Paris Anlamas覺na ilikin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Paris Anlamas覺na ilikin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Paris Anlamas覺na ilikin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Paris Anlamas覺n覺n Onaylanmas覺n覺n Uygun Bulunduuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Paris Anlamas覺n覺n Onaylanmas覺n覺n Uygun Bulunduuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda teklifin maddeleri 羹zerinde s繹z alan AK Parti Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 ve Samsun Milletvekili idem Karaaslan, Meclis’in yeni yasama y覺l覺nda Genel Kurulun ilk g羹ndem bal覺klar覺ndan birinin T羹rkiye’yi, d羹nyay覺 ve insanl覺覺 yak覺ndan ilgilendiren iklim deiiklii konusuyla ilgili olmas覺n覺 son derece k覺ymetli bulduunu belirtti.

Karaaslan, “襤癟inde bulunduumuz d繹nemde uluslararas覺 toplum, Kovid-19 salg覺n覺, sava ve 癟at覺malar, ter繹r, g繹癟, k羹resel 覺s覺nmaya bal覺 iklim deiiklii gibi 癟ok say覺da sorunla m羹cadele etmekte, ortak bir 癟覺kar yol bulmak ad覺na 癟aba g繹stermektedir. Baka bir ifadeyle, bu y羹zy覺l覺n en b羹y羹k s覺navlar覺 bu alanlarda verilmektedir ancak hen羹z hi癟birinde somut bir baar覺 elde edilebilmi deiliz maalesef.” dedi.

Oysa teknolojinin salad覺覺 imkanlar her ge癟en g羹n artarken, eriilebilirlik ve etkileim her ge癟en g羹n daha da g羹癟lenirken d羹nyada toplumlar aras覺 sosyal, mekansal ve ekonomik eitsizliklerin de ayn覺 oranda artt覺覺n覺 ve bu u癟urumun her ge癟en g羹n daha da belirginletiini dile getiren Karaaslan, “襤nsanl覺k bir yandan 癟a覺n en b羹y羹k s覺navlar覺n覺 verirken, dier yandan da en b羹y羹k baar覺s覺zl覺klar覺yla kar覺 kar覺yad覺r.” diye konutu.

“Yery羹z羹 corafyas覺 insanl覺k i癟in bir b羹t羹nd羹r”

“Biz biliyoruz ki bug羹n uluslar corafi s覺n覺rlar覺n覺 her ne kadar 癟izmi ve ayr覺lm覺 olsalar da yery羹z羹 corafyas覺 insanl覺k i癟in bir b羹t羹nd羹r.” diyen Karaaslan, d羹nyan覺n herhangi bir yerinde kanayan bir yaraya d繹n羹m羹 meselenin, dier toplumlar覺 er ya da ge癟 etkilememesinin s繹z konusu olmad覺覺n覺 s繹yledi.

Bu sorunlar覺n 癟繹z羹m羹n羹n, i birliinin yan覺 s覺ra adil ve samimi yakla覺mlar覺 gerektirdiini ve bunlardan biri eksik kald覺覺nda baar覺n覺n s繹z konusu olmad覺覺n覺 vurgulayan Karaaslan, “Cumhurbakan覺m覺z ve Genel Bakan覺m覺z Say覺n Recep Tayyip Erdoan liderliinde AK Parti olarak iktidara geldiimiz ilk g羹nden beri ulusal ve uluslararas覺 her platformda m羹cadelemizi temellendirdiimiz anlay覺 ite tam da budur.” ifadesini kulland覺.

“Karbon emisyonlar覺n覺n y羹zde 68’inden sadece 10 羹lke sorumludur”

Karaaslan, unlar覺 kaydetti:

“襤klim deiikliiyle m羹cadele konusu 1992 Rio Zirvesi’nden bu yana Birlemi Milletler himayesinde ve t羹m 羹ye devletlerin kat覺l覺m覺yla her y覺l m羹zakere edilmektedir. 襤klim deiiklii politikalar覺n覺n uzun d繹nemli amac覺n覺 ve bu amaca y繹nelik ilke ve prosed羹rleri belirleyen Birlemi Milletler 襤klim Deiiklii er癟eve S繹zlemesi de yine bu y覺l imzaya a癟覺lm覺t覺r. Bug羹n burada hep birlikte 羹zerinde konutuumuz Paris 襤klim Anlamas覺, esasen bu s繹zlemenin bir uzant覺s覺d覺r. Anlaman覺n hedefi, y羹zy覺l覺n ortas覺na kadar k羹resel s覺cakl覺k art覺覺n覺 1,5 dereceyle s覺n覺rl覺 tutmakt覺r. Bu hedefi ger癟ekletirmek i癟in her 羹lkenin almas覺 gereken sorumluluklar ve atmas覺 gereken somut ad覺mlar vard覺r. Burada er癟eve S繹zleme’nin temel ilkesini hat覺rlatmakta fayda g繹r羹yorum, ‘Ortak fakat farkl覺lat覺r覺lm覺 sorumluluklar ve g繹receli kabiliyetler.’

Bu ortak 癟abay覺 癟ok 繹nemli ve deerli bularak Paris 襤klim Anlamas覺’n覺 ilk imzalayan 羹lkelerden biri olduk ancak T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclis’imizde bug羹ne kadar onaylamad覺k. Bunun nedeni, s繹zlemenin temel ilkesiyle badamayan, y羹k羹ml羹l羹kler aras覺nda adaletsizliklere yol a癟an kararlara kar覺 ortaya koyduumuz tepkidir. Tarih boyunca d羹nyay覺 en az kirleten 羹lkelerden T羹rkiye, d羹nyay覺 en fazla kirleten ve buna kar覺n en fazla sorumluluu almaktan geri duran 羹lkelerle ayn覺 kategoride yer almak istememitir. 襤kinci bir konu ise Paris Anlamas覺’n覺 onaylayan ve g羹癟l羹 iddialarla, taahh羹tlerle d羹nyaya meydan okuyan gelimi 羹lkelerin katettii ya da katetmedii mesafedir. Yak覺n zamanda a癟覺klanan bir istatistie g繹re bug羹n karbon emisyonlar覺n覺n y羹zde 68’inden sadece 10 羹lke sorumludur. Bu demek oluyor ki sadece 10 gelimi 羹lke 羹zerine d羹eni yerine getirse meselenin b羹y羹k bir k覺sm覺 癟繹z羹lm羹 olacakt覺r ancak bug羹n ortaya konulan iklim senaryolar覺n覺n hi癟birinde mevcut taahh羹tler somut ad覺mlarla hayata ge癟medii s羹rece Paris Anlamas覺’n覺n hedeflerine ulamas覺 m羹mk羹n g繹r羹nmemektedir. T羹rkiye’nin bug羹n Paris Anlamas覺’n覺 onaylama y繹n羹nde ald覺覺 bu karar, t羹m bu adaletsizliin ortadan kalkt覺覺 anlam覺n覺 da ta覺mamaktad覺r elbette. Bu karar, 羹lkemizin bug羹ne kadar y羹r羹tt羹羹 diplomasi trafiinin, baar覺l覺 m羹zakerelerin bir sonucu olarak T羹rkiye’nin daha adil, sal覺kl覺, temiz ve yaanabilir bir d羹nya i癟in s羹rd羹rd羹羹 k羹resel iklim deiiklii tart覺malar覺n覺 baka bir platforma ta覺yacakt覺r.”

Konumalar覺n ard覺ndan yap覺lan oylamayla Paris Anlamas覺’n覺n Onaylanmas覺n覺n Uygun Bulunduuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Kullan覺lm覺 Yak覺t 襤daresinin ve Radyoaktif At覺k 襤daresinin G羹venlii zerine Birleik S繹zlemeye T羹rkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Kat覺lmas覺n覺n Uygun Bulunduuna Dair Kanun Teklifi ile 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kas覺m 1982 Tarihli Protokol ile Deitirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli N羹kleer Enerji Alan覺nda 癟羹nc羹 ah覺slara Kar覺 Hukuki Mesuliyete Dair S繹zlemeyi Deitiren Protokol羹n Onaylanmas覺n覺n Uygun Bulunduuna Dair Kanun Teklifi de g繹r羹羹lerek kabul edildi.

TBMM Bakanvekili S羹reyya Sadi Bilgi癟, g羹ndemdeki konular覺n tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan birleimi, yar覺n saat 14.00’te toplanmak 羹zere kapatt覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir