D羹nya Bankas覺 T羹rkiye’ye y繹nelik 2021 y覺l覺 b羹y羹me tahminini y羹zde 8,5’e y羹kseltti

D羹nya Bankas覺 T羹rkiye'ye y繹nelik 2021 y覺l覺 b羹y羹me tahminini y羹zde 8,5'e y羹kseltti

D羹nya Bankas覺 T羹rkiye'ye y繹nelik 2021 y覺l覺 b羹y羹me tahminini y羹zde 8,5'e y羹kseltti

D羹nya Bankas覺’n覺n Avrupa ve Orta Asya B繹lgesi’ne y繹nelik haz覺rlad覺覺 Ekonomik G羹ncelleme Raporu’nun son say覺s覺nda, b繹lge ekonomisine ilikin b羹y羹me beklentisi 2021 i癟in 1,6 puan art覺r覺larak y羹zde 5,5’e revize edildi.

D羹nya Bankas覺,T羹rkiyeekonomisine y繹nelik2021y覺l覺b羹y羹me beklentisini 3,5 puan art覺rarak y羹zde 5’ten y羹zde 8,5’e revize etti.

D羹nya Bankas覺, Avrupa ve Orta Asya (ECA) B繹lgesi’ne y繹nelik haz覺rlad覺覺 Ekonomik G羹ncelleme Raporu’nun son say覺s覺n覺 yay覺mlad覺. Buna g繹re, b繹lge ekonomisine ilikin b羹y羹me beklentisi 2021 i癟in 1,6 puan art覺r覺larak y羹zde 5,5’e y羹kseltilirken, 2022 i癟in 0,5 puan azalt覺larak y羹zde 3,4’e 癟ekildi.

Banka, raporun haziran ay覺 say覺s覺nda T羹rkiye i癟in y羹zde 5 olarak duyurduu 2021 y覺l覺 b羹y羹me beklentisini de y羹zde 8,5’e y羹kseltti. T羹rkiye ekonomisine y繹nelik b羹y羹me beklentisi 2022 i癟in y羹zde 4,5’ten y羹zde 3’e, 2023 i癟in y羹zde 4,5’ten y羹zde 4’e revize edildi.

Raporda, ECA B繹lgesi’nde y覺l覺n ilk yar覺s覺nda kaydedilen a覺rt覺c覺 derecedeki g羹癟l羹 toparlanman覺n, b繹lgedeki y羹kselen piyasalarda ve gelimekte olan 羹lkelerde ekonomik faaliyeti canland覺rd覺覺 ifade edildi.

S繹z konusu toparlanmada en belirleyici etkenlerin; Avro B繹lgesi’ndeki faaliyetin yeniden canlanmas覺 ve emtia fiyatlar覺ndaki h覺zl覺 y羹kseliin etkisiyle ilk yar覺da ihracatta kaydedilen g羹癟l羹 toparlanma ile a覺lama ve destek paketleri sayesinde i癟 talebin g羹癟lenmesi olduu aktar覺lan raporda, unlar kaydedildi:

“te yandan, b繹lgede i癟 talepteki toparlanmay覺 sekteye uratan bir etken olarak daha bula覺c覺 yeni tip koronavir羹s (Kovid-19) varyantlar覺n覺n k羹resel ve b繹lgesel 繹l癟ekte yay覺lmaya devam etmesi ihracattaki art覺覺 zay覺flat覺yor olabilir. 2022 y覺l覺nda d覺 ve i癟 talebin istikrara kavumas覺 ve salg覺n teviklerinin geri 癟ekilmesiyle b繹lgesel b羹y羹me h覺z覺n覺n yavalayarak y羹zde 3,4’e inmesi bekleniyor. zellikle a覺ya eriimdeki eitsizliklerin ve a覺lanma konusundaki teredd羹tlerin 繹ne 癟覺kt覺覺 bir balamda salg覺n覺n devam ettii d羹羹n羹ld羹羹nde, g繹r羹n羹m halen olduk癟a belirsiz. B繹lgedeki toparlanma, beraberinde enflasyondaki h覺zl覺 bir y羹kselile ger癟ekleirken, d覺 finansman koullar覺n覺n ani bir ekilde s覺k覺lamas覺 veya siyasi belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerde sert bir art覺 olmas覺 halinde tetiklenebilecek finansal s覺k覺nt覺lara kar覺 k覺r覺lganl覺覺n覺 s羹rd羹rmektedir.”

“Krizler k繹t羹l羹kten bir iyilik 癟覺kmas覺na vesile olabilir”

Raporda yer alan “Kovid-19 Sonras覺 Rekabet ve irketlerin Toparlanmas覺” bal覺kl覺 繹zel analizde, D羹nya Bankas覺 襤letme Anketleri ve 襤letme Nabz覺 Anketleri verileri kullan覺larak, salg覺n覺n irketler 羹zerinde derin ve deikenlik arz eden bir etki yaratt覺覺 tespit edildi.

Ortalama olarak, b繹lgedeki irketlerin ayl覺k sat覺lar覺nda ve tam zamanl覺 癟al覺an say覺lar覺nda 繹nemli d羹羹ler kaydedildii aktar覺lan raporda, “Bu y覺l may覺s ay覺 itibar覺yla her d繹rt irketten biri takip eden alt覺 ay i癟erisinde vadesi gelen y羹k羹ml羹l羹klerini zaman覺nda 繹deyemeyeceini 繹ng繹rd羹. Daha k羹癟羹k, daha gen癟 ve kad覺nlar覺n ilettii iletmeler balang覺癟taki d羹羹ten bu yana sat覺lar覺nda hen羹z bir iyileme kaydetmedi.” deerlendirmeleri yap覺ld覺.

Raporda, krizlerin bir癟ok irket i癟in y覺k覺c覺 olabildii, ancak kaynaklar覺n daha az 羹retken irketlerden daha fazla 羹retken irketlere yeniden tahsisi yoluyla “k繹t羹l羹kten bir iyilik 癟覺kmas覺na” vesile olabildii vurgulanarak, u ifadelere yer verildi:

“Bunun kan覺tlar覺n覺 繹zellikle daha rekabet癟i piyasalar覺n olduu 羹lkelerde olmak 羹zere Avrupa ve Orta Asya b繹lgesinde de g繹rmek m羹mk羹n. Ger癟ekten de kriz 繹ncesi ig羹c羹 羹retkenlii y羹ksek olan irketler sat覺lar覺nda ve istihdamlar覺nda kriz 繹ncesi ig羹c羹 羹retkenlii d羹羹k olan irketlere g繹re 癟ok daha k羹癟羹k d羹羹 kaydetti. Ayr覺ca daha 羹retken irketler online ortamlardaki faaliyetlerini ve uzaktan 癟al覺ma olanaklar覺n覺 artt覺rarak krize daha iyi bir ekilde uyum salayabildi. lkeler ekonomik toparlanma s羹recine girerken, t羹m 羹lkelerdeki politika yap覺c覺lar覺n geni politika destek 繹nlemlerini uygun olan erken zamanda kademeli olarak uygulamadan kald覺rmalar覺; ayr覺ca g羹癟l羹 bir toparlanma, gelecekteki krizlere kar覺 dayan覺kl覺l覺k ve s羹rd羹r羹lebilir uzun vadeli ekonomik b羹y羹me i癟in kilit 繹nem ta覺yan rekabet癟i bir i ortam覺n覺n gelitirilmesi 羹zerinde odaklanmalar覺 繹nemli olacakt覺r.”

Raporda ayr覺ca, Avrupa ve Orta Asya b繹lgesindeki ekonomilerin 癟ounun, iflas ve ihtilaf 癟繹z羹m 癟er癟evelerini g羹癟lendirmeye, yeni irketlerin girilerini kolaylat覺rmaya ve finansal sekt繹r羹n iletme kesimine kredi salama kapasitesini artt覺rmaya y繹nelik politika reformlar覺 dahil olmak 羹zere, g羹癟l羹 bir rekabet ortam覺 i癟in hem kurumsal 癟er癟evelerini hem de kanunlar覺 uygulama performanslar覺n覺 iyiletirebilecei belirtildi.

“Rekabet癟i bir i ortam覺 salamak uzun vadeli b羹y羹me i癟in 繹nemli”

Raporda g繹r羹lerine yer verilen D羹nya Bankas覺n覺n Avrupa ve Orta Asya b繹lgesinden sorumlu Bakan Yard覺mc覺s覺 Anna Bjerde, salg覺n覺n Avrupa ve Orta Asya b繹lgesinin ekonomik g繹r羹n羹m羹n羹 ekillendirmeye devam ettiini belirtti.

B繹lgede a覺lama oranlar覺n覺n y羹kseldii g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda, politika yap覺c覺lar覺n art覺k salg覺n sonras覺 toparlanman覺n kapsay覺c覺, dayan覺kl覺 ve s羹rd羹r羹lebilir olmas覺n覺 salamak 羹zerinde odaklanabileceini vurgulayan Bjerde, “Giriimcilii kolaylat覺ran ve 繹zel sekt繹r羹n dinamizmini artt覺ran rekabet癟i bir i ortam覺 salamak uzun vadeli b羹y羹me i癟in 繹nem ta覺maktad覺r.” ifadesini kulland覺.

D羹nya Bankas覺 Avrupa ve Orta Asya Ba Ekonomisti Asli Demirg羹癟-Kunt ise rekabetin 繹nemine dikkati 癟ekerek, “Rekabet dinamizm ile ilikilidir, irketleri yenilik癟ilie tevik eder ve daha az verimli irketlerin piyasadan 癟覺k覺lar覺n覺 kolaylat覺r覺rken daha verimli irketleri piyasaya girmeye ve b羹y羹meye iter. Daha rekabet癟i piyasalar覺n ve rekabeti koruyan daha g羹癟l羹 politikalar覺n olduu 羹lkelerde, daha 羹retken irketlere y繹nelik bu yeniden da覺l覺m daha da fazla olur.” deerlendirmelerini yapt覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir