TCMB Bakan覺 Kavc覺olu: 襤stihdam piyasas覺 salg覺n d繹nemi etkilerini b羹y羹k 繹l癟羹de atlatt覺

TCMB Bakan覺 Kavc覺olu 襤stihdam piyasas覺 salg覺n d繹nemi etkilerini b羹y羹k 繹l癟羹de atlatt覺

TCMB Bakan覺 Kavc覺olu 襤stihdam piyasas覺 salg覺n d繹nemi etkilerini b羹y羹k 繹l癟羹de atlatt覺

TCMB Bakan覺 ahap Kavc覺olu, “Hizmet sekt繹r羹ndeki a癟覺lma ve turizmin katk覺s覺 ile beraber istihdam piyasas覺 salg覺n d繹nemi etkilerini b羹y羹k 繹l癟羹de atlatt覺.” dedi.

T羹rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas覺 (TCMB) Bakan覺 Prof. Dr. ahap Kavc覺olu, Finans覺n Gelecei Zirvesi’nde “Merkez Bankalar覺n覺n Pandemide Rol羹” bal覺kl覺 bir sunum yapt覺.

Salg覺n覺n balamas覺ndan bug羹ne dek ge癟en s羹rede ekonomi politikas覺n覺n odakland覺覺 konular覺 iki d繹nem halinde deerlendirmenin faydal覺 olaca覺n覺 belirten Kavc覺olu, birinci d繹nemin d羹nya 癟ap覺nda kapanmalar ile ekonomilerin tarihte g繹r羹lmemi ekilde durma noktas覺na geldii bir d繹nem olduunu s繹yledi.

Merkez bankalar覺 ve dier politika yap覺c覺lar覺n bu d繹nemde istihdam kay覺plar覺n覺, irket iflaslar覺n覺 繹nlemek ve finansal piyasalar覺n ileyiindeki devaml覺l覺覺 salamak ad覺na pek 癟ok 繹nlem ald覺覺n覺 hat覺rlatan Kavc覺olu, unlar覺 kaydetti:

“襤kinci d繹nem ise a覺laman覺n yayg覺nlamas覺 ile toparlanma eiliminin h覺zland覺覺, ancak talep art覺覺na k羹resel 羹retimin ayn覺 h覺zla cevap veremedii ve emtia fiyatlar覺ndaki art覺larla k羹resel enflasyonun ivmelendii bir s羹re癟 olarak hala devam etmektedir. Koronavir羹s salg覺n覺n覺n d羹nya 癟ap覺nda yay覺lmas覺yla birlikte balayan birinci d繹nemde k羹resel ekonomi, 2008 y覺l覺ndaki finansal krizi de aan zorlukta bir d繹nem ge癟irmitir. Salg覺n覺n b羹y羹k 繹l癟ekli bir arz okuna da yol a癟mas覺 2008 finansal krizinden farkl覺 olarak ekonomiler 羹zerindeki olumsuz etkinin daha y羹ksek ve kal覺c覺 olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Salg覺n覺n ekonomik etkileri olduk癟a geni bir corafyada ve k羹resel finans krizinden daha derin ekilde hissedilirken, verilen politika tepkileri de 癟eitli ve imdiye kadar eine rastlanmayacak 繹l癟羹de g羹癟l羹 olmutur.”

Kavc覺olu, konumas覺nda salg覺na kar覺 k羹resel 繹l癟ekte verilen politika tepkilerine de deindi. Salg覺n hastal覺覺n d羹nya genelinde h覺zla yay覺lmas覺n覺n, k羹resel ticaret ve iktisadi faaliyette belirgin bir yavalamaya neden olduunun alt覺n覺 癟izen Kavc覺olu, “Al覺nan karantina 繹nlemleri nedeniyle 2008 krizinden farkl覺 olarak 癟ok daha derin bir arz oku ile kar覺la覺lmas覺 nedeniyle, salg覺n d繹neminin ekonomik a癟覺dan daha da maliyetli olduunu s繹yleyebiliriz.” ifadelerini kulland覺.

“Merkez bankalar覺n覺n m羹dahalesi yerinde ve hayati derecede 繹nemli oldu”

ahap Kavc覺olu, salg覺n覺n覺n d羹nya 癟ap覺nda h覺zla yay覺lmas覺n覺n ekonomileri bir癟ok farkl覺 kanaldan etkileyerek k羹resel iktisadi faaliyetin sert bir ekilde daralmas覺na neden olduunu s繹yledi.

Salg覺n覺n, ilk etapta k羹resel tedarik zinciri ve 羹retim 羹zerinde etkisini g繹sterdiini belirten Kavc覺olu, “Devam覺nda ise, belirsizliklerdeki art覺, finansal koullardaki s覺k覺lama, hanehalklar覺n覺n gelir kayb覺 ve firmalar覺n nakit ak覺覺ndaki bozulma talepte de belirgin bir zay覺flamaya yol a癟t覺.” dedi.

Kavc覺olu, d羹nya genelinde uygulamaya konulan salg覺n tedbirlerinin 2020 y覺l覺 mart ay覺 i癟erisinde hizmetler sekt繹r羹 faaliyetinin h覺zla zay覺flamas覺na neden olduunu dile getirdi.

Takip eden d繹nemde k羹resel ticaretteki daralmayla birlikte imalat sanayinin de bu yavalamaya elik ettiini aktaran Kavc覺olu, “Hizmet sekt繹r羹n羹n salg覺n tedbirleri nedeniyle olumsuz ayr覺mas覺 gerek gelimi gerekse gelimekte olan 羹lkeler i癟in ortak bir g繹zlem olarak 繹n plana 癟覺km覺t覺r. Bu eilimin 2008 krizi ile de 繹nemli bir farkl覺lamaya neden olduu g繹r羹lebilir. Hizmet sekt繹r羹n羹n emek youn bir sekt繹r olmas覺 salg覺n d繹neminin istihdam a癟覺s覺ndan maliyetinin de 2008 finansal krizinin 癟ok 繹tesinde olmas覺na neden olmutur.” ifadelerini kulland覺.

Kavc覺olu, bu s羹re癟te t羹m d羹nyada merkez bankalar覺n覺n faiz indirimleri, varl覺k al覺mlar覺, likidite ad覺mlar覺 ve kredi destek programlar覺 gibi olaan羹st羹 genileyici politika tedbirleri ald覺覺n覺 anlatt覺.

Politika yap覺c覺lar覺n 2008 krizi sonras覺 geleneksel olmayan para politikas覺 ile ilgili kazand覺klar覺 deneyim ve ara癟 setinin genilemesinin, salg覺na kar覺 verilen politika tepkisi a癟覺s覺ndan olumlu olduuna iaret eden Kavc覺olu, konumas覺n覺 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Gelimi ve gelimekte olan 羹lke merkez bankalar覺 mevcut politika alan覺n覺 teredd羹ts羹z ve h覺zl覺 bir ekilde kullanarak krize ilk tepkilerini faiz indirimleri ile verdiler. Merkez bankalar覺 finansal kriz sonras覺 ara癟 setine dahil ettikleri tahvil al覺mlar覺n覺 da tekrar uygulamaya koydular. Burada ilgi 癟ekici olan 2008 krizinde g繹rmediimiz ekilde gelimekte olan 羹lke merkez bankalar覺n覺n da tahvil al覺mlar覺na bavurmas覺 oldu. Para piyasas覺nda s覺k覺may覺 繹nlemek ve likiditeye eriimi kolaylat覺rmak i癟in merkez bankalar覺n覺n repo yoluyla daha 癟ok fonlama yapt覺覺 ve fonlaman覺n vadesini uzatt覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. Ekonomilerin durma noktas覺na geldii bu d繹nemde finansal sistemin faaliyete devam etmesi a癟覺s覺ndan merkez bankalar覺n覺n bu m羹dahalesi yerinde ve hayati derecede 繹nemli olmutur.”

“Merkez bankalar覺 salg覺n d繹neminde bankac覺l覺k sistemine ek likidite salad覺”

Merkez Bankas覺 Bakan覺 Kavc覺olu, k羹resel anlamda politika faizlerinin h覺zla aa覺 癟ekilirken, gerek gelimi gerekse gelimekte olan 羹lkelerde ortalama faizin 2008 krizinden sonra g繹r羹len d羹zeylerin de alt覺na indiini s繹yledi.

TCMB’nin de s繹z konusu d繹nemde politika faizini aa覺 癟eken merkez bankalar覺 aras覺nda yer ald覺覺n覺 an覺msatan Kavc覺olu, “K羹resel 繹l癟ekte politika faizlerinin h覺zl覺 bir ekilde aa覺 癟ekilmesi s羹recine bata gelimi 羹lkelerin balatt覺覺 y羹kl羹 varl覺k al覺m programlar覺 ile 癟ok h覺zl覺 bir bilan癟o genilemesi elik etti. Varl覺k al覺mlar覺 da 繹nceki krizin 繹tesinde bir h覺zla hala devam ediyor.” ifadelerini kulland覺.

Kavc覺olu, bankac覺l覺k sekt繹r羹ne likidite salamay覺 ama癟layan finansal politikalar ile hem finansal sekt繹r羹n mali yap覺s覺n覺n korunmas覺 hem de 繹zel sekt繹re kredi ak覺覺n覺n devam etmesinin ama癟land覺覺n覺 vurgulad覺.

Bir癟ok merkez bankas覺n覺n zorunlu kar覺l覺klar覺 indirerek ve sermaye ve likidite tamponlar覺n覺 genileterek bankac覺l覺k sistemine ek likidite salad覺覺n覺 aktaran Kavc覺olu, “Yap覺lan d羹zenlemeler ile nakit ak覺覺 duran reel sekt繹r i癟in de mevcut kredi 繹demelerinin ertelenmesi veya yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 gibi y繹ntemlere bavuruldu.” dedi.

A癟覺klanan maliye politikas覺 繹nlemlerinin, yeni kredi kanallar覺 ve kredilere devlet garantileri, vergi istisna ve indirimleri ve dorudan harcamalar gibi ana bal覺klar alt覺nda incelenebileceine iaret eden Kavc覺olu, bu t羹r desteklerin de yine yayg覺n olarak kullan覺ld覺覺n覺 dile getirdi.

“Gelimi 羹lkelerde milli gelirlerinin y羹zde 20’sini aan kamu destekleri verildi”

Kavc覺olu, salg覺n d繹neminde 羹lkelerin dorudan kamu harcamalar覺, dier finansal destekler ve teviklerle ekonomilerini desteklediklerini an覺msatarak, unlar覺 s繹yledi:

“Baz覺 羹lkelerde mali alan覺n durumuna g繹re dorudan kamu harcamalar覺n覺n daha y羹ksek oranda kullan覺ld覺覺, baz覺 羹lkelerde ise sermaye, kredi ve dier likidite desteklerinin kullan覺ld覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Gelimi 羹lkelerde milli gelirlerinin y羹zde 20’sini aan kamu destekleri verildi. rnein ABD’de milli gelirin y羹zde 25’i oran覺nda kamu harcamas覺 ve vazge癟ilen gelirler eklinde ekonominin desteklendiini g繹r羹yoruz.

襤talya ve Almanya gibi baz覺 羹lkelerde maliye politikas覺n覺n yan覺 s覺ra sermaye, kredi ve dier likidite eklindeki desteklerin kullan覺ld覺覺n覺 s繹yleyebiliriz. Gelimekte olan ekonomilerde ise gelimi 羹lkelere k覺yasla daha s覺n覺rl覺 olmakla birlikte ekonomilerin 癟eitli tedbirlerle desteklendiini g繹r羹yoruz.”

“Salg覺n d繹neminde finansal sisteme ve reel sekt繹re ihtiya癟 duyduklar覺 likiditeyi uygun koullarla salad覺k”

Prof. Dr. ahap Kavc覺olu, Merkez Bankas覺n覺n da o d繹nemde ald覺覺 Para Politikas覺 Kurulu toplant覺s覺nda al覺nan faiz indirimi karar覺yla birlikte salg覺n覺n ekonomik etkilerini s覺n覺rland覺rmaya y繹nelik ilk tedbir paketini uygulamaya ald覺klar覺n覺 anlatt覺.

Al覺nan tedbirlerin finansal sekt繹r羹n likiditesini ve kredi koullar覺n覺 desteklediini, parasal aktar覺m mekanizmas覺n覺n etkinliini koruduunu g繹zlemlediklerini aktaran Kavc覺olu, “Salg覺n d繹neminde finansal sisteme ve reel sekt繹re ihtiya癟 duyduklar覺 likiditeyi uygun koullarla salayarak, finansal istikrara ve salg覺n sonras覺 toparlanma s羹recine destek olmay覺 hedefledik. B繹ylece salg覺n ortam覺ndan doan ge癟ici etkilerin uzun vadede 羹retim ve istihdama olabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi ama癟lad覺k.” ifadelerini kulland覺.

“B羹y羹medeki olumlu g繹r羹n羹m羹n devam ediyor”

TCMB Bakan覺 Kavc覺olu, gelinen noktada temel baz覺 makroekonomik deikenlerin kar覺lat覺rmal覺 olarak incelediinde T羹rkiye’nin performans覺n覺n daha iyi ekilde deerlendirebileceini s繹yledi.

T羹rkiye’nin OECD 羹lkeleri ve in ile birlikte deerlendirildiinde 2020 y覺l覺nda pozitif b羹y羹me kaydeden iki ekonomiden biri olduuna dikkati 癟eken Kavc覺olu, konumas覺n覺 繹yle s羹rd羹rd羹:

“2021 y覺l覺 ilk yar覺s覺na ilikin a癟覺klanan verilerde b羹y羹medeki olumlu g繹r羹n羹m羹n devam ettiini g繹r羹yoruz. Avrupa’daki a覺lamayla birlikte olumlu g繹r羹n羹m, turizm ve d覺 talep kanallar覺 arac覺l覺覺yla ekonomimize olumlu yans覺yor. Bu 癟er癟evede net ihracat da b羹y羹meye olumlu katk覺 vermeye devam ediyor. Y羹ksek frekansl覺 veriler, a癟覺lman覺n etkisiyle i g羹c羹 piyasas覺nda da toparlanmaya iaret ediyor. Hizmetler sekt繹r羹 istihdam覺 salg覺na dair k覺s覺tlamalar覺n da etkisiyle daha yava bir toparlanma sergilerken, son d繹nemde burada da g羹癟l羹 bir istihdam art覺覺 ile salg覺n d繹nemi kay覺plar覺n覺n tamamen telafi edildiini g繹r羹yoruz. Ayr覺ca g羹癟l羹 giden ihracat覺n da yard覺m覺yla, sanayi sekt繹r羹 istihdam覺n覺n son d繹nemde dier alt kalemlere g繹re daha da olumlu seyrettiini g繹r羹yoruz.

Sonu癟 olarak, tar覺m d覺覺 istihdam覺n 繹ncelikle sanayi sekt繹r羹n羹n katk覺s覺 ile toparlanmaya balad覺覺n覺, hizmet sekt繹r羹nden gelen s覺n覺rl覺 katk覺ya ramen 2021 y覺l覺 ba覺nda salg覺n 繹ncesi d羹zeylere ulat覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Son olarak hizmet sekt繹r羹ndeki a癟覺lma ve turizmin katk覺s覺 ile beraber istihdam piyasas覺n覺n salg覺n d繹nemi etkilerini b羹y羹k 繹l癟羹de atlatt覺覺n覺 s繹yleyebiliriz.”

“襤ktisadi faaliyetler k羹resel olarak normallemeye balad覺”

Prof. Dr. ahap Kavc覺olu, salg覺n sonras覺 toparlanma d繹neminde iktisadi faaliyetlerin k羹resel olarak normallemeye balad覺覺n覺 ifade ederek, bununla birlikte b羹y羹k 繹l癟羹de salg覺n d繹nemine atfedilebilecek bir dizi sorunun T羹rkiye’de olduu gibi gelimi ve gelimekte olan 羹lkelerde de 羹retici fiyatlar覺n覺n y羹kselmesine neden olduunu s繹yledi. Kavc覺olu, bu nedenle i癟inde bulunulan normalleme d繹neminde y羹ksek enflasyonun beklentilere ve uluslararas覺 piyasalara yans覺malar覺n覺n merkez bankalar覺 taraf覺ndan yak覺ndan izlendiini kaydetti.

Enflasyonun y羹kselmesindeki bal覺ca etmenlerden birisinin artan emtia fiyatlar覺 olduunu vurgulayan Kavc覺olu, toparlanmaya balayan k羹resel taleple birlikte enerji ve enerji d覺覺 emtia fiyatlar覺nda olduk癟a keskin fiyat art覺lar覺na ahit olduklar覺n覺 bildirdi.

Kavc覺olu, uluslararas覺 nakliye maliyetlerinin artmas覺 ve teslimat s羹relerinin uzamas覺n覺n 羹retici fiyatlar覺n覺 y羹kselttiini belirterek, T羹rkiye’de de ge癟mi d繹nemlerde 羹retici enflasyonundaki gelimelerin kur ve emtia fiyatlar覺 ile b羹y羹k 繹l癟羹de a癟覺kland覺覺n覺, son d繹nemde bu iki belirleyicinin 羹retici enflasyonunu a癟覺klamakta yetersiz kalmas覺n覺n arz y繹nl羹 ilave unsurlara iaret ettiini s繹yledi.

retici ve t羹ketici enflasyonu aras覺ndaki fark覺n son d繹nemde bir癟ok gelimi ve gelimekte olan 羹lkede uzun d繹nem ortalamas覺n覺n olduk癟a 羹zerine 癟覺kt覺覺n覺 kaydeden Kavc覺olu, Avro B繹lgesi’nde FE’nin, TFE’nin 4 kat覺na 癟覺kt覺覺n覺 kaydetti.

Kavc覺olu, a癟覺lma ve ekonomik normalleme s羹recinde d羹nyada enerji ve hizmet fiyatlar覺nda belirgin art覺lar g繹r羹ld羹羹n羹 ifade ederek, “K羹resel merkez bankalar覺, enerji ve salg覺n kaynakl覺 baz覺 sekt繹rlerdeki y羹ksek oranl覺 fiyat art覺lar覺n覺n, talep kompozisyonundaki normalleme, arz k覺s覺tlar覺n覺n hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden 癟覺kmas覺yla birlikte ge癟ici olaca覺n覺 d羹羹nmektedir. Bu unsurlar, 繹n羹m羹zdeki d繹nemde 羹lkemizde de enflasyonu d羹羹r羹c羹 y繹nde etki edecektir.” diye konutu.

“Y羹ksek fiyat art覺lar覺n覺n salg覺n 繹ncesi haline yak覺nsayaca覺n覺 deerlendiriyoruz”

ahap Kavc覺olu, T羹rkiye’deki enflasyon verilerine deinerek, austosta y覺ll覺k enflasyonun 0,30 puan artarak y羹zde 19,25 olarak ger癟ekletiini hat覺rlatt覺.

Ge癟en ay y覺ll覺k enflasyonun g覺da grubunda olduk癟a belirgin artarken hizmet grubunda s覺n覺rl覺 bir miktarda y羹kseldiini, dier ana gruplarda ise gerilediini aktaran Kavc覺olu, 羹retici enflasyonunun emtia fiyatlar覺, tedarik zincirindeki aksakl覺klar ve talep koullar覺 nedeniyle y羹kseliine devam ettiini s繹yledi.

Buradaki fiyatlama davran覺lar覺na deinen Kavc覺olu, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Son d繹nemde belirli 羹r羹nlerdeki fiyat art覺lar覺 tarihsel ortalamalar覺n覺n olduk癟a 羹zerine 癟覺km覺t覺r. Enflasyona en 癟ok katk覺 yapan 羹r羹nlere bakt覺覺m覺zda, austostaki y覺ll覺k fiyat art覺lar覺n覺n son 10 y覺ll覺k ortalama fiyat art覺lar覺n覺n 3-4 kat覺na ulat覺覺n覺 g繹r羹yoruz. Bu durumun bir sebebi, biraz 繹nce de deindiim gibi, salg覺na bal覺 olarak emtia fiyatlar覺ndaki art覺lar ve arz k覺s覺tlar覺 gibi gelimeler olsa da bu unsurlar tek balar覺na bu 羹r羹nlerdeki fiyat art覺lar覺n覺 a癟覺klamakta yeterli olmamaktad覺r. zellikle salg覺ndan olumsuz etkilenen ve salg覺ndan sonra talebin canl覺 olduu sekt繹rlerde fiyatlarda daha y羹ksek art覺lar g繹r羹yoruz. Ancak ortaya 癟覺kan bu fiyatlama davran覺lar覺n覺n, ekonomik ve sosyal normalleme h覺z kazand覺k癟a 繹n羹m羹zdeki d繹nemde yeniden salg覺n 繹ncesi haline geleceini deerlendiriyoruz.”

“Rezervlerimiz 120 milyar dolar覺n 羹zerine 癟覺kt覺”

TCMB Bakan覺 Prof. Dr. ahap Kavc覺olu, g覺da fiyatlar覺nda k羹resel 繹l癟ekte bir art覺 g繹zlediklerini, buradaki eilimin hen羹z normallemediini, bir癟ok g覺da 羹r羹n羹n羹n salg覺ndan 癟覺k覺 s羹recinde y羹ksek fiyat art覺lar覺 sergilediini, s羹regelen kurakl覺覺n da 羹retim koullar覺 ve fiyatlar覺 olumsuz etkilediini s繹yledi.

T羹ketim sepeti i癟erisinde g覺da a覺rl覺覺n覺n ve yurt i癟i g覺da enflasyonunun 羹lkeler aras覺nda farkl覺laabildiini aktaran Kavc覺olu, “B繹ylece g覺da fiyatlar覺ndaki art覺 farkl覺 羹lkelerde enflasyona farkl覺 oranlarda etki etmektedir. T羹rkiye, 羹lkeler aras覺 bir deerlendirme yap覺ld覺覺nda fiyatlar覺n en 癟ok artt覺覺 羹lkelerin ba覺nda gelmektedir. Austosta g覺da enflasyonunun son 3 y覺l覺n ortalamas覺ndan olduk癟a y羹ksek ger癟ekletiini g繹r羹yoruz.” eklinde konutu.

Kavc覺olu, T羹rkiye’nin d繹viz rezervlerine deinerek, “Rezervlerdeki iyileme 繹ng繹r羹lerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yakla覺k 30 milyar dolar artarak 120 milyar dolar覺n 羹zerine 癟覺km覺t覺r. Swap anlamalar覺, reeskont kredileri, cevherden alt覺n al覺m覺 ve zorunlu kar覺l覺k ad覺mlar覺 bu art覺a katk覺 yapan ana unsurlar oldu.” ifadelerini kulland覺.

“Salg覺n覺n seyrine dair gelimeleri ve k羹resel ekonomiye etkilerini yak覺ndan izliyoruz”

ahap Kavc覺olu, normalleme s羹recine iaret ederek, salg覺nla m羹cadelede 繹nemli yol al覺nd覺覺n覺 ancak son d繹nemde vaka say覺lar覺n覺n yeniden artmas覺na sebep olan vir羹s varyantlar覺n覺n salg覺n覺n seyri konusundaki belirsizliin s羹rmesine yol a癟t覺覺n覺 s繹yledi.

Bir癟ok 羹lkede yeni bir salg覺n dalgas覺 yaand覺覺n覺 dile getiren Kavc覺olu, a覺lama oran覺n覺n y羹ksek olduu 羹lkelerde vaka say覺lar覺 artsa da 繹l羹m oranlar覺n覺n ayn覺 oranda y羹ksek olmad覺覺n覺 kaydetti.

A覺laman覺n k羹resel olarak h覺zlanarak s羹rmesinin ekonomik normalleme a癟覺s覺ndan kritik 繹nem ta覺d覺覺n覺 vurgulayan Kavc覺olu, u deerlendirmelerde bulundu:

“Gelecee y繹nelik ikinci bir 繹nemli unsur, salg覺ndan sonraki ekonomik toparlanman覺n a覺lama ve uygulanan politikalar gibi baz覺 nedenlerle 羹lkeler aras覺 繹nemli farkl覺l覺klar g繹stermesidir. Bir癟ok uluslararas覺 kuruluun ve merkez bankas覺n覺n yay覺mlar覺nda da vurgulanan bu durum, daha 繹nce de alt覺n覺 癟izdiim arz-talep uyumsuzluklar覺na ve enflasyonun y羹kselmesine de katk覺 yapmaktad覺r. Hizmet sekt繹r羹ndeki toparlanman覺n g繹rece yava olmas覺 istihdam覺n toparlanmas覺n覺 da geciktirmekte, bu durum salg覺n s羹recinin hanehalk覺 a癟覺s覺ndan maliyetini de art覺rmaktad覺r. T羹m bu olumsuzluklar覺n en aza indirilmesi salg覺nla m羹cadelenin kararl覺l覺kla s羹rd羹r羹lmesi, 繹nlemlere uyulmas覺 ve a覺laman覺n devam覺 ile m羹mk羹n olabilecektir.”

Kavc覺olu, merkez bankalar覺n覺n, bu s羹re癟te t羹m politika ara癟lar覺n覺 kullanarak fiyat istikrar覺n覺 salamay覺 ve salg覺n sonras覺 normalleme s羹recinin devam覺na destek olmay覺 s羹rd羹receini, TCMB’nin de t羹m merkez bankalar覺 gibi salg覺n覺n seyrine dair gelimeleri ve k羹resel ekonomiye etkilerini yak覺ndan izlemeye devam edeceini aktard覺.

Gerek kapanma gerekse hala i癟erisinde olduklar覺 normalleme s羹recinde merkez bankalar覺n覺n 繹nemli rol 羹stlendiini vurgulayan Kavc覺olu, finansal sistemin ilemeye devam etmesi, bankac覺l覺覺n ve reel sekt繹r羹n salg覺n koullar覺 nedeniyle g繹rd羹kleri hasar覺n en aza indirilmesi, kapanmalar覺n ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi konularda merkez bankas覺 politikalar覺n覺n olduk癟a etkili olduunun a癟覺k癟a g繹r羹ld羹羹n羹 kaydetti.

Kavc覺olu, “Normalleme s羹recinin sal覺kl覺 bir ekilde devam etmesi y繹n羹nde de TCMB, bug羹ne kadar olduu gibi bundan sonra da gerekli politika ad覺mlar覺n覺 atacakt覺r.” dedi.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir