Havayolu ula覺m覺nda ‘Seyahat 襤zin Belgesi’ art覺

Havayolu ula覺m覺nda 'Seyahat 襤zin Belgesi' art覺

Havayolu ula覺m覺nda 'Seyahat 襤zin Belgesi' art覺

襤癟ileri Bakanl覺覺 genelgesi uyar覺nca havayolu yolcular覺, yar覺n saat 06.00’dan itibaren Seyahat 襤zin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

襤癟ileri Bakanl覺覺, 81 il valiliinekoronavir羹s tedbirlerikapsam覺nda u癟ak/otob羹s seferleri ile ilgili yeni bir genelge g繹nderdi.

Genelgede, t羹m d羹nyay覺 etkisi alt覺na alan koronavir羹s (Kovid-19) salg覺n覺n覺n en temel 繹zelliinin fiziksel temasla hava yolu ve benzeri yollarla 癟ok h覺zl覺 bulamas覺 ve enfekte insan say覺s覺n覺n 癟ok h覺zl覺 artmas覺 olduu belirtildi.

Salg覺n覺n yay覺lmas覺n覺n engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliin ve insanlar aras覺 temas覺n azalt覺larak, sosyal izolasyonu mutlak ekilde salanmas覺 olduuna dikkati 癟ekilen genelgede, aksi hallerde vir羹s羹n yay覺l覺m覺n覺n h覺zlanarak vaka say覺s覺 ve tedavi gereksinimini art覺rd覺覺, bunun da toplum sal覺覺 ve kamu d羹zeninin ciddi ekilde bozulmas覺na sebep olduu ifade edildi.

Genelgede, Sal覺k Bakanl覺覺 ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri dorultusunda al覺nan kararlar覺n etkinliinin art覺r覺larak vir羹s羹n yay覺lmas覺n覺 engellemek, toplum sal覺覺 ve kamu d羹zeni korumak i癟in ehirleraras覺 yolcu ta覺mac覺l覺覺 yap覺lan otob羹s seferlerinin valilik iznine balanmas覺 y繹n羹nde karar al覺nd覺覺 ve valiliklere gerekli talimat verildii kaydedildi.

Gelinen noktada, u癟ak seferleri ile ilgili Sal覺k Bakanl覺覺 ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulat覺rma ve Altyap覺 Bakanl覺覺 ile yap覺lan g繹r羹meler ve Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n talimatlar覺yla ek tedbirlerin al覺nmas覺na karar verildii bildirildi.

Buna g繹re, genelgeyle havayolu ile d羹zenlenecek u癟ularda da yolcular, yar覺n saat 06.00’dan itibaren Seyahat 襤zin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle T羹rk Hava Yollar覺 bata olmak 羹zere t羹m hava yolu firmalar覺 seyahat izin belgesi olmayan vatandalara bilet sat覺覺 yapmayacak ve u癟ak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

T羹m vatandalar覺n bulunduklar覺 ehirde kalmalar覺 esas olacak. Ancak tedavi ihtiya癟lar覺 nedeniyle doktor karar覺yla sevk edilen, birinci derece yak覺nlar覺 vefat eden veya a覺r hastal覺覺 olan, 繹zellikle son 15 g羹n i癟inde gelmi olduu yerde, kalacak yeri bulunmayanlar, seyahat izin kurullar覺ndan seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Ayr覺ca hava yolu ula覺m覺 ile s覺n覺rl覺 olmak 羹zere temel insani ihtiya癟lar覺n 羹retim ve tedarik s羹re癟leri i癟erisinde yer ald覺覺n覺 ilgili meslek odalar覺ndan belgelendirenler, seyahat izin kurullar覺na bavurmalar覺 ve bu talebin ilgili kurulca uygun g繹r羹lmesi halinde ehirleraras覺 seyahate 癟覺kabilecek.

Hizmetinin/g繹revinin devam覺na ihtiya癟 duyulan 羹st d羹zey kamu g繹revlileri ile kamu hizmeti y羹r羹tenlerin, g繹revleri 癟er癟evesinde seyahat etmelerinde k覺s覺tlama olmayacak.

Bug羹n seyahat izin belgesi d羹zenlenmesine balanacak

U癟ak seferlerine devam edilen havaalanlar覺nda, havaalan覺 m羹lki idare amirlerinin bakanl覺覺nda, T羹rk Hava Yollar覺, emniyet m羹d羹rl羹羹 ve havaalan覺 iletmesinin temsilcilerinden oluan Seyahat 襤zin Kurullar覺 oluturulacak. Oluturulan kurullar bug羹n saat 20.00’den itibaren belirtilen artlar覺 uyan vatandalara Seyahat 襤zin Belgesi d羹zenlenmesine balayacak.

Seyahat 襤zin Kurullar覺na bakanl覺k etmek 羹zere g繹revlendirilecek valilik/kaymakaml覺k temsilcisinin muhakkak, Bakanl覺覺n e-襤癟ileri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihaz覺 sahibi), tercihen il/il癟e birim m羹d羹rleri aras覺ndan (112 m羹d羹rleri hari癟) g繹revlendirilmesi salanacak.

Seyahat 襤zin Belgesi talepleri, otob羹s ve hava yolu seyahatleri i癟in d羹zenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandalar覺n izin talepleri, otogar ve havaalanlar覺nda bu ama癟la oluturulan bavuru masalar覺, Bakanl覺k taraf覺ndan bu ilemler i癟in tahsis edilecek “Alo 199” 癟ar覺 merkezi ile 襤癟ileri Bakanl覺覺 E-Bavuru sistemi 羹zerinden al覺nacak.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat 襤zin Kurullar覺nca gecikmeksizin deerlendirilerek belirtilen esaslar 癟er癟evesinde karara balanacak.

Karara balanan seyahat izin belgesi talepleri, bireysel bavurularda elden verilecek, telefon ve elektronik bavurular覺n sonu癟lar覺 vatandalara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

Seyahat 襤zin Kurullar覺nca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandalar覺n listesi u癟uun ger癟ekletirildii il valiliine g繹nderilecek.

D羹zenlenen seyahat izin belgelerinin, T羹rk Hava Yollar覺 ile elektronik ortamda payla覺lmas覺 i癟in 襤癟ileri Bakanl覺覺 Bilgi 襤lem Dairesi Bakanl覺覺 taraf覺ndan ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 癟ar覺 merkezi ve 襤癟ileri Bakanl覺覺 e-Bavuru sistemi faaliyete ge癟ene kadar gelecek taleplerin bavuru masalar覺ndan kar覺lanmas覺 i癟in vali ve kaymakamlar taraf覺ndan gerekli tedbirler gecikmeksizin al覺nacak.

N羹fus ve Vatandal覺k 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹nce, 199 癟ar覺 numaras覺 羹zerinden, taleplerin h覺zl覺 bir ekilde al覺nmas覺 ve kar覺lanmas覺 i癟in yeteri kadar 癟ar覺 al覺c覺n覺n g繹revlendirilmesi salanacak.

Vali Yerlikaya’dan a癟覺klama

襤stanbul Valisi Ali Yerlikayada Twitter’dan yapt覺覺 payla覺mda, u bilgiyi verdi:

“Hava yolu ile yurt i癟i u癟ularda 29 Mart saat 06.00’dan itibaren ‘Seyahat 襤zin Belgesi’ istenecektir. Bata THY olmak 羹zere t羹m hava yolu firmalar覺 seyahat izin belgesi olmayan kiilere bilet sat覺覺 yapmayacak ve yolcu olarak ta覺mayacakt覺r.”

THY i癟 hat biletlerinin sat覺lar覺na ge癟ici s羹re i癟in ara verdi

THY Bas覺n M羹aviri Yahya st羹n, yurt i癟i seyahatlerinin Valilik izni ile ger癟ekletirilebilecek olmas覺 nedeniyle 襤癟ileri Bakanl覺覺 ile gerekli iletiim altyap覺s覺 kurulana kadar i癟 hat bilet sat覺lar覺na k覺sa s羹reyle ara verildiini duyurdu.

THY i癟 hat biletlerinin sat覺lar覺na ge癟ici s羹re i癟in ara verdi

T羹rk Hava Yollar覺 Bas覺n M羹aviri Yahya st羹n, Twitter hesab覺ndan yeni tip koronavir羹s (Kovid-19) nedeniyle say覺s覺 azalt覺lan i癟 hatlardaki bilet sat覺lar覺 hakk覺nda duyuru yapt覺.

Yahya st羹n, “Deerli misafirlerimiz, yurt i癟i seyahatlerin Valilik izni ile ger癟ekletirilebilecek olmas覺 nedeniyle 襤癟ileri Bakanl覺覺 ile gerekli iletiim altyap覺s覺 kurulana kadar i癟 hat bilet sat覺lar覺m覺za k覺sa s羹reyle ara verilmitir.” ifadelerini kulland覺.

te yandan, THY’den bug羹n yap覺lan a癟覺klamada, 29 Mart’tan itibaren i癟 hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbak覺r, Erzurum, Gaziantep, 襤stanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, 襤zmir ve Van seferlerinin icra edilecei bildirilmiti.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir