Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek

Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek

Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları kapsamında pilot il olarak belirlenen Malatya’da 75 noktaya konulacak bluetooth algılayıcılarla trafik akışı anlık takip edilebilecek.

AA muhabirinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında şehirlerin akıllı şehir dönüşümlerinin hızlandırılması ve teknik kapasitenin yükseltilmesi amacıyla akıllı şehirlere yönelik pilot uygulama çalışmalarına başladı.

Buna göre, tüm şehirlerin ortak bir sorunu olarak öne çıkan ve çevreden sağlığa, altyapıdan enerjiye kadar birçok şehir unsuruna doğrudan temas eden “ulaşım” pilot uygulamaların ana teması olarak seçildi.

Böylece, ulaşımın doğru planlanması ve veriye dayalı etkin bir şekilde yürütülmesiyle kent sakinlerinin hayatına dokunarak, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevreye verilen zararın azaltılması, Türkiye’nin yeşil kalkınma yolundaki çalışmalarına önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Amaç, kentin trafik davranışını anlık olarak izlemek

Bakanlıkça bu kapsamda 2022 ve 2023 içerisinde ulaşıma yönelik çeşitli projeler gerçekleştirilecek.

Bu projelerin başında, “Bluetooth Dedektör Cihazı, Değişken Mesaj İşareti ve Ortalama Hız Tespit Sistemi Projesi” geliyor.

Şehirlerde yaşanan hızlı nüfus artışı ve artan araç kullanımıyla, mevcut ulaşım, altyapılar şehirlerin ihtiyaçlarına yeterli oranda yanıt veremiyor. Dolayısıyla şehrin trafik davranışının iyi bir şekilde analiz edilmesi, ulaşım planlamasının ise bu analizler sonucu ortaya çıkan veriler ışığında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bakanlık, bu kapsamda pilot belediye olarak belirlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tesis edilmek üzere bluetooth teknolojisini kullanan araç tespit ve takip sisteminin kurulması ve bu sistemin değişken mesaj işaretleri ile desteklenmesi projesini hayata geçiriyor.

Projenin en temel amacını “kentin trafik davranışını anlık olarak izlemek” oluşturuyor.

Trafik akışının ortalama hızı hesaplanacak

Buna göre, Malatya şehir merkezinin çeşitli testler ve analizler sonucu tespit edilecek 75 noktasına bluetooth algılayıcılar yerleştirilecek.

Böylece, trafikte seyreden araçların, sürücülerin kimliği ve araç plakasından bağımsız gün içinde hangi aksları kullandıkları, hangi noktalarda hangi saat aralıklarında yoğunluk yaşandığı, şehirdeki insan akışının hangi yönlerde olduğu ve trafik akışının ortalama hızı gibi birçok veri elde edilecek.

Bu veriler ışığında ortalama seyahat süreleri hesaplanacak, üst ölçek ulaşım stratejileri için altlık oluşturulacak ve akıllı ulaşım sistemlerine veri sağlayacak altyapının temeli atılacak.

Ayrıca elde edilen verilerin değişken mesaj işaretleri vasıtasıyla sürücülere anında sunulması sayesinde de sürücüler anormal durumlara ilişkin uyarılacak, seyahat sürelerine ilişkin bilgilendirilecek, alternatif rotalara yönlendirilebilecek ve böylelikle trafikte geçen süre, yakıt tüketimi, karbon salınımı ve trafik kaynaklı gürültü azaltılarak yaşam kalitesi artırılacak.

Projenin pilot ildeki başarısına göre tüm illere ideal çözümler üretilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir