Merkez Bankası politika faizini 9,75’e indirdi

Merkez Bankası politika faizini 9,75'e indirdi

Merkez Bankası politika faizini 9,75'e indirdi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK’nın, politika faizinin yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli adımlar atmakta olduğu ifade edildi.

Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedildiği belirtildi.

Duyuruda, enflasyonda hızlı bir düşüş sağlandığı, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlendiği aktarıldı.

Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin güç kazandığının altı çizilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış; bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır.”

“Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler arttı”

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.

“Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik tebdirler alındığı belirtildi.

TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı bildirilen açıklamada, 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasası’nda depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacağı belirtildi.

Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitlerin artırıldığı aktarılan açıklamada, halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edileceği, söz konusu ihalelerin avro ve altın karşılığı da düzenlenebileceği bildirildi.

YP zorunlu karşılıklar indirildi

Merkez Bankası açıklamasında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para (YP) zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceği belirtildi.

Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu değişikliğin, tesisi 20 Mart 2020’de başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Bankalara ilave likidite imkanı

Açıklamada, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanlarının tanındığı belirtildi.

Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarının reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu imkanların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25’i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasası’nda depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecektir. Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, avro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu imkanlara dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.”

Reeskont kredileri önlemleri

Merkez Bankası açıklamasında, küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındığı belirtildi.

18 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı bildirilen açıklamada, firmaların, kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senetle değiştirerek bu imkandan yararlanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, bu suretle toplam 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği vurgulandı.

Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildiği, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresinin 24 aydan 36 aya çıkartıldığı belirtilen açıklamada, “Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020’den itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır.” denildi.

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir