PTT, T羹rkiye Kart ile farkl覺 ehirlerde ayn覺 ula覺m kart覺n覺n kullan覺m覺n覺 salayacak

PTT, T羹rkiye Kart ile farkl覺 ehirlerde ayn覺 ula覺m kart覺n覺n kullan覺m覺n覺 salayacak

PTT, T羹rkiye Kart ile farkl覺 ehirlerde ayn覺 ula覺m kart覺n覺n kullan覺m覺n覺 salayacak

PTT A Genel M羹d羹r羹 G羹lten, T羹rkiye Kart’覺n, farkl覺 ehirlerde kullan覺lan toplu ula覺m kartlar覺n覺n tek ula覺m kart覺 haline d繹n羹mesini salayaca覺n覺 belirterek, “襤stanbul’da al覺nm覺 kartla Konya’daki toplu ula覺m ara癟lar覺na binebileceksiniz.” dedi.

PTT A Genel M羹d羹r羹 Hakan G羹lten, Ulat覺rma ve Altyap覺 Bakanl覺覺nca d羹zenlenen 12. Ulat覺rma ve Haberleme uras覺’ndaki PTT stand覺nda, AA muhabirinin sorular覺n覺 yan覺tlad覺.

12. Ulat覺rma ve Haberleme uras覺’n覺n T羹rkiye’nin ulat覺rma ve haberleme alan覺ndaki en b羹y羹k organizasyonu olduunu, burada yap覺lan t羹m konumalar覺n ulat覺rmaya y繹n vereceini belirten G羹lten, T羹rkiye Kart uygulamas覺na ilikin u bilgileri verdi:

“T羹rkiye Kart uygulamam覺z da bir 繹nceki uralarda 癟ok癟a tart覺覺lm覺 ve kararlar覺 al覺nm覺 bir uygulamam覺z. T羹rkiye Kart, farkl覺 ehirlerin kendi i癟erisinde kulland覺覺 toplu ula覺m kartlar覺n覺n tek bir ula覺m kart覺 haline d繹n羹mesini salayacak. rnein, 襤stanbul’da alm覺 olduunuz bir kartla Konya’daki toplu ula覺m ara癟lar覺na binebileceksiniz eer T羹rkiye Kart 繹zellikleri varsa… T羹rkiye’deki t羹m belediyelerimize toplu ula覺m kartlar覺n覺n T羹rkiye Kart 繹zellii kazanmas覺n覺 tevik amac覺yla Bakanl覺覺m覺z bu 繹zellii duyurdu. T羹m belediyelere ‘toplu ula覺m sistemlerini T羹rkiye Kart’覺n tarif ettii ema ve teknoloji ile revize edin, b羹t羹n kartlar birbirleriyle ge癟sin’ diye davet yaz覺s覺n覺 g繹nderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Bir癟ok belediye ile de anlamam覺z覺 yapt覺k ve teknik entegrasyonumuzu tamamlam覺 durumday覺z. Konya’da bu ilemlere balad覺k. Ulat覺rma ve Altyap覺 Bakanl覺覺m覺z覺n yapm覺 olduu t羹m toplu ula覺m kanallar覺nda T羹rkiye Kart uygulamas覺n覺n ge癟mesini istiyoruz. T羹rkiye Kart, kart y覺覺n覺na ve milyonlarca lira masraf覺n 繹n羹ne ge癟ecek. D羹nyada 繹rnek bir teknoloji.”

“evreci ad覺mlar覺m覺z覺 atmaya devam ediyoruz”

Hakan G羹lten, PTT’nin 181 y覺ll覺k bir kurulu olduunu hat覺rlatarak, “Bu s羹rede d羹nyan覺n yaam覺 olduu t羹m zorluklara adapte olarak hayatta kalmay覺 baarm覺 bir kurumuz. u anda da 癟evreci uygulamalara ihtiya癟 var. evreyi bir kenara b覺rak覺rsan覺z o size kendini hat覺rlat覺yor. Biz de bu nedenle 癟evreci ad覺mlar覺m覺z覺 atmaya balad覺k. Y羹zde 100 geri d繹n羹t羹r羹lebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. zerindeki boyalar da suda 癟繹z羹nebilir. Elektrikli ara癟 kullan覺m覺na ve yenilenebilir enerji kullanan ara癟lar覺 kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunlar覺 yayg覺nlat覺rmak i癟in de elimizden geleni yap覺yoruz.” dedi.

45 bin 癟al覺an覺 ve 5 bin ubeleri olduunu bildiren G羹lten, “T羹rkiye genelinde yapm覺 olduumuz t羹m uygulamalar覺n hayata etkisinin benzer sekt繹rdeki firmalar覺n da kat覺l覺m覺yla b羹y羹k olaca覺na inan覺yoruz. Scooter uygulamam覺z var, u an Kad覺k繹y ve sk羹dar b繹lgesinde kullan覺l覺yor. Yerli 羹retim elektrikli ara癟lar kullan覺yoruz. Bunlar覺n hangi fiziksel artlarda kullan覺m覺n覺n daha uygun olduunu arat覺r覺yoruz, u an pilot b繹lgelerimizle balad覺k. Yoku b繹lgelerde mi, dar sokaklarda m覺, geni alanlarda m覺 kullanaca覺m覺z覺n karar覺n覺 verdikten sonra T羹rkiye genelinde yayg覺nlat覺raca覺z. D羹nyadaki posta ve kargo teknolojileri nereye gidiyorsa biz de bunu takip etmeye 癟al覺覺yoruz.” eklinde konutu.

G羹lten, TBMM’de kabul edilen Paris 襤klim Anlamas覺’na ilikin, “Cumhurbakan覺m覺z 癟evre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris 襤klim Anlamas覺’n覺 bir an 繹nce hayata ge癟irmemiz gerektiini ifade ettiler. Kamu odakl覺 kurumlar olarak bizler de gerekli 癟al覺malar覺 yap覺yoruz. Bu anlama, i癟erii itibar覺yla tek ba覺na 癟evreci yakla覺mlar覺 da i癟ermiyor, yan覺nda yapmam覺z gerekenler var. 襤癟erii ve bilgilendirmeleri arkadalar覺m覺z incelemeye balad覺, gerekenleri yapaca覺z.” dedi.

“Fahi fiyatl覺 羹r羹nlere m羹dahale ediyoruz”

PttAVM.com’un T羹rkiye’nin ilk pazar yeri uygulamas覺 olduunu an覺msatan G羹lten, unlar覺 kaydetti:

“11 y覺l 繹nce kurulduunda hen羹z T羹rkiye’de e-ticaretle ilgili uygulamalar balam覺 deildi. 襤癟erii u ekilde; pazar yeri olduu i癟in bize ilgili sat覺c覺 firmalar gelip, kendi maazalar覺n覺 a癟覺p 羹r羹nlerini ve fiyatlar覺n覺 kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatlar覺 incelemeye, varsa fahi fiyatlara m羹dahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. 襤lgili sat覺c覺 firmalara gerekli uyar覺lar覺m覺z覺 yap覺yoruz. Gerektiinde de maazalar覺m覺zla ilgili ilemler yap覺yoruz ama tabii ki maaza ailemiz 癟ok geni. Bunun i癟erisinde devlet kurumlar覺m覺z da var, 繹zel sekt繹r firmalar覺m覺z da var.

Fiyat dengesini salayabilmemiz i癟in biz kendileriyle iletiime ge癟iyoruz. Hemen hemen tamam覺 bu konuda ad覺mlar覺n覺 at覺yorlar, g繹zden ka癟an fiyatlamalar varsa d羹zeltiyorlar. Piyasa artlar覺n覺n 羹zerinde olduunu g繹rd羹羹m羹z 羹r羹nleri de sat覺ta daha geri aamalara 癟ekiyoruz. PttAVM’nin tek konusu temel g覺da maddeleri deil. Elektronikten oto ihtiya癟lar覺na, ev ihtiya癟lar覺ndan giyime kadar t羹m 羹r羹nleri bulabileceiniz bir platform. Burada da maazalar hangi 羹r羹nlerini hangi fiyatlarla sunuyorsa o ekilde hayat覺na devam ediyor. Buradaki 羹r羹n gam覺 artarak devam edecek. T羹rkiye’deki e-ticarete inan覺yoruz, 羹r羹n say覺s覺nda in’den sonra en 羹st s覺ralarda olduumuzu d羹羹n羹yoruz. ok 癟eitli 羹r羹nlerin 羹retildii bir 羹lkemiz var. T羹rk 羹r羹nlerinin e-ticaretle d羹nya pazarlar覺na sunulaca覺na inan覺yoruz. Bu konuda 癟eitli uygulamalar覺m覺za devam edeceiz.”

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir