Cumhurbakan覺 Erdoan: Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmekte kararl覺y覺z

Cumhurbakan覺 Erdoan Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmekte kararl覺y覺z

Cumhurbakan覺 Erdoan Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmekte kararl覺y覺z

Cumhurbakan覺 Erdoan, Suriye’den T羹rkiye’ye y繹nelik ter繹r sald覺r覺lar覺na ilikin, “Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan g羹癟lerle birlikte ya da kendi imkanlar覺m覺zla bertaraf etmekte kararl覺y覺z.” dedi.

Cumhurbakan覺Recep Tayyip Erdoan, Suriye’den T羹rkiye’ye y繹nelik ter繹r sald覺r覺lar覺n覺n kayna覺 mahiyetindeki kimi yerler konusunda art覺k tahamm羹l kalmad覺覺n覺 belirterek, “Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan g羹癟lerle birlikte ya da kendi imkanlar覺m覺zla bertaraf etmekte kararl覺y覺z.” dedi.

Cumhurbakanl覺覺 K羹lliyesi’nde d羹zenlenenKabine Toplant覺s覺‘n覺n ard覺ndan millete seslenen Erdoan, toplant覺da, sal覺ktan eitime, g羹venlikten turizme ve sosyal yard覺mlara kadar 羹lkeyi ve milleti yak覺ndan ilgilendiren pek 癟ok hususla ilgili deerlendirmeler yapt覺klar覺n覺 belirtti.

F覺rat Kalkan覺 Harekat B繹lgesi’nde PKK/YPG ter繹r 繹rg羹t羹 mensuplar覺n覺n hain sald覺r覺s覺nda ehit d羹en polis memurlar覺 ile Afyonkarahisar’daki trafik kazas覺nda hayatlar覺n覺 kaybeden 繹rencilere Allah’tan rahmet, yak覺nlar覺na basal覺覺 dileyen Erdoan s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

Suriye‘den 羹lkemize y繹nelik ter繹r sald覺r覺lar覺n覺n kayna覺 mahiyetindeki kimi yerler konusunda art覺k tahamm羹l羹m羹z kalmam覺t覺r. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan g羹癟lerle birlikte ya da kendi imkanlar覺m覺zla bertaraf etmekte kararl覺y覺z. Polislerimize y繹nelik son sald覺r覺 ve topraklar覺m覺z覺 hedef alan tacizler art覺k barda覺 ta覺rm覺t覺r. En k覺sa s羹rede bu sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 i癟in gereken ad覺mlar覺 ataca覺z.”

Erdoan, hayat覺n覺 kaybeden AK Parti 襤stanbul Milletvekili, dava ve yol arkada覺 襤smet U癟ma’ya Allah’tan rahmet, yak覺nlar覺na ve sevenlerine basal覺覺 dileyerek, yar覺n mezunu olduu Marmara niversitesi 襤lahiyat Fak羹ltesi Camisi’nden 繹le namaz覺n覺 m羹teakip dar-覺 bekaya uurlayacaklar覺n覺 s繹yledi.

Kabine toplant覺s覺nda sal覺k alan覺nda Kovid-19 salg覺n覺ndaki gelimeleri, hasta ve vefat say覺lar覺ndan a覺daki son duruma kadar t羹m boyutlar覺yla ele ald覺klar覺n覺 anlatan Erdoan, T羹rkiye’nin bu k羹resel tehdide kar覺 en ba覺ndan bu yana gerek sal覺k altyap覺s覺ndaki g羹c羹yle gerek 羹retim ve tedarik s羹re癟lerini devam ettirmesiyle d羹nyada kriz y繹netimini en iyi sergileyen 羹lkelerin ba覺nda geldiini aktard覺.

Erdoan, salg覺n d繹neminde 羹retim ve ekonomide “kontak kapatan” 羹lkelerin imdi yeniden 癟arklar覺 d繹nd羹rmekte, sistemi iletmekte ne kadar zorland覺klar覺n覺 herkesin g繹rd羹羹n羹 belirterek unlar覺 s繹yledi:

“Biz salg覺nla m羹cadelemizi 羹retimin ve istihdam覺n kesintisiz s羹rmesini salayacak bir anlay覺la y羹r羹t羹rken, maruz kald覺覺m覺z ithamlar覺 unutmad覺k. Gereken her t羹rl羹 tedbiri almak, hizmeti salamak, destei vermek suretiyle hayata ge癟irdiimiz bu stratejinin ne kadar doru olduunu d羹nyada yaanan gelimeler bir kez daha teyit ediyor. Gelimi 羹lkelerin 癟oundaki sorunun mal veya 羹r羹n eksikliinden ziyade, y繹netim zafiyetinden kaynakland覺覺 g繹r羹l羹yor. Biz t覺pk覺 ehir hastanelerini ina ederek sal覺k krizine g羹癟l羹 bir altyap覺 ile girdiimiz gibi, 2018 y覺l覺nda y繹netim sistemimizi deitirerek bug羹nlere kendimize haz覺rlad覺k. Cumhurbakanl覺覺 H羹k羹met Sistemi’nin getirdii h覺zl覺 karar alma ve etkin uygulama kabiliyeti sayesinde ortaya 癟覺kan bu baar覺da emei olan herkese, t羹m bakanl覺klar覺m覺za kurumlar覺m覺za personelimize teekk羹r ediyorum. Tabii en b羹y羹k 羹kran覺 bu s羹re癟te sab覺rla ve inan癟la hep bizim yan覺m覺zda yer alan milletimize sunuyoruz.”

retmenlere ve personele y繹nelik h覺zl覺 antijen kiti 羹retim aamas覺nda

Erdoan, dier 羹lkelerin sal覺k sorunlar覺 yan覺nda ciddi sosyal 癟alkant覺larla sars覺ld覺覺 d繹nemde milletle tam bir dayan覺ma i癟inde yollar覺na devam ettiklerini dile getirdi.

retim ve istihdam sekt繹rlerinin yan覺 s覺ra t羹m kademeleriyle eitimde de normalleme ad覺mlar覺n覺 att覺klar覺n覺, 羹stesinden gelemeyecekleri hi癟bir s覺k覺nt覺yla kar覺lamad覺klar覺n覺 s繹yleyen Erdoan, “Bu 癟er癟evede, Milli Eitim Bakanl覺覺 Mesleki Teknik Eitim Ar-Ge merkezinde 繹retmenlerimize ve personele y繹nelik olarak gelitirilen Kovid-19 h覺zl覺 antijen test kiti 羹retim aamas覺na geldi. 3 Aral覺k D羹nya Engelliler g羹n羹nde750 engelli 繹retmenimizin atamas覺n覺nyap覺laca覺n覺 da bu vesileyle duyurmak istiyorum.” diye konutu.

Erdoan, hen羹z salg覺n覺n t羹m羹yle sona ermediini, tehdit ve tehlikenin ortadan kalkmad覺覺n覺 aktard覺.

Salg覺n tedbirlerine riayet etmeyi bir m羹ddet daha s羹rd羹rmeleri gerektiini, 繹zellikle a覺lamada hedefledikleri seviyelere bir an 繹nce ulamak istediklerini s繹yleyen Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Bunun i癟in vatandalar覺m覺z覺, a覺lar覺n覺 bir an 繹nce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Bilhassa 羹niversite 繹rencilerimizden y羹ksek繹retim kurumlar覺ndaki sosyal alanlar覺n kullan覺m覺nda ve toplu ta覺mada tedbirlere azami dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz kendi meselemizi 癟繹zsek bile d羹nya bu vir羹sten tamamen temizlenmeden ‘i bitti’ diyemeyiz. Sizlerin de yak覺ndan takip ettii gibi s羹rekli yeni varyantlarla yeni dalgalara yol a癟an salg覺na kar覺 hep tetikte olaca覺z. Sal覺k sistemini ayakta tutma yan覺nda t羹m boyutlar覺yla ekonomide, eitimde, sosyal hayatta geldiimiz olumlu seviyeyi korumak ve daha ileriye ta覺mak i癟in buna mecburuz. Kontrol羹 asla elden ka癟覺rmadan hem vatandalar覺m覺z覺n sal覺覺n覺 koruyacak hem de g羹nl羹k hayat覺n kendi mecras覺nda akmas覺n覺 temin edecek tedbirleri uygulayaca覺z. Eskilerin ‘korkulu r羹ya g繹rmektense uyan覺k kalmak evlad覺r’ s繹z羹nde iaret ettikleri gibi ihtiyatl覺 ekilde yolumuza devam edeceiz.”

Erdoan, d羹nyada enerji bata olmak 羹zere emtia ve g覺da fiyatlar覺nda fahi art覺lar覺n yaand覺覺 bir d繹nemde 癟ou 羹lkenin pahal覺l覺k yan覺nda ciddi bir mal ve 羹r羹n k覺tl覺覺yla kar覺 kar覺ya olduunu s繹yledi.

T羹rkiye’nin ise vaktinde ald覺覺 tedbirler ve g羹癟l羹 altyap覺s覺 sayesinde bu s覺k覺nt覺lara s覺n覺rl覺 bir ekilde maruz kald覺覺n覺 s繹yleyen Erdoan, “Fiyatlamas覺 k羹resel d羹zeyde yap覺lan 羹r羹nlerdeki fahi art覺lar覺 i癟eriye s覺n覺rl覺 bir d羹zeyde yans覺tarak vatandalar覺m覺z覺n yan覺nda olduumuzu g繹steriyoruz. Buna ramen fiyat art覺lar覺ndan dolay覺 s覺k覺nt覺ya d羹en 癟al覺anlar覺m覺z覺 ve 羹reticilerimizi korumak i癟in de her t羹rl羹 tedbiri al覺yoruz.” diye konutu.

Kamu i癟i ve memur s繹zlemelerinde yapt覺klar覺 y羹ksek art覺lar覺n bu anlay覺覺n bir yans覺mas覺 olduuna iaret eden Erdoan, “Art覺k daha 癟ok 羹reten, daha 癟ok ihra癟 eden, daha 癟ok kazanan 繹zel sekt繹r羹m羹z羹n de kendi 癟al覺anlar覺n覺 ayn覺 ekilde koruyacak, kollayacak bir anlay覺覺 ortaya koyaca覺na inan覺yorum. Ayn覺 ekilde yaanan istisnai durumu y羹ksek kar h覺rs覺yla yapt覺klar覺 fahi fiyat art覺lar覺n覺n bahanesi haline getirerek milletimizin maduriyetine yol a癟an f覺rsat癟覺lar覺 da yak覺ndan takip ediyoruz.” ifadelerini kulland覺.

“Potansiyelimizin ve g羹c羹m羹z羹n fark覺nday覺z”

Cumhurbakan覺 Erdoan, her zaman olduu gibi 繹nceliklerinin milleti huzuru, g羹venlii, refah覺 ve gelecei olduuna vurgu yaparak, 繹yle devam etti:

“Ekonomide b羹y羹meden ihracata, istihdamdan cari fazlaya kadar ald覺覺m覺z her yeni g羹zel haber geleceimize daha umutla bakmam覺z覺 sal覺yor. 襤te bu sabah a癟覺klanan austos ay覺 cari ilemler hesab覺nda 528 milyon dolar fazla verdiimiz g繹r羹n羹yor. Yine bug羹n a癟覺klanan austos ay覺 isizlik rakamlar覺n覺n ig羹c羹ne kat覺l覺m oran覺 s羹rekli artt覺覺 halde istihdamdaki ciddi y羹kseli sayesinde yatay bir seyir izledii m羹ahede ediliyor. Birileri T羹rkiye’ye siyasi konularda yapamad覺klar覺 diz 癟繹kt羹rme iini ekonomide ger癟ekletirmek i癟in var g羹癟leriyle sald覺r覺yor olsa da biz kendi potansiyelimizin ve g羹c羹m羹z羹n fark覺nday覺z. 襤nallah 羹lkemizi yat覺r覺m, 羹retim, ihracat, istihdam temelleri 羹zerinde cari dengemizi ‘fazla’ y繹n羹nde s羹rekli gelitirerek b羹y羹tmeyi s羹rd羹receiz.”

T羹m strateji ve imkanlar覺n覺 bu dorultuda seferber ettiklerini ve ad覺m ad覺m neticesini almaya da balad覺klar覺n覺 s繹yleyen Erdoan, bundan sonra T羹rkiye’nin ekonomik olarak her ge癟en g羹n 癟ok daha g羹癟leneceini dile getirdi.

Kovid-19 salg覺n覺n覺n d羹nyadaki adaletsizlikleri, haks覺zl覺klar覺, bencillikleri ve bunlar覺 繹rtmek i癟in yap覺lan g羹癟 g繹sterilerinin gerisindeki zay覺f siyasi, sosyal yap覺lar覺 da g羹n y羹z羹ne 癟覺kard覺覺n覺 belirten Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“K羹癟羹k bir kesimin g羹venlii ve refah覺 i癟in as覺rlard覺r s繹m羹r羹len, b繹l羹nen, par癟alanan, birbirine k覺rd覺r覺lan vicdan ve ahlak d覺覺 her t羹rl羹 muameleye maruz b覺rak覺lan insanl覺覺n kalan覺 art覺k bu 癟arp覺k sisteme itiraz ediyor. Birlemi Milletlerde dile getirdiimiz ‘D羹nya beten b羹y羹kt羹r’ s繹z羹n羹 daha adil bir d羹nyan覺n m羹mk羹n olduu teziyle genileterek insanl覺覺n bu ortak duygular覺na terc羹man oluyoruz. 襤te bu anlay覺la T羹rkiye olarak Balkanlardan Kafkaslara, Afrika’dan G羹ney Asya’ya kadar geni bir corafyada hep mazlumun, madurun, hakk覺n ve hakikatin yan覺nda yer al覺yoruz. Hi癟 羹phesiz bu onurlu ve ilkeli tavr覺n bir bedeli var. Milletimizle birlikte gerektiinde bu bedeli 繹demekten de ka癟mad覺k, ka癟may覺z. Ama ayn覺 zamanda bug羹n T羹rkiye’nin b繹lgesel ve k羹resel bir g羹癟 olarak y羹kselen y覺ld覺z覺n覺n gerisindeki en 繹nemli unsurlardan biri de bu haysiyetli duruunun sonucu olan etki halkas覺d覺r.”

“Kimse bu vatan覺 elimizden alamaz”

Cumhurbakan覺 Erdoan, d羹nyan覺n her yerinde insanlar覺n kendilerine sevgi ve umutla bakan g繹zlerinde bu g羹zel iklimin tezah羹rleriyle kar覺lat覺klar覺n覺 belirterek, u deerlendirmede bulundu:

“T羹rkiye’deki 3,6 milyon Suriyeliyi ve toplamda 5 milyonu bulan yabanc覺 uyruklu s覺覺nmac覺 varl覺覺n覺 y羹k olarak g繹renler meseleye bir de bu a癟覺dan bakmal覺d覺r. lkemize kar覺 y羹kselen kin, nefret, d羹manl覺k dalgalar覺n覺n 癟ou defa biz fark覺nda bile olmadan k覺r覺lmas覺nda dua ve 羹kran ifadeleriyle zenginleen bu tablonun 癟ok 繹nemli rol羹 olduuna inan覺yorum. Bin y覺ld覺r vatan覺m覺z olarak bu corafyadaki varl覺覺m覺z devam ettik癟e kimi 癟evrelerin bize olan husumetlerinin bitmeyecei a癟覺kt覺r. Ama her k繹kenden her renkten her inan癟tan her merepten 100 milyonlarca insan覺n destei ve duas覺 arkam覺zda olduu, milletimizin y羹reindeki istiklal ve istikbal ak覺 bitmedii m羹ddet癟e Allah’覺n izniyle kimse bu vatan覺 elimizden alamaz.”

Sadece bu g繹n羹l ba覺na g羹venerek hareket etmediklerini, her alanda T羹rkiye’yi kalk覺nd覺racak, gelitirecek, g羹癟lendirecek politikalarla, yat覺r覺m, eser ve hizmetlerle hedefe doru kararl覺 bir ekilde y羹r羹d羹klerini vurgulayan Erdoan, “T羹rkiye’nin, Cumhuriyet d繹nemindeki en iddial覺 demokrasi ve kalk覺nma projesinin 2023 vizyonumuz olduuna inan覺yorum. Art覺k hedeflerinin 癟ouna ulat覺覺m覺z ve menziline de yaklat覺覺m覺z 2023 vizyonumuzu yeni ve daha b羹y羹k ad覺mlarla tahkim ettiimiz bir d繹neme girdik. zellikle 2053 vizyonumuz ve bu ad覺mlar覺n en yak覺n, en 繹nemli projesi her ne kadar uzak bir tarih gibi g繹r羹lse de devlet ve millet hayat覺 bak覺m覺ndan 繹n羹m羹zdeki 30 y覺ll覺k s羹renin k覺sa bir d繹nemi ifade ettiini biliyoruz.” dedi.

Cumhurbakan覺 Erdoan, bir yandan 2023 projelerinin eksiklerini tamamlarken dier yandan da gen癟lere emanet edecekleri 2053 vizyonu i癟in somut hedefleri de yava yava oluturmaya balad覺klar覺na iaret ederek, bunlardan ilkinin bir s羹re 繹nce ilan ettiklerin Yeil Kalk覺nma Devrimi olduunu hat覺rlatt覺.

Sanayi devrimiyle balayan, bilgi ve teknoloji devrimiyle zirveye ulaan d繹nemde bug羹n “gelimi” diye tabir edilen 羹lkelerin insanl覺覺n ortak miras覺 olan 癟evreyi ve tabii kaynaklar hoyrat癟a t羹kettiini aktaran Erdoan, “D羹nya bug羹n insanl覺k tarihindeki b羹y羹k k覺r覺lmalar覺n en 繹nemli sebepleri aras覺nda yer alan ve 繹ncekilerden farkl覺 olarak bu defa kendi eliyle balatt覺覺 yeni bir iklim deiiklii ger癟eiyle kar覺 kar覺yad覺r. Salg覺n d繹neminde 羹retimde ve insan hareketliliinde yaanan k覺smi yavalaman覺n bile d羹nyam覺z覺 tabiat dengeleri a癟覺s覺ndan ne kadar rahatlatt覺覺n覺 uzaydan 癟ekilen 癟ekimler g繹steriyor. Ama maalesef bu ge癟ici duraklama iklim deiiklii sorununa 癟繹z羹m olmaktan 癟ok uzakt覺r.” eklinde konutu.

Erdoan, bir s羹redir d羹nya devletlerinin bir araya gelerek iklim deiikliinin a覺r sonu癟lar覺n覺 hafifletmeye y繹nelik 癟繹z羹m yollar覺 arad覺klar覺n覺 belirtti.

Her ne kadar sebebi olan gelimi 羹lkelerin bu dorultuda at覺lacak ad覺mlar覺n bedelini kar覺lamada adil sorumluluk 羹stlenme konusunda ayak direseler de neticeten iklim deiikliinin herkesi ilgilendirdiini ifade eden Erdoan, T羹rkiye’nin acil y羹k payla覺m覺 konusundaki itirazlar覺n覺 sakl覺 tutarak Paris 襤klim Anlamas覺’n覺 TBMM’nin onay覺 ile birlikte y羹r羹rl羹e koyduklar覺n覺 kaydetti.

Erdoan, “n羹m羹zdeki haftalarda 襤talya’da yap覺lacak G20 toplant覺s覺nda ve 襤sko癟ya’da yap覺lacak Birlemi Milletler 襤klim Zirvesi’nde 羹lkemizin bu konudaki yakla覺mlar覺n覺 t羹m taraflarla paylaaca覺z. n羹m羹zdeki d繹nem i癟in yeil kalk覺nma devrimini t羹m 癟al覺malar覺m覺z覺n merkezine yerletirerek insanl覺覺n 繹n羹ndeki bu 繹nemli krizin 癟繹z羹m羹nde 繹nc羹 ve etkin bir rol 羹stlenmekte kararl覺y覺z. H羹k羹met olarak biz bu hususta 羹zerimize d羹enleri yapt覺k, yap覺yoruz ve yapaca覺z.” diye konutu.

Erdoan, bug羹ne kadar milletin g繹nl羹nde kar覺l覺覺 olmayan hi癟bir siyaseti yapmad覺klar覺n覺, hi癟bir uygulamay覺 hayata ge癟irmediklerini, yeil kalk覺nma devrimini de ayn覺 samimiyetle milletin takdirine sunduklar覺n覺 s繹yledi.

“evre ehircilik ve 襤klim Deiiklii Bakanl覺覺”

“B覺rak覺n覺z siyaseti, b覺rak覺n覺z T羹rkiye’yi t羹m insanl覺覺n ortak meselesi olduu anlay覺覺yla herkesin samimi ve yap覺c覺 bir ekilde bu s羹recin i癟inde yer almas覺n覺 temenni ediyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Cumhuriyet d繹neminin ge癟tiimiz 19 y覺lda ger癟ekletirdiimiz demokrasi ve kalk覺nma devriminden sonraki bu en 繹nemli at覺l覺m覺n覺n imdiden 羹lkemize ve milletimize hay覺rl覺 olmas覺n覺 diliyorum. Bu vesileyle iklim deiiklii ve g繹癟 konusunda hayata ge癟irmeyi kararlat覺rd覺覺m覺z yeni yap覺sal d羹zenlemelerin m羹jdesini de milletimizle paylamak istiyorum. evre ve ehircilik Bakanl覺覺m覺z覺n ismini evre ehircilik ve 襤klim Deiiklii Bakanl覺覺 olarak deitiriyor, b羹nyesinde bir de 襤klim Deiiklii ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluturuyoruz. Bu bakanl覺覺m覺za bal覺 olarak alt覺nda ilgili t羹m birimlerin yer alaca覺 bir 襤klim Deiiklii Bakanl覺覺 kuruyoruz. Konu ile yak覺n ilikisi sebebiyle halen Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺m覺za bal覺 olan Meteoroloji Genel M羹d羹rl羹羹 ile 繹lleme ve Erozyonla M羹cadele Genel M羹d羹rl羹羹n羹 de evre ehircilik ve 襤klim Deiiklii Bakanl覺覺na bal覺yoruz. Bu kurumlar覺m覺z Tar覺m ve Orman Bakanl覺覺 ile ilgili sorumluluklar覺n覺 da yerine getirmeyi s羹rd羹recektir. Bir dier kurumsal reformu da g繹癟 konusunda yap覺yoruz. 襤癟ileri Bakanl覺覺m覺za bal覺 G繹癟 襤daresi Genel M羹d羹rl羹羹n羹n stat羹s羹n羹 y羹kselterek G繹癟 襤daresi Bakanl覺覺 haline d繹n羹t羹r羹yoruz. B繹ylece 羹lkemizin g繹癟 konusunda 癟ok daha kapsaml覺, etkin ve h覺zl覺 hareket edebilmesini salayacak kurumsal kapasiteyi oluturmay覺 hedefliyoruz.”

“Tek parti faizmi bu ara癟lardan biridir”

Cumhurbakan覺 Erdoan, T羹rkiye’nin sanayi devrimini ka癟覺rmas覺n覺n, bilgi ve teknoloji devriminin gerisinde kalmas覺n覺n sebebinin milletin kabiliyetsizlii veya T羹rkiye’nin yetersizlii olmad覺覺n覺 iaret ederek, “T羹rkiye, 癟eitli d繹nemlerde farkl覺 siyasi, sosyal, ekonomik ara癟lar kullan覺larak 繹zellikle bu s羹re癟lerin d覺覺na itilmitir. Tek parti faizmi bu ara癟lardan biridir. Darbeler ve vesayet bu ara癟lardan biridir, ter繹r bu ara癟lardan biridir. Kimi zaman sa-sol kimi zaman Alevi-S羹nni kimi zaman T羹rk-K羹rt, kimi zaman dindar-laik kisvesi alt覺nda oluturulan kutuplamalar bu ara癟lardan biridir.” ifadelerini kulland覺.

T羹rkiye’nin yaad覺覺 her siyasi ve sosyal kaosun beraberinde ekonomik kay覺plar覺 da getirdiini vurgulayan Erdoan, “Bilhassa 1960 darbesinden beri bu ger癟ei say覺s覺z 繹rnei ile g繹rmek m羹mk羹nd羹r. H羹k羹metlerimiz d繹neminde balatt覺覺m覺z b羹y羹k demokrasi ve kalk覺nma devrimlerinin 繹n羹n羹 kesmek, etkisini azaltmak, m羹mk羹nse takvimleri geriye sarmak i癟in de bu oyunlar oynanmaya devam edilmitir. Hat覺rlay覺n 2007 y覺l覺nda ortada hukuki ve siyasi hi癟bir sebep yokken 羹lkemizin 繹n羹ne suni bir rejim tart覺mas覺, Cumhurbakanl覺覺 se癟imi krizi 癟覺kard覺lar. Ard覺ndan Gezi olaylar覺 ile balay覺p 15 Temmuz darbesini de i癟ine alacak ekilde kesintisiz s羹ren bir baka s羹re癟 yaad覺k.” diye konutu.

Erdoan, Dou ve G羹neydou b繹lgelerinin geri kalm覺l覺覺n覺 ortadan kald覺racak yat覺r覺mlar覺 yapt覺klar覺 ve hak ve 繹zg羹rl羹k s覺n覺rlar覺n覺 genilettikleri bir d繹nemde 癟ukur eylemleri ile b繹l羹c羹 ter繹r羹n tekrar hortlat覺ld覺覺n覺 belirterek, 繹yle devam etti:

“lkemizin i癟inde yaanan her s覺k覺nt覺n覺n d覺ar覺dan planlanan ve beslenen bir boyutu da mevcuttur. Bu tablo kar覺s覺nda milletimizin destei ile verdiimiz tarihi m羹cadele sayesinde 羹lkemizi as覺rl覺k tuzaklardan, as覺rl覺k cenderelerden kurtard覺k. ncelikle g羹venlik stratejilerimizi deitirdik, ter繹r 繹rg羹tleri ile s覺n覺rlar覺m覺z i癟inde y羹zlemek yerine tehditleri kayna覺nda tespit ve imha edecek yeni bir stratejiye ge癟tik. Bunun i癟in milli birlik ve beraberliimizi tahkim ederek hem askeri ve polis g羹c羹m羹z羹 hem diplomatik g羹c羹m羹z羹 kulland覺k. Ter繹r ve ter繹ristle beraber ter繹rizmle m羹cadele ettik. Yapt覺覺m覺z yat覺r覺mlar ve getirdiimiz hizmetlerle 羹lkemizin 81 vilayeti ile birlikte ter繹r hadiselerinin yaand覺覺 ehirlerimizi de h覺zla kalk覺nd覺rd覺k. Kad覺n覺yla, genciyle, 癟ocuuyla, i癟isiyle, ivereni ve esnaf覺yla her kesimden insan覺m覺z覺n sorunlar覺n覺 癟繹zecek, talep ve beklentilerine cevap verecek imkanlar salad覺k.”

“T羹rkiye’yi m羹reffeh bir yer haline getirdik”

T羹rkiye’yi askeri g羹c羹n羹 ve savunma sanayisi gelitirerek, s覺n覺rlar覺n korunmas覺 ve s覺n覺r 繹tesi hareket yapmak i癟in ihtiya癟 duyulan silah ve m羹himmat覺 羹reterek, d覺a ba覺ml覺l覺ktan kurtard覺klar覺n覺 belirten Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“lkemizi her t羹rl羹 meselenin konuulabildii; ret, inkar ve asimilasyon politikalar覺 yerine hak, hukuk ve 繹zg羹rl羹k temelli bir y繹netim yap覺s覺na kavuturduk. T羹m bunlar sayesinde T羹rkiye’yi istisnas覺z her k繹esinde, milletimizin istisnas覺z her ferdinin ayn覺 demokratik ve ekonomik imkanlara sahip olduu m羹reffeh bir yer haline getirdik. Turizmden 癟ar覺 pazara kadar g羹nl羹k hayat覺n her an覺nda bu tabloya ahit olmak m羹mk羹nd羹r. D羹ne kadar ter繹ristlerin kol gezdii yaylalarda art覺k bal veren ar覺lar覺n, otlayan hayvanlar覺n, piknik yapan vatandalar覺m覺z覺n ve g羹zellikleri kefeden turistlerin sesleri yank覺lan覺yor. D羹ne kadar ter繹ristlerin yol kesip huzur ka癟覺rd覺覺 ovalarda tar覺m ve 羹retim yap覺l覺yor. D羹ne kadar ter繹ristlerin sald覺r覺lar覺 sebebiyle kapal覺 olan okullarda 癟ocuklar覺m覺z eitim-繹retim g繹r羹yor. D羹ne kadar yat覺r覺mc覺 olmad覺覺 i癟in tabelalar覺n覺 indiren sanayi sitelerinde her g羹n fabrika binalar覺 y羹kseliyor. 襤nallah bu g羹zel tabloyu daha da gelitirerek s羹rd羹receiz.”

Erdoan, ter繹r 繹rg羹t羹n羹n yurt i癟indeki insan ve finans kaynaklar覺n覺 bitirme noktas覺na gelindiini, art覺k 癟ocuklar覺 daa giden anne babalar覺n y羹rek s覺z覺s覺 yerine, 癟ocuklar覺na kavuan Diyarbak覺r annelerinin sevin癟lerini paylat覺klar覺n覺 s繹yledi.

Samimiyetle 癟al覺t覺k癟a, att覺klar覺 ad覺mlar覺n kar覺l覺覺n覺 da g繹rmeye balad覺klar覺n覺 belirten Erdoan, “Sadece bu y覺l ikna yoluyla 153 ter繹r 繹rg羹t羹 mensubunun teslim olmas覺n覺 salad覺k. Son 5 y覺lda bu ekilde yeniden kazand覺覺m覺z gen癟lerimizin say覺s覺 1000’i geride b覺rakt覺. S覺n覺rlar覺m覺z覺n 繹tesinde de PKK’s覺ndan DEA’覺na ve FET’s羹ne kadar, ter繹r 繹rg羹t羹 mensuplar覺na nefes ald覺rm覺yor, nereye ka癟arlarsa ka癟s覺nlar tepelerine tepelerine biniyoruz. Art覺k hi癟 kimsenin bu 羹lkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri 羹zerinden ayr覺mc覺l覺k siyaseti yapmas覺na izin vermeyeceiz.” diye konutu.

“Uyuturucu balant覺l覺 繹l羹mleri son 5 y覺lda neredeyse 羹癟te bir seviyesine d羹羹rd羹k”

Ter繹r羹n en b羹y羹k finans kayna覺 olan uyuturucuyla m羹cadeleyi de tarihin en ileri seviyesine getirdiklerini vurgulayan Erdoan, 繹yle devam etti:

“Amerika’n覺n Afganistan’覺 igali sonras覺nda bu b繹lgede 20 kat artan afyon ekimi ve uyuturucu 羹retiminin Avrupa’ya naklinin en b羹y羹k lojistik kayna覺 PKK ter繹r 繹rg羹t羹d羹r. Ayn覺 ekilde Avrupa’daki gelimi laboratuvarlarda 羹retilen sentetik uyuturucular覺n Orta Dou b繹lgesine naklinin lojistiini de PKK mensuplar覺 y羹r羹tmektedir. Tabii bu arada bizim gen癟lerimizi zehirleyen uyuturucunun kayna覺 da 繹nemli 繹l癟羹de bu 繹rg羹tt羹r. S覺n覺rlar覺m覺z覺 s覺k覺 s覺k覺ya kontrol alt覺na alarak, uyuturucu su癟lar覺na verdiimiz cezalar覺 art覺rarak bu trafie 癟ok ciddi darbeler vurduk. yle ki 羹lkemizde uyuturucu balant覺l覺 繹l羹mleri son 5 y覺lda neredeyse 羹癟te bir seviyesine d羹羹rd羹k. Bug羹n cezaevlerinde yatan mahkumlar覺n aa覺 yukar覺 羹癟te biri uyuturucu su癟undan oradad覺r. lkemizdeki ter繹r 繹rg羹tlerini nas覺l insan ve finans kaynaklar覺n覺 癟繹kerterek etkisiz hale getirdiysek, s覺n覺rlar覺m覺z boyunca kurulmaya 癟al覺覺lan ter繹r koridorlar覺nda da ayn覺s覺n覺 yapaca覺z.”

Erdoan, son d繹nemde g繹癟 y繹netiminde de yeni stratejileri ve uygulamalar覺 devreye ald覺klar覺n覺 dile getirdi.

T羹rkiye’nin her d繹nemde olduu gibi ge癟en 10 y覺lda da son derece onurlu ve ahlakl覺 ekilde hayata ge癟irdii “insani g羹venlik anlay覺覺”yla, s覺n覺rlar覺na gelen t羹m mazlumlara ve madurlara kucak a癟t覺覺n覺 dile getiren Erdoan, “Ge癟mite Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan, daha yak覺n tarihte Irak’tan, son olarak Suriye’den gelen b羹y羹k g繹癟 dalgalar覺n覺 hep bu anlay覺la g繹羹sledik. Ancak d羹nyada ve b繹lgemizde yaanan gelimeler art覺k bu tabloyu ayn覺 esneklikte devam ettirebilmemize imkan salamamaktad覺r.” ifadelerini kulland覺.

“Uyum stratejilerimizi belirledik ve gereken ad覺mlar覺 atmaya balad覺k”

Son 5 y覺lda 2 milyon 350 bin kiinin T羹rkiye’ye yasa d覺覺 yollardan giri yapamadan s覺n覺rda engellendiini bildiren Erdoan, s覺n覺rlar i癟inde yakalanan d羹zensiz g繹癟men say覺s覺n覺n da 1 milyon 300 bini ge癟tiini s繹yledi.

“Bunlar覺n bir k覺sm覺 kendiliinden geri d繹nerken, 286 binini de biz s覺n覺r d覺覺 ettik.” diyen Erdoan, 繹yle konutu:

“Tabii bu g繹癟menlerin neredeyse tamam覺na yak覺n覺n覺n hedefinin ‘T羹rkiye’de kalmak’ deil, Avrupa’ya hatta belki oradan da baka yerlere ge癟mek olduunun alt覺n覺 癟izmemiz gerekir. T羹rkiye, y羹r羹tt羹羹 bu etkili ve kapsaml覺 s覺n覺r g羹venlii ve g繹癟 politikas覺yla Avrupa’n覺n 羹stesinden gelemeyecei bir g繹癟men ak覺n覺na uramas覺n覺n 繹n羹ne ge癟mitir. Ama art覺k bizim bu y羹k羹 tek ba覺na 羹stlenmemiz m羹mk羹n deildir. Meselenin, her ne kadar verilen s繹zler tam manas覺yla yerine getirilmemi olsa da sadece maddi k羹lfet payla覺m覺yla 癟繹z羹lemeyecek bir boyuta ulat覺覺n覺 herkes g繹rmeli ve kabul etmelidir. Avrupa bata olmak 羹zere g繹癟menlerin hedefi durumundaki 羹lkelerden, daha fazla, daha ger癟ek癟i, daha samimi sorumluluk 羹stlenmelerini bekliyoruz. Biz, s覺n覺rlar覺m覺z i癟indeki mevcut g繹癟men meselesinin bir k覺sm覺n覺, g羹venlii ve g繹n羹ll羹 olarak geri d繹nmelerini salamak, bir k覺sm覺n覺 sosyal ve ekonomik programlarla 羹lkemize entegre etmek suretiyle 癟繹zeriz. Bu 癟er癟evede uyum stratejilerimizi belirledik ve gereken ad覺mlar覺 atmaya balad覺k. Gerisi s覺覺nmac覺lar覺n hedefi olan yerlerin sorunudur. G繹癟e kaynakl覺k eden 羹lkelerden g繹癟羹n hedefi olan 羹lkelere kadar t羹m taraflar覺 kucaklayan bir program gelitirilmedii s羹rece bu sorunun 癟繹z羹m羹n羹n m羹mk羹n olmad覺覺n覺 da biliyoruz. T羹rkiye’nin bu dorultuda at覺lacak her ad覺ma destek olaca覺ndan, katk覺 salayaca覺ndan kimsenin 羹phesi olmas覺n.”

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir