Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı

Milli İstihbarat Akademisi 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı.

Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren 5 Temmuz’a kadar “basvuru.mia.edu.tr” adresinden alınacak.

Sadece lisansüstü eğitim verilecek Akademi’de ilk sene iki yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki “İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı”na başvuruda bulunabilecek.

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES’ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS’den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

“Akademik nitelikte uzmanlar yetiştirilecek”

Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat alanına akademik bir bakışla yaklaşarak Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bu alanda eleştirel düşünme ve analiz kapasitesine sahip, Türkiye merkezli akademik bilgi üretimine katkı sunacak, dünyadaki değişimleri doğru okuyabilen akademik nitelikte uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Akademi’den mezun olan öğrenciler, özel sektör, akademi ve devlet kurumlarında çalışabilecek.

Milli İstihbarat Akademisindeki öğrenciler, eğitim sürecinde çeşitli araştırma projelerinde yer alma imkanına da sahip olacak.

Bünyesindeki araştırma merkezleri ile istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürüten Akademi, ilgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler de düzenleniyor.

Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçları raporlandırılarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

“Geniş bir perspektif kazandırılacak”

İstihbarat Çalışmaları yüksek lisans programına katılan öğrencilerin, istihbarat çalışmaları kuramı ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin istihbarat alanıyla ilişkili ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerden de dersler alarak daha geniş bir perspektif kazanmaları öngörülüyor.

Böylece Türkiye’de istihbarat çalışmalarının bilimsel ve teorik altyapısını geliştirmek, bu alanda vizyoner ve inovatif fikirleri ortaya çıkaracak akademik çalışmaları teşvik etmek ve istihbarat çalışmalarıyla ilgili alanlarda eleştirel düşünceyi desteklemek ve yaygınlaştırmak hedefleniyor.

“Uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor”

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı ile de günün değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları bağlamında karşılaşılan sorunları kavrayabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanların yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin güvenlik teorisi ve metodojisine ilişkin derslerin yanı sıra hibrit tehditler, terör, göç, çatışma çözümleri, strateji ve jeopolitik gibi alanlardan da dersler alması bekleniyor.

Böylece yeni ortaya çıkan küresel ve bölgesel tehditler karşısında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek bakış açısı üretmek ve Türkiye’de güvenlik çalışmalarında yetişmiş uzman kapasitesini artırarak bu alandaki bilgi üretiminde anlamlı düzeyde artış sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: AA