Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tartışma sırasında karşı tarafa atılan su dolu pet şişenin silah olmadığına hükmetti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yaşanan tartışma sırasında karşı tarafa atılan su dolu 500 mililitrelik pet şişenin silah olarak nitelendirilemeyeceğine karar verdi.

Ankara’da bir kadın, iş hanında karşılaştığı eski damadına su dolu pet şişe fırlattı ve tekme attı.

Eski kayınvalide hakkında “kasten yaralama” suçundan kamu davası açıldı. Kapatılan Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada eski damadın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verildi.

Kararın cumhuriyet savcısınca temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemeninin kararını bozdu. Daire, sanığın yerden alıp mağdura fırlattığı pet şişenin, “silah” sayılacağına hükmetti. Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6/1-f maddesinde belirtilen silah niteliğindeki maddelerden sayılacağı gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi bozma nedeni sayıldı.

Yerel mahkeme direndi

Bozma sonrası dosya, sulh ceza mahkemelerinin kaldırılması nedeniyle Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesine geldi.

Mahkeme, “pet şişenin silah olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığına” karar vererek bozma kararına direndi ve kamu davasının düşmesine hükmetti.

Mahkemenin kararında pet şişenin fırlatılarak atılmasının tekme veya yumruğa göre üstünlük sağlamayacağı, pet şişe vurularak yaralamanın zor olduğu, bunun yerine yumruk ve tekme kullanımının zarar vermek isteyen kişiye daha büyük avantaj sağlayacağı vurgulandı.

Direnme kararına yönelik hükmün de cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya tekrar Yargıtaya gönderildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeniden incelenen dosyada direnme kararı yerinde görülmedi. Bunun üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ele alındı.

Ceza Genel Kurulu son sözü söyledi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinin direnme kararını onadı.

Genel Kurul, su dolu pet şişenin kullanılış biçimine göre kasten yaralama suçu bakımından silah niteliği bulunmadığına karar verdi. Yerel mahkemenin direnme kararının isabetli olduğu sonucuna varıldı.

Kurulun gerekçesinde, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, sanığın mağdura su dolu pet şişeyi fırlattığı, daha sonra sanıkla mağdurun birbirlerinin yakasını tuttuğu, sanığın mağdura tekme attığı belirtildi.

TCK’nin, “kasten yaralama” suçunu düzenleyen 86. maddesi hükümleriyle, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her türlü davranışla kasten yaralama suçunun işlenebileceğinin kabul edildiği aktarıldı.

Gerekçede, kasten yaralama eylemi nedeniyle mağdurda meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda suçun şikayete tabi olduğu belirtildi.

TCK’nin 6. maddesinde ise “silah kavramı” kriterlerinin sayıldığı hatırlatılan gerekçede, bu maddedeki hükümle, “saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler”in de silah kapsamına alındığı kaydedildi.

Kanun koyucunun “fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli” olmak şartıyla her nesneyi, imal edilip edilmediğine ve hangi amaçla yapılmış olduğuna bakmaksızın silah kapsamına dahil ettiği, buradaki ayırıcı ölçütün “saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişlilik” olduğuna işaret edildi.

“Caydırıcı ve korkutucu özelliğe sahip değil”

Gerekçede, “yumruk veya tokatla verilebilecek zararın ötesinde yaralamaya yol açan veya yaralama tehlikesini barındıran, faile bir avantaj veya üstünlük sağlayan ya da korkutucu ve caydırıcı özelliği nedeniyle mağdurun suça karşı direncinin kırılmasına yardımcı olan, saldırı veya savunmada etkin şekilde kullanılan her nesnenin, yapısı, kullanılış biçimi ve elverişlilik kriteri de göz önünde bulundurularak silah olarak kabul edilmesi gerektiği”nin altı çizildi.

Yaşanan olayda mağdurun yaralandığına dair rapor da bulunmadığı belirtilen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“Kullanılış amacı ve yapısı bakımından saldırı ve savunma amacıyla üretilmediği, caydırıcı ve korkutucu özelliğe sahip olmadığı hususunda tereddüt bulunmayan su dolu pet şişenin, sanık tarafından kullanılış biçimine göre mağdurun yaralanması sonucunu doğuracak elverişlilikte olmaması, yine kullanılış biçimine göre kavgada tokat veya yumrukla meydana getirilebilecek zarardan öte sanığa bir avantaj veya üstünlük sağlamaması, kavgada sanık tarafından etkin bir şekilde kullanılmaması karşısında su dolu 500 mililitrelik pet şişenin, kullanılış biçimine göre kasten yaralama suçu bakımından silah olarak nitelendirilemeyeceği kabul edilmelidir.”

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir