Erdoan: lkemizi d覺a ba覺ml覺l覺ktan tamamen kurtar覺ncaya kadar yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz

Erdoan lkemizi d覺a ba覺ml覺l覺ktan tamamen kurtar覺ncaya kadar yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz

Erdoan lkemizi d覺a ba覺ml覺l覺ktan tamamen kurtar覺ncaya kadar yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz

Cumhurbakan覺 Erdoan, “lkemizi savunma sanayinde d覺a ba覺ml覺l覺ktan tamamen kurtar覺ncaya kadar yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz.” dedi.

Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan,“Kayseri 12’nci Hava Ulat覺rma Ana s Komutanl覺覺 2’nci Hava Bak覺m Fabrika M羹d羹rl羹羹 FASBAT Tesisleri’nde d羹zenlenen, “A400M FASBAT U癟ak Bak覺m Hangar覺n覺n A癟覺l覺覺, Retrofiti Yap覺lan 襤lk A400M U癟a覺n覺n Teslimi ve Stratejik 襤 Birlii Anlamalar覺 Sertifika T繹reni”ne Cumhurbakanl覺覺 K羹lliyesi’nden canl覺 balant覺yla kat覺ld覺.

Erdoan, bug羹n T羹rk havac覺l覺k tarihinde kritik bir projeyi daha hayata ge癟irmenin sevincini yaad覺klar覺n覺 belirterek, FASBAT U癟ak Bak覺m Tesisleri’nin T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerine, millete ve 羹lkeye hay覺rl覺, uurlu olmas覺n覺 diledi.

Ordunun ihtiya癟lar覺 dorultusunda A400M FASBAT U癟ak Bak覺m Tesisleri projesini 14 ay gibi rekor bir seviyede tamamlad覺klar覺n覺 vurgulayan Erdoan, u癟ak bak覺m tesislerinin inas覺n覺 ger癟ekletiren y羹klenici firmalar覺 ve g繹rev alan m羹hendisinden i癟isine herkesi tebrik etti.

Erdoan, bu 繹nemli projeyle ayn覺 anda A400M b羹y羹kl羹羹nde iki u癟a覺n bak覺m覺 ile yenilenmesinin yap覺labilecei, ilk ve tek tesisi 羹lkeye kazand覺rd覺klar覺na dikkati 癟ekerek, “FASBAT ile Airbus aras覺nda imzalanan s繹zleme ile A400M u癟a覺n覺n yenileme ilemlerinin 2’nci Ana Bak覺m Fabrika M羹d羹rl羹羹nde yap覺lmas覺 sayesinde, y覺lda 125 milyon liran覺n 羹lkemizde kalmas覺 salanm覺t覺r.” dedi.

“Bu yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz”

Bu s繹zleme kapsam覺nda Kayseri 2’nci Hava Bak覺m Fabrika M羹d羹rl羹羹n羹n, d羹nyada Airbus Defence & Space tesisleri d覺覺nda ilk ve tek bak覺m, yenileme, onar覺m merkezi haline geldiini belirten Erdoan, T羹rkiye’nin bu konuda t羹m d羹nyaya hizmet verebileceini ve kazand覺覺 yeteneklerin ihrac覺n覺 da yapabileceini s繹yledi.

Erdoan, 繹yle devam etti:

“lkemizi savunma sanayinde d覺a ba覺ml覺l覺ktan tamamen kurtar覺ncaya kadar bu yat覺r覺mlar覺m覺z覺 art覺rarak devam ettireceiz. 羹nk羹 biz ge癟mite silah, m羹himmat ve askeri te癟hizat bak覺m覺ndan d覺a ba覺ml覺l覺覺n bedelini 癟ok a覺r 繹demi bir 羹lkeyiz. K覺br覺s Bar覺 Harekat覺 sebebiyle maruz kald覺覺m覺z ambargolar覺, keyfilikleri, bask覺lar覺 hatta tehditleri asla unutmad覺k, unutmayaca覺z. K覺br覺s T羹rk羹’ne sahip 癟覺kt覺覺m覺z i癟in 3 y覺l boyunca b覺rak覺n paras覺n覺 pein 繹dediimiz u癟aklar覺n verilmesini, bak覺m ve onar覺mlar覺 i癟in g繹nderdiimiz u癟aklar dahi bize teslim edilmedi. Hatta bu u癟aklar i癟in T羹rkiye, bizzat m羹ttefikleri taraf覺ndan hangarda saklama 羹creti 繹demek mecburiyetinde b覺rak覺ld覺.”

“Bug羹n de benzer ad覺mlar覺n at覺lmaya devam ettiini g繹r羹yoruz”

Neredeyse 40 y覺l覺 bulan ter繹rle m羹cadele s覺ras覺nda da “m羹ttefiklik ruhu” ile asla badat覺ramayacaklar覺 pek 癟ok durumla kar覺lat覺klar覺na iaret eden Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“lkemiz talep ettiinde k覺rk dereden su getirilen silahlar, DEA’la m羹cadele kisvesi alt覺nda Suriye’deki ter繹ristlere, binlerce t覺r ve u癟ak seferi ile teslim edildi. Vatandalar覺m覺z覺n can g羹venliini salamak amac覺yla ger癟ekletirdiimiz s覺n覺r 繹tesi harekatlarda s繹zde dostlar覺m覺z bizi zaafa d羹羹rmek i癟in ellerinden gelen her eyi yapt覺. Ter繹r 繹rg羹t羹n羹n elebalar覺, meru bir siyaset癟i gibi k覺rm覺z覺 hal覺 serilerek en 羹st d羹zeyde a覺rland覺. Bug羹n de benzer ad覺mlar覺n at覺lmaya devam ettiini g繹r羹yoruz. lkemize y繹nelik sergilenen bu iki y羹zl羹l羹kleri esefle takip ederken, kendi haz覺rl覺klar覺m覺za da h覺z veriyoruz. K覺ymetli dostlar覺m, vatan savunmas覺nda kar覺lat覺覺m覺z t羹m haks覺zl覺klar覺 ve hukuksuzluklar覺 kendi g繹beimizi kendimiz keserek amakta kararl覺y覺z.”

Erdoan, savunma sanayinin duraanl覺覺 kabul etmeyen, atalete tahamm羹l羹 olmayan, s羹rekli ve y羹ksek tempolu 癟al覺may覺 gerektiren bir sekt繹r olduuna dikkati 癟ekerek, bu sistemde baar覺n覺n en temel art覺n覺n 癟覺tay覺 s羹rekli yukar覺ya ta覺yarak rakiplerinden daima bir ad覺m 繹nde olmak olduunu vurgulad覺.

“ok b羹y羹k baar覺lara imza at覺yorlar”

Bunun yolunun da kamu kaynaklar覺n覺n etkin kullan覺m覺 yan覺nda, 繹zel sekt繹r羹n dinamizminden faydalanmaktan ge癟tiini anlatan Erdoan, 繹yle konutu:

“Savunma sanayinde mesafe kaydetmi 羹lkelere bakt覺覺m覺zda u ger癟ei net bir ekilde g繹rebiliyoruz. Bu alanda devletler daha 癟ok strateji belirleyen, istikamet 癟izen, ihtiyac覺 tespit eden, sipari veren konumundayken 繹zel irketler ise gelitiren, 羹reten, teslim eden konumundad覺r. Kamu-繹zel i birliinin g羹癟l羹 ve salam temellere oturduu bir atmosferde, baar覺 ans覺 da artmaktad覺r. Dier t羹rl羹 d羹nya ile rekabet etmek, bu alanda 繹zg羹n, yenilik癟i, ileri teknolojiye sahip 羹r羹nler gelitirmek m羹mk羹n deildir. lkemizin bir s羹redir yapt覺覺 da tam olarak budur. Birilerinin s羹rekli ‘peke 癟ekiyorlar’ diyerek, karalad覺覺 projeler esas覺nda T羹rk savunma sanayinin geleceine yap覺lan en kritik yat覺r覺mlard覺r.”

Hisseleri dorudan veya dolayl覺 olarak kamuya ait savunma sanayi irketlerinin her birinin kendi alanlar覺nda d羹nya markas覺 haline geldiini dile getiren Erdoan, “Savunma Sanayi Bakanl覺覺m覺z覺n rehberliinde 繹zel sekt繹r kurulular覺m覺z, 癟ok s覺n覺rl覺 imkanlarla ger癟ekten 癟ok b羹y羹k baar覺lara imza at覺yorlar. Bu 癟er癟evede harekatlar覺m覺zda kulland覺覺m覺z S襤HA ve u癟ak bombalar覺ndan, tank ve top m羹himmatlar覺na kadar, hepsini de hem kamu hem 繹zel sekt繹r 羹retimi ile tedarik yollar覺n覺 geniletiyoruz. 襤nallah bu dorultuda 繹nemli ve stratejik bir yat覺r覺m 癟ok yak覺nda Gerede’de faaliyete ge癟ecektir.” diye konutu.

“Hedeflerimize odaklan覺yoruz”

Dier yandan savunma sanayi alan覺nda deneyim sahibi, uzmanlam覺 ve nitelikli bir insan kayna覺n覺n da olutuuna iaret eden Erdoan, T羹rkiye’nin d羹nyan覺n ilk 100 savunma irketleri listesinde 7 firma ile temsil edildiini anlatt覺.

T羹rkiye’nin 襤HA, S襤HA ve T襤HA 羹retiminde art覺k d羹nyan覺n ilk 羹癟-d繹rt 羹lkesi i癟inde olduunu vurgulayan Erdoan, “Savunma sanayindeki tek icraatlar覺, fabrika kapatmak olanlar覺n dier vizyon projelerimiz gibi elbette bunlar覺 da anlamas覺n覺 beklemiyoruz. Bunun i癟in biz iimize bak覺yoruz, hedeflerimize odaklan覺yoruz. T羹rkiye olarak, ana ve alt y羹klenicilerle birlikte kaynaklar覺m覺z覺 tabana yayarak savunma sanayinde g羹癟l羹 bir ekosistem oluturmaya 癟al覺覺yoruz.” deerlendirmesini yapt覺.

Erdoan, yerliletirme ve milliletirme faaliyetleri kapsam覺nda stratejik i birlii anlamalar覺 imzalad覺klar覺 10 firmaya sertifikalar覺n覺 vereceklerini belirterek, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Bu anlamalarla birlikte T羹rk savunma sanayinin 羹retim kapasitesi daha da artacak, inallah 羹lkemiz hedeflerine 癟ok daha h覺zl覺 yol alacakt覺r. Rabbim yar ve yard覺mc覺m覺z olsun diyorum. 襤nas覺 tamamlanan A400M FASBAT U癟ak Bak覺m Tesisleri ve Stratejik 襤birlii Anlamalar覺n覺n, 羹lkemize, milletimize, Silahl覺 Kuvvetlerimize ve t羹m paydalara hay覺rl覺 olmas覺n覺 diliyorum. Milli Savunma Bakanl覺覺m覺z覺, Savunma Sanayi Bakanl覺覺m覺z覺, projede g繹rev alan firmalar覺m覺z覺, T羹rkiye’nin bekas覺 i癟in 癟al覺an, 羹reten, ter d繹ken herkesi bir kez daha tebrik ediyorum.”

Milli Savunma Bakan覺 Hulusi Akar’覺n, youn program覺ndan zaman ay覺r覺p programa teriflerinden dolay覺 sayg覺 ve 羹kranlar覺n覺 iletmesi 羹zerine Erdoan, “Ben de ahs覺n覺zda t羹m Kuvvet Komutanlar覺m覺za, Silahl覺 Kuvvetlerimize, misafirlerimize 癟ok 癟ok teekk羹r ediyorum. Hay覺rl覺, uurlu olsun.” dedi.

Cumhurbakan覺 Erdoan’覺n konumas覺n覺n ard覺ndan, kurdele kesimi ger癟ekletirildi.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir