟in 2015’te bir araya gelerek, Paris 襤klim Anlamas覺nda mutab覺k kal覺nd覺覺n覺 an覺msatt覺.

Anlaman覺n, y羹zy覺l覺n ortas覺na kadar k羹resel s覺cakl覺k art覺覺n覺 1,5 derece ile s覺n覺rl覺 tutulmas覺n覺 hedeflediine iaret eden Erdoan, “Ancak gidiat, tedbir al覺nmad覺覺 takdirde, bunun 癟ok da m羹mk羹n olmad覺覺na iaret ediyor. Bunun i癟in 繹ncelikle ve en 癟ok da iklim deiikliine yol a癟an sorunlar覺n ortaya 癟覺kmas覺nda tarihi sorumluluu olan 羹lkelerin elini ta覺n alt覺na koymas覺 artt覺r.” ifadelerini kulland覺.

“Bu defa kimsenin, ‘ben g羹癟l羹y羹m, fatura 繹demem’ deme hakk覺 yoktur”

Cumhurbakan覺 Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Koronavir羹s salg覺n覺n覺n 繹n羹ne, gelitirilen a覺larla ge癟mek belki m羹mk羹n olabilecek. Ama iklim deiiklii konusunda b繹yle bir laboratuvar 癟繹z羹m羹 bulunabilmesi s繹z konusu deildir. 襤te bunun i癟in her f覺rsatta dile getirdiimiz ‘D羹nya 5’ten b羹y羹kt羹r’ tespitini, iklim deiiklii hususunda da tekrarl覺yoruz. Tabiata, havam覺za, suyumuza, topra覺m覺za, yery羹z羹ne kim en 癟ok zarar覺 verdiyse, doal kaynaklar覺 kim vahice s繹m羹rd羹yse, iklim deiikliiyle m羹cadeleye en b羹y羹k katk覺y覺 da onlar yapmal覺d覺r. Ge癟miten farkl覺 olarak bu defa kimsenin, ‘Ben g羹癟l羹y羹m, fatura 繹demem’ deme hakk覺 yoktur. 羹nk羹 iklim deiiklii, insanoluna olduk癟a adil davran覺yor. Avrupal覺-Asyal覺, Amerikal覺-Afrikal覺, zengin-fakir fark覺 dinlemeden herkese ayn覺 muameleyi yap覺yor.”

“Paris 襤klim Anlamas覺’n覺 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz”

Cumhurbakan覺 Erdoan, “Hepimize d羹en g繹rev, bu tehdit kar覺s覺nda, hakkaniyete dayal覺 bir y羹k payla覺m覺yla tedbirlerimizi almak, y羹k羹ml羹l羹klerimizi s羹ratle yerine getirmektir.” diye konutu.

T羹rkiye olarak bu anlay覺la hareket ettiklerini vurgulayan Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Paris 襤klim Anlamas覺na ilk imza atan 羹lkelerden biriyiz. Ancak, y羹k羹ml羹l羹klerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle hen羹z bu anlamay覺 y羹r羹rl羹e koymam覺t覺k. Son d繹nemde bu 癟er癟evede kaydedilen mesafenin ard覺ndan ald覺覺m覺z karar覺, buradan, Birlemi Milletler Genel Kurulundan t羹m d羹nyaya duyurmak istiyorum. Paris 襤klim Anlamas覺’n覺, at覺lacak yap覺c覺 ad覺mlara uygun ekilde ve ulusal katk覺 beyan覺m覺z 癟er癟evesinde, 繹n羹m羹zdeki ay Meclisimizin onay覺na sunmay覺 planl覺yoruz. Glasgow’da yap覺lacak Birlemi Milletler 襤klim Deiiklii Konferans覺ndan 繹nce, ‘karbon n繹tr’ hedefli anlaman覺n onay aamas覺n覺 tamamlamay覺 d羹羹n羹yoruz. Yat覺r覺m, 羹retim, istihdam politikalar覺m覺zda k繹kl羹 deiiklie yol a癟acak bu s羹reci, 2053 vizyonumuzun ana unsurlar覺ndan biri olarak kabul ediyoruz.”

“T羹rkiye, iklim deiiklii ve 癟evrenin korunmas覺 hususlar覺nda da 羹zerine d羹enleri yapacakt覺r”

Cumhurbakan覺 Erdoan, T羹rkiye’de iklim deiikliiyle ilgili at覺lan dier ad覺mlara da iaret ederek, Avrupa Birlii Yeil Mutabakat覺na uyum i癟in gereken eylem plan覺n覺n haz覺rlan覺p, ge癟en aylarda devreye al覺nd覺覺n覺 belirtti.

Ei Emine Erdoan 繹nc羹l羹羹nde y羹r羹t羹len “s覺f覺r at覺k” projesiyle, geri kazan覺m oran覺n覺 3 y覺lda 9 puan art覺rd覺klar覺na dikkati 癟eken Erdoan, “Orman varl覺覺m覺z覺 20,8 milyon hektardan yakla覺k 23 milyon hektara y羹kselterek yutak alanlar覺m覺z覺 癟oaltt覺k. Yenilenebilir enerji kaynaklar覺n覺n elektrik 羹retiminde kurulu g羹c羹m羹z i癟indeki pay覺n覺 y羹zde 53’e 癟覺kard覺k.” bilgisini paylat覺.

Erdoan, sanayiyi temiz 羹retim faaliyetlerine uygun ekilde yap覺land覺racak ad覺mlar覺n uzunca bir s羹redir tevik edildiini an覺msatarak, bu 癟al覺malar覺, gereken finansman desteini alarak daha ileriye ta覺ma konusunda kararl覺 olduklar覺n覺n alt覺n覺 癟izdi.

“K羹resel hi癟bir soruna, krize, 癟ar覺ya kay覺ts覺z kalmayan T羹rkiye, iklim deiiklii ve 癟evrenin korunmas覺 hususlar覺nda da 羹zerine d羹enleri yapacakt覺r.” diyen Erdoan, kar覺 kar覺ya kal覺nan t羹m zorluklara ramen daha adil bir d羹nyan覺n m羹mk羹n olduu inanc覺n覺 ta覺d覺klar覺n覺 vurgulad覺.

Erdoan, Birlemi Milletleri, bu dorultuda t羹m insanl覺覺 ilgilendiren meselelerin 癟繹z羹m羹 i癟in yegane platform olarak g繹rmeyi s羹rd羹rd羹klerinin alt覺n覺 癟izerek, BM binas覺n覺n hemen kar覺s覺nda yer alan ve a癟覺l覺覺 d羹n yap覺lan yeni T羹rkevi’nin de Birlemi Milletler sistemine olan g羹venin bir ifadesi olduunu dile getirdi.

“Bar覺, istikrar, refah ve mutluluk i癟inde bir d羹nyay覺 beraberce ina edebiliriz”

Cumhurbakan覺 Erdoan, “D羹nyadaki en b羹y羹k be diplomatik adan birine sahip bir 羹lke olarak, geni bir corafyada, vicdanl覺 ve adil 癟繹z羹mler i癟in sahada ve masada g羹癟l羹 ekilde varl覺k g繹steriyoruz. Bar覺, istikrar, refah ve mutluluk i癟inde bir d羹nyay覺 beraberce ina edebiliriz.” diye konutu.

Erdoan, BM’nin 76’nc覺 Genel Kurul 癟al覺malar覺n覺n baar覺yla ge癟mesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir