Soylu: Tekilatlar覺m覺zda salg覺nla kar覺 kar覺ya kalan pozitif 癟覺kan mesai arkadalar覺m覺z var

Soylu Tekilatlar覺m覺zda salg覺nla kar覺 kar覺ya kalan pozitif 癟覺kan mesai arkadalar覺m覺z var

Soylu Tekilatlar覺m覺zda salg覺nla kar覺 kar覺ya kalan pozitif 癟覺kan mesai arkadalar覺m覺z var

襤癟ileri Bakan覺 S羹leyman Soylu, “u ana kadar emniyet tekilat覺m覺zda salg覺nla kar覺 kar覺ya kalan, bir b繹l羹m羹 semptom g繹steren bir b繹l羹m羹 de pozitif 癟覺kan mesai arkadalar覺m覺z var.” dedi.

襤癟ileri Bakan覺 S羹leyman Soylu, “Son 15 g羹n i癟erisinde sosyal medya 羹zerindenprovokasyonyapan2 bin 863 hesaptespit ettik. Bunlar覺n y羹zde 70’i 癟eitli zaman dilimindeFET,DHKP-Cgibi ter繹r 繹rg羹tleriyle ilintili payla覺m yapan hesaplar ve b羹y羹k k覺sm覺 yurt d覺覺na ait.” dedi.

Bakan Soylu, lke TV canl覺 yay覺n覺na kat覺larak, g羹ndeme ilikin deerlendirmelerde bulundu, sorular覺 cevaplad覺.

Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n talimat覺 ve Sal覺k Bakanl覺覺 ile Bilim Kurulunun 繹nerileri dorultusunda yeni tip koronavir羹s羹n (Kovid-19) yay覺lmas覺na kar覺 her ge癟en g羹n yeni 繹nlemler ald覺klar覺n覺 belirten Soylu, en ba覺ndan beri vir羹s羹n T羹rkiye’ye gelme ihtimalini g繹z 繹n羹nde bulundurarak gerekli ad覺mlar覺 att覺klar覺n覺 anlatt覺.

Vir羹s羹n yay覺lmas覺n覺 繹nlemek ad覺na her t羹rl羹 癟al覺man覺n yap覺ld覺覺n覺 ifade eden Soylu, bu kapsamda 襤ran bata olmak 羹zere yak覺n corafyada ilk vakalar覺n ortaya 癟覺kmas覺n覺n ard覺ndan s覺n覺rlarda sahra hastaneleri kurduklar覺n覺, havaalanlar覺nda ise termal kameralarla yolcular覺n kontrol edildiini kaydetti.

Soylu, Bakanl覺k olarak vir羹se kar覺 tedbirler kapsam覺nda bug羹ne kadar 49 genelge yay覺mlad覺klar覺n覺, bunlar覺n 17’sinin s覺n覺rlarla ilgili olduunun bildirdi.

Vir羹se ramen kolluk kuvvetinin g繹revi ba覺nda olduunun, 24 saat boyunca g繹癟le m羹cadele, sahil g羹venlik, asayi ve ter繹rle m羹cadelenin aksat覺lmadan devam ettiinin alt覺n覺 癟izen Soylu, bu s羹re癟te toplumla i癟 i癟e olan g羹venlik g羹癟leri ile m羹lki idare amirlerinden koronavir羹se yakalananlar覺n bulunduunu aktararak 繹yle devam etti:

“Emniyet tekilat覺m覺zda 30, jandarma tekilat覺m覺zda 18, ayr覺ca 4 kaymakam覺m覺z, bir valimiz ve yine dier tekilatlar覺m覺zda salg覺nla kar覺 kar覺ya kalan, bir b繹l羹m羹 semptom g繹steren bir b繹l羹m羹 de pozitif 癟覺kan mesai arkadalar覺m覺z var. Bir b繹l羹m羹yle konutum, kritik yerlerde g繹rev yapan arkadalar覺m覺z bunlar. nemli sorumluluk ald覺lar, onlar da karantinadalar. Bir an 繹nce ifa bulmalar覺n覺 niyaz ediyorum.”

“725 bin yal覺m覺z覺n evine gittik.”

Vir羹se kar覺 繹nlemleri 癟ok boyutlu ele ald覺klar覺n覺 ifade eden Soylu, kamu d羹zeni, sal覺k sisteminin s羹rd羹rebilir olmas覺, g覺da ve hijyen tedarik zincirinin devam覺 ile sosyal izolasyonun salanmas覺n覺n 繹ncelikleri aras覺nda yer ald覺覺n覺 vurgulad覺.

Vir羹sten korunmak i癟in sosyal izolasyonun 繹nemine iaret eden Soylu, bunun salanmas覺 i癟in 211 bin 800 i yerini kapatt覺klar覺n覺, sahillere, marketlere ve pazar alanlar覺na yeni d羹zen getirdiklerini belirtti.

Toplumsal hareketlilie ilikin her g羹n ilgili birimlerden bilgi ald覺覺n覺 bildiren Soylu, 繹nlemler kapsam覺nda sokaa 癟覺kmalar覺 s覺n覺rland覺r覺lan 65 ya ve kronik hastal覺覺 olan vatandalardan kimsesiz olanlar覺 da yaln覺z b覺rakmad覺klar覺n覺 vurgulad覺.

Soylu, “襤mam覺, polisi, jandarmas覺, K覺z覺lay覺, 繹retmeni, devletin b羹t羹n birimleri, kaymakam覺, valisiyle 725 bin yal覺 insan覺m覺z覺n evine gittik. ‘Bana gelin’ diyenin evine gittik, ne istedilerse de yerine getirdik. Odununu k覺rd覺k, tarlas覺n覺 s羹rd羹k, hayvan覺na bakt覺k. Devlet ite bunun i癟in var ve bunun gereini yerine getiriyoruz.” diye konutu.

“Provokasyon yapan hesaplar ter繹r 繹rg羹tleriyle ilintili”

Soru 羹zerine sosyal medya 羹zerinden dezenformasyon ve alg覺 operasyonlar覺na da kar覺 m羹cadele verdiklerini anlatan Soylu, bu zor g羹nlerde payla覺mlar覺yla toplumun birliini hedef alanlar olduunu, bunlar覺n ayn覺 zamanda ter繹r 繹rg羹tleriyle i birlii yapmaktan ka癟覺nmad覺klar覺n覺 s繹yledi.

T羹rkiye’nin her alanda elde ettii baar覺y覺 hazmedemeyenlerin toplumsal birliktelie ihtiya癟 duyulan g羹nlerde ortaya 癟覺karak toplumu maniple etmeye 癟al覺t覺覺na dikkat 癟eken Soylu, unlar覺 s繹yledi:

“Son 15 g羹n i癟erisinde sosyal medya 羹zerinden provokasyon yapan, toplumumuzun birliine kar覺 d羹manca tutum tak覺nan 2 bin 863 hesap tespit ettik. Bunlar覺n y羹zde 70’i 癟eitli zaman diliminde FET, DHKP-C gibi ter繹r 繹rg羹tleriyle ilintili payla覺m yapan hesaplar ve b羹y羹k k覺sm覺 yurt d覺覺na ait. Topyekun bir merkezden ald覺klar覺 talimatla harekete ge癟iyorlar. Provokasyon ve dezenformasyonla milleti tehdit edenlere kar覺 hukuk i癟inde gerekeni yap覺yoruz. Anayasa Mahkemesinin ald覺覺 ama yay覺mlamad覺覺 bir karar sebebiyle biraz iimiz zorlaacak. Bu hesaplar覺 belirleyip su癟 duyurusunda bulunma hakk覺m覺z vard覺. Ancak ilk belirleme hakk覺m覺z al覺nd覺. Provokasyon yapan hesaplara ilikin s羹reci balatmak i癟in ilgili mahkemeye gideceiz, ‘Siz bununla ilgili s羹rece devam edin’ denilirse, devam edeceiz. u bilinsin ki bu alanda (siber) o kadar gelimi bir yap覺ya sahibiz ki devletimizin elde ettii kapasite, milletimizin onur duyaca覺 kadar iyi bir noktada. Gerek siber gerek istihbarat olsun bir癟ok 羹lkede 繹nde olduumuzu aktarmak istiyorum. Milli ve yerli programlar yazabildiimizi, bu programlar覺n bir癟ounun d羹nyada olmad覺覺n覺 da s繹yleyebilirim.”

Eletirilere cevap

Ald覺覺 kararlar nedeniyle eletirilere maruz kald覺覺n覺n hat覺rlat覺lmas覺 羹zerine Bakan Soylu, “Devletimiz hukuk devletidir. Bir su癟 unsuru bulunursa su癟 duyurusunda bulunuruz, deerlendirmesini ise savc覺lar yapar. Zor bir s羹re癟ten ge癟iyoruz. Birlie ihtiya癟 duyulan bir d繹nemde, devleti ve y繹neticilerini hedef alan k羹fre varan noktaya giden hakaretlere kar覺 ne yapmam覺z覺 bekliyorlar? Bunu nas覺l 繹zg羹rl羹kle badat覺racaks覺n覺z? O zaman kanun olmas覺n, Meclis olmas覺n. O kanunlar niye 癟覺k覺yor? Devlet sava, salg覺n, afet, kaos zamanlar覺nda vard覺r ve kanunlar da bu d繹nemde iddetin, ter繹r羹n 繹n羹ne ge癟ilmesi i癟in uygulan覺r. Bunu uygulad覺覺m覺z i癟in k繹t羹 olacaksak vars覺n k繹t羹 olal覺m.” deerlendirmesini yapt覺.

“ehirler aras覺 yolcu ta覺mac覺l覺覺 y羹zde 98,9 d羹t羹”

Toplu ta覺ma ara癟lar覺n覺n, koltuk say覺s覺n覺n yar覺s覺 kadar yolcu alaca覺n覺 an覺msatan Soylu, bu konuda maliyet hesab覺yla seferlerin seyrekletirilmemesi, hat say覺lar覺n覺n d羹羹r羹lmemesi gerektiini s繹yledi. Bakan Soylu, “Burada bir maliyet hesab覺 deil sal覺k hesab覺 yap覺lmas覺 gerektiini kendilerine talimatla g繹nderdik. Bunun aksi davran覺yorlar. Elimizde bunun da yetkisi var. Biz gereini yerine getiririz. Yar覺ndan itibaren de arkadalar覺ma bug羹n de s繹yledim. Bunun birtak覺m belediyelerde bunun nas覺l ilediini analiz edecekler, arat覺racaklar. Eer bizim s繹ylediimizim d覺覺nda herhangi bir tabloyla kar覺la覺rlarsa da 癟ok doal olarak gereini de yerine getirecekler.” diye konutu.

Al覺nan kararlar覺n uygulan覺p uygulanmamas覺yla ilgili m羹fetti g繹revlendirdiklerini ifade eden Soylu, yar覺ndan itibaren m羹fettilerin sahada 癟al覺maya balayaca覺n覺 dile getirdi. Bakan Soylu, yolcu ta覺mac覺l覺覺ndaki verileri paylaarak “ehirler aras覺 yolcu ta覺mac覺l覺覺 y羹zde 98,9 d羹t羹. Ald覺覺m覺z tedbirler burada bir sonu癟 oluturmu.” dedi.

“T羹m tedbirleri en y羹ksek noktada almaya 癟al覺覺yoruz”

Baz覺 kentlerde karantina uygulamas覺 yap覺ld覺覺na dikkati 癟eken Soylu, “u anda 21 ilimizde 50 belde, k繹y ve mezray覺 karantinaya ald覺k. T羹m tedbirleri en y羹ksek noktada almaya 癟al覺覺yoruz.” deerlendirmesinde bulundu.

S羹leyman Soylu, baz覺 kiilerin kendilerine al覺nan kararlarda “Toleransl覺 olun” dediini vurgulayarak unlar覺 kaydetti:

“Niye toleransl覺 olaca覺z. Bu 羹lkede biz, sal覺k malzemesi ararken, n95 maske, cerrahi maske ve tulum ararken, bunlar覺 stoklayanlara toleransl覺 m覺 olaca覺z. O zaman onlara da toleransl覺 olal覺m. Fahi fiyat uygulad覺覺 deerlendirilen 243 sat覺c覺ya operasyon yap覺ld覺. Ne olursa olsun g覺da 羹r羹nleri de dahil olmak 羹zere milletimizin hakk覺n覺 korumak i癟in de elimizden geleni yapmaya 癟al覺t覺覺m覺z覺 bir kez daha burada ifade etmek istiyorum.”

Belediyelerin yard覺m toplama kampanyas覺

Soylu, Ankara ve 襤stanbul B羹y羹kehir Belediyelerinin yard覺m toplama kampanyas覺n覺n durdurulmas覺na ilikin bir soruya, bu konuda kendisine CHP’nin iki genel bakan yard覺mc覺s覺n覺n “Bu ilerin i癟erisinde belediye bakanlar覺m覺z da olsun” dediini ve kendisinin de bunu kabul ettiini s繹yledi.

Vatandalara yard覺m i癟in Vefa Sosyal Destek Gruplar覺n覺n oluturulduunu hat覺rlatan Soylu, “22 Mart gecesi balad覺. 667 bin talep bu sabah itibar覺yla geldi, u an 721 bini ge癟ti, yar覺n sabah 740 bin civar覺nda olur. Hep birlikte zor bir meseleyle kar覺 kar覺yay覺z.” bilgisini verdi.

Birtak覺m belediyeler, vak覺flar ve derneklerin de yard覺m toplamaya balad覺覺n覺 dile getiren Soylu, 繹yle devam etti:

“襤癟ileri Bakanl覺覺 olarak bu g繹revi bize veren kanundur. Benim g繹revim kanuna uymak, kaos d繹nemlerinde kanunu ihlal etmeye 癟al覺anlara da m羹saade etmemektir. Bu kanun, dernekler, vak覺flar, kamu kurum ve kurulular覺 ancak yard覺m toplayacaklarsa, kampanya yapacaklarsa, eer il癟esinde yapacaksa kaymakamdan, ilde yapacaksa validen izin al覺r. Eer iller aras覺 yapacaksa o ilden dier valilere yaz覺l覺r ve 襤癟ileri Bakanl覺覺 bu konuda bilgilendirilir. 2860 say覺l覺 kanun ‘Sadece yard覺m toplamakla b覺rakmayacaks覺n, onu da denetleyeceksin’ diyor. Bu yetkiyi, istismar edilmemesi i癟in bize veriyor. B羹t羹n bunlarla beraber eer vali izin vermise yard覺m toplayabilirsin. Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaralar覺 a癟覺klarsan, ‘Ben yard覺m topluyorum’ dersen, siz baka bir devlet oluturmak istiyorsunuz, bu kadar a癟覺k ve net.”

“Ekrem 襤mamolu konuyla ilgili beni arad覺”

Soylu, bug羹n kendisini arayan 襤stanbul B羹y羹kehir Belediye Bakan覺 Ekrem 襤mamolu ile yan覺na gelen CHP Grup Bakanvekili Engin Altay ve Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Seyit Torun’a bir belediyenin yard覺m toplamak i癟in neden izin almas覺 gerekliliini kanunlarla ifade ettiini s繹yledi.

Belediyelerin artl覺 ve arts覺z olmak 羹zere iki t羹rl羹 ba覺 alabileceini belirten Soylu, bunun yard覺m toplama olmad覺覺n覺, yard覺m ile ba覺覺 ay覺ran belediye kanunlar覺 bulunduunu ifade etti. Devletin koyduu kaideye herkesin uymak zorunda olduunu vurgulayan Soylu, u deerlendirmeyi yapt覺:

“‘Korona ile kar覺 kar覺yay覺z onun i癟in istediimiz kanunu yapabiliriz’, b繹yle devlet olabilir mi? Nerede kald覺 devlet gelenei? Bu kadar basit mi devleti idare etmek? O zaman HDP’li belediyeler 癟覺ks覺n istedikleri yard覺m覺 toplas覺n, PKK’ya istedikleri gibi g繹ndersinler. Kanun koyucu bu kanunu koyarken devleti, milleti korumu, belediyeye demi ki ‘Senin yard覺m toplama yetenein var ancak bunu devletten izin al覺rs覺n ama ba覺 al覺rs覺n artl覺 ba覺覺 b繹yle al覺rs覺n.'”

“Ne olursunuz, yalvar覺yorum evde kal覺n”

Soylu, “Cumhurbakanl覺覺 H羹k羹met Sistemi’nin bug羹nk羹 artlarda getirdii avantajlar konusunda neler s繹yleyebilirsiniz?” sorusu 羹zerine, “Bu kadar kritik problemler kar覺s覺nda, patlama imkan覺m覺z 癟ok y羹ksekti, parlamenter sistemde. Eer bug羹n bu kadar h覺zl覺 karar al覺n覺yorsa Say覺n Cumhurbakan覺m覺z覺n idaresinde, riyasetinde t羹m bakanlarla, t羹m bakanlar覺n birbirleri aras覺nda bu kadar g羹癟l羹 bir ba varsa, karar al覺nabiliyorsa ve uygulanabiliyorsa, bu yeni sistemin ortaya koyduu s羹re癟tir, yeni s羹recin ortaya koyduu dinamizmdir.” a癟覺klamas覺nda bulundu.

T羹rkiye’nin, Cumhurbakanl覺覺 H羹k羹met Sistemi’nin dinamizminden, karar alma yeteneinden, meseleleri doru ekilde alg覺lay覺p, doru ekilde y繹netme kabiliyetinden 50 y覺l sonra da, 100 y覺l sonra da istifade edeceini s繹yleyen Soylu, mevcut sistemde, parlamenter sistemdeki aksakl覺klar覺n bulunmad覺覺n覺 ifade etti.

Bakan Soylu, program覺n sonunda millete bir mesaj覺 olduunu belirterek vatandalara “Ne olursunuz, yalvar覺yorum evde kal覺n. Yalvar覺yorum sosyal mesafeye ve sosyal izolasyona dikkat edin, ehirlerinizi terk etmeyin. Teyzelerimize, ablalar覺m覺za, han覺mefendilere, kad覺nlara sesleniyorum. Pazarlara gittiinizde girmenizle 癟覺kman覺z bir olsun. Orada vakit kaybetmeyin. Bu d繹nem 繹zel bir d繹nem. Ne olursunuz gittiiniz yerde 癟ok fazla durmay覺n.” 癟ar覺s覺nda bulundu.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir