YK Marmara’n覺n m羹silaj sorununa 癟繹z羹m i癟in doktoral覺 bilim insanlar覺n覺 burslu yetitirecek

YK Marmara'n覺n m羹silaj sorununa 癟繹z羹m i癟in doktoral覺 bilim insanlar覺n覺 burslu yetitirecek

YK Marmara'n覺n m羹silaj sorununa 癟繹z羹m i癟in doktoral覺 bilim insanlar覺n覺 burslu yetitirecek

YK, Marmara Denizi’ndeki m羹silaj sorununa 癟繹z羹m 羹retilebilmesine katk覺 verecek bilim insanlar覺n覺n yetitirilmesi i癟in “deniz ekosistemlerinin s羹rd羹r羹lebilirlii”, “癟evre ve at覺k” alanlar覺nda doktora yapacaklara burs verilmesini kararlat覺rd覺.

AA muhabirininY羹ksek繹retim Kurulu(YK) yetkililerinden ald覺覺 bilgiye g繹re, YK100/2000 Doktora Projesidorultusunda 羹lkenin ihtiya癟lar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurularak, ilgili bakanl覺klardan ve payda kurumlardan gelen 繹neriler de dikkate al覺narak her d繹nem burs kapsam覺na al覺nan 100 繹ncelikli alan g羹ncelleniyor.

YK,Marmara Denizi‘nde yaananm羹silaj sorununa bilimsel 癟繹z羹m 羹retebilmesine katk覺 i癟in ad覺m att覺. Bu konuda nitelikli insan g羹c羹n羹n yetitirilmesi amac覺yla YK 100/2000 Doktora Projesi’nin yeni 癟ar覺 d繹neminde 100 tematik alan i癟erisine “deniz ekosistemlerinin s羹rd羹r羹lebilirlii” (m羹silaj, biyo癟eitlilik, rezervlerin korunmas覺, hassas ve koruma alanlar覺n覺n belirlenmesi, deniz kirlilii, k覺y覺sal alan tahribat覺 dahil) de eklendi.

Bunun yan覺nda 癟evre sorunlar覺n覺n ele al覺nmas覺 ve at覺k y繹netimi gibi konularda nitelikli insan g羹c羹 yetitirilmesi i癟in “s羹rd羹r羹lebilir 癟evre” (at覺k, geri d繹n羹羹m, kirleticilerin etkileri ve 繹nlenmesi, 癟evre teknolojileri, 癟evre politikas覺, sanayide temiz 羹retim, 癟evre eitimi ve arat覺rmalar覺 dahil) alt alanlar覺 da yeni 癟ar覺 d繹neminde burs kapsam覺na al覺nd覺.

Erdoan bakanl覺覺ndaki toplant覺n覺n sonu癟 bildirgesinde 100/2000 Doktora burslar覺na iaret edilmiti

M羹silaj sorununun 癟繹z羹m羹 i癟in 10 Haziran’da YK’te akademisyenlerle ger癟ekletirilen bilimsel deerlendirme toplant覺s覺n覺n ard覺ndan Cumhurbakanl覺覺 K羹lliyesi’nde, Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan taraf覺ndan kabul edilen heyetle yap覺lan toplant覺 neticesinde bir sonu癟 bildirgesi yay覺mlanm覺t覺.

Sonu癟 bildirgesinde, s覺ralanan bir dizi 癟繹z羹m 繹nerileri aras覺nda YK 100/2000 Doktora Burslar覺na da iaret edilerek, “Programda denizcilik ve su 癟al覺malar覺 alanlar覺n覺n bursiyer say覺lar覺 art覺r覺lmal覺d覺r. Bu alanlar, proje 癟ar覺lar覺nda 繹ncelikli kapsama al覺nmal覺d覺r.” ifadeleri yer alm覺t覺.

Bu kapsamda YK, 癟al覺malar覺na h覺z vererek YK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsam覺ndaki 100 tematik alan i癟erisine hem m羹silaj hem de 癟evre konular覺n覺 ekledi.

lkenin ihtiya癟 duyduu farkl覺 yeni g羹ncel alanlar da eklendi

lkede yaanan sosyal sorunlar覺n incelenmesi ve d羹nyada insan覺n sosyal yaam覺 羹zerine yap覺lan 癟al覺malar覺n artmas覺 ad覺na “kad覺n ve aile 癟al覺malar覺” ile “g繹癟 ve g繹癟men 癟al覺malar覺” alt alanlar覺 da YK 100/2000 Doktora Projesi’nde yer ald覺.

Ayr覺ca b繹lgesel 癟al覺malar覺n 繹nemi vurgulanarak alanda 癟al覺malar覺n art覺r覺lmas覺 ad覺na “Afrika 癟al覺malar覺”, 羹lkenin son d繹nemdeki uzay 癟al覺malar覺 ve hedeflerine katk覺 sunulmas覺 amac覺yla da “uzay bilimleri ve uydu teknolojileri” alt alanlar覺 yeni 癟ar覺 d繹neminde burs kapsam覺nda yer ald覺.

T羹rkiye’nin otomobili, yerli ve milli savunma sanayi de burs kapsam覺nda desteklendi

YK 100/2000 Doktora Projesi’nin daha 繹nceki 癟ar覺 d繹nemlerinde 羹lkenin ihtiya癟lar覺 dorultusunda “T羹rkiye’nin otomobili” ve “milli ve yerli savunma sanayi”ne y繹nelik alt alanlar覺n yan覺 s覺ra “Dou Akdeniz 癟al覺malar覺”, “afet ve acil durum y繹netimi”, “deprem 癟al覺malar覺”, “deniz jeolojisi ve jeofizii”, “s羹rd羹r羹lebilir su kaynaklar覺” ve “yeralt覺 enerji kaynaklar覺 y繹netimi” gibi 繹ncelikli alt alanlar yer alm覺t覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir