Bug羹nden itibaren cezaevlerinde g繹rev yapan personel evlerine g繹nderilmeyecek

Bug羹nden itibaren cezaevlerinde g繹rev yapan personel evlerine g繹nderilmeyecek

Bug羹nden itibaren cezaevlerinde g繹rev yapan personel evlerine g繹nderilmeyecek

Adalet Bakan覺 G羹l, “Bug羹nden itibaren cezaevlerinde g繹rev yapan personel, belirlenen s羹reler sonunda evlerine g繹nderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak.” dedi.

Adalet hizmetlerinde yeni tip koronavir羹se (Kovid-19) kar覺 al覺nacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplant覺lar覺n覺n 羹癟羹nc羹s羹 Ankara Hakimevi’nde yap覺ld覺.

Adalet Bakan覺 Abdulhamit G羹l bakanl覺覺ndaki toplant覺ya Hakimler ve Savc覺lar Kurulu (HSK) Bakanvekili Mehmet Y覺lmaz, HSK Birinci Daire Bakan覺 Halil Ko癟, T羹rkiye Barolar Birlii Bakan覺 Metin Feyziolu, T羹rkiye Noterler Birlii Bakan覺 Dursun Cin, Bakan Yard覺mc覺lar覺 Cengiz ner, Zekeriya Birkan, aban Y覺lmaz ve Uurhan Ku ile Adalet Bakanl覺覺 b羹rokratlar覺 kat覺ld覺.

Bakan G羹l, koordinasyon toplant覺s覺ndan sonra gazetecilere a癟覺klama yapt覺.

Hayat覺n bir an 繹nce normale d繹nmesinin herkesin sorumluluunda olduunu ifade eden G羹l, kimsenin “bana bir ey olmaz” diye d羹羹nme l羹ks羹n羹n ve bakalar覺n覺n sal覺覺n覺 tehlikeye d羹羹rme hakk覺n覺n olmad覺覺n覺 s繹yledi.

Uyulacak her tedbirin olaan g羹nlere d繹n羹羹 her g羹n biraz daha k覺saltaca覺n覺 vurgulayan G羹l, salg覺n riskinin ilk g羹n羹nden bu yana adliyelerde, ceza infaz kurumlar覺nda, noterliklerde ve Bakanl覺覺n sorumluluk alan覺ndaki bir癟ok kurumda al覺nan tedbirleri titizlikle s羹rd羹rd羹klerini dile getirdi.

Cezaevlerinde g繹r羹 zorunluluk halinde

Bilim Kurulunun tavsiyeleri dorultusunda Bakanl覺k taraf覺ndan, ceza infaz kurumlar覺nda al覺nan tedbirleri iki hafta daha uzatt覺klar覺n覺 an覺msatan G羹l, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“H羹k羹ml羹 ve tutuklular覺n d覺ar覺yla temas覺n覺 kesmek i癟in ald覺覺m覺z tedbirler 癟er癟evesinde, a癟覺k ve kapal覺 ceza infaz kurumlar覺ndaki avukat ziyareti dahil b羹t羹n g繹r羹ler, a癟覺k ceza infaz kurumlar覺nda kalanlar覺n 繹zel izin haklar覺, hastal覺k ve g羹venlik durumlar覺 d覺覺nda bir ceza infaz kurumundan bir baka kuruma yap覺lan nakiller, kurum d覺覺 癟al覺ma ve i yurdu faaliyetleri, birden fazla koula birlikte yap覺lan toplu faaliyetler, aile g繹r羹me odalar覺n覺n kullan覺m覺, ceza infaz kurumlar覺nda anneleriyle kalan 0-6 ya grubu 癟ocuklar覺n kree ve ana okuluna gitmeleri ve 癟ocuklar覺n d覺ar覺daki ebeveynleri ya da yak覺nlar覺na teslim edilmesi uygulamas覺 iki hafta s羹reyle ertelenmitir. Tutuklu ve h羹k羹ml羹 yak覺nlar覺 ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 uygun g繹r羹rse ziyaret yapabilecektir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapal覺 g繹r羹 ger癟ekletirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar s羹reyle devam edeceini Bilim Kurulunun tavsiyeleri belirleyecek.”

G羹l, ald覺klar覺 t羹m tedbirlerin tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin sal覺覺n覺 korumak i癟in olduunu aktard覺.

Cezaevi personeline izolasyon

襤癟eride herhangi bir rahats覺zl覺覺 bulunan varsa ivedilikle hastanelere sevkinin saland覺覺n覺n alt覺n覺 癟izen G羹l, hasta olan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin tedavileri tamamland覺ktan sonra kuruma kabul edildiini bildirdi.

Hastaneden gelen tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin ayr覺 bir b繹l羹mde 14 g羹n tutulduktan sonra odas覺na al覺nd覺覺na dikkati 癟eken G羹l, “Dolay覺s覺yla, d覺ar覺dan i癟eriye, i癟eriden d覺ar覺ya temas覺 olabilecek asgari seviye indirmi bulunuyoruz. Bug羹nden itibaren ceza infaz kurumlar覺yla ilgili ald覺覺m覺z tedbirlere bir yenisini ekliyoruz. Kurumlarda g繹rev yapan t羹m personel kurum idarelerince belirlenen s羹reler sonunda evlerine g繹nderilmeyerek, izole edilen bar覺nma yerlerinde kalacaklard覺r. Bu noktada, kamuya ait yurt, misafirhane, eitim merkezi gibi sosyal tesislerden yararlan覺lmas覺 i癟in yerel d羹zeyde g繹r羹meler balam覺t覺r. Bu konuda Bilim Kurulu ile de g繹r羹meler devam etmektedir. Biz kurumsal alt yap覺y覺 haz覺rlam覺 durumday覺z.” ifadelerini kulland覺.

G羹l, ceza infaz kurumlar覺 hakk覺ndaki bir dier gelimenin de h羹k羹ml羹 ve tutuklular覺n yak覺nlar覺yla yapacaklar覺 telefon g繹r羹羹nde g繹r羹nt羹l羹 g繹r羹ebilmesi konusu olduunu s繹yledi.

“G繹r羹nt羹l羹 g繹r羹menin teknik altyap覺s覺 balad覺”

Cumhurbakan覺 Erdoan taraf覺ndan ge癟en g羹nlerde imzalanarak Resmi Gazete’de yay覺mlanan y繹netmelikle mevzuat alt yap覺s覺n覺n tamamland覺覺n覺 hat覺rlatan G羹l, “Teknik alt yap覺y覺 da haz覺rlamak 羹zere arkadalar 癟al覺malara balad覺lar. Projemizin amac覺, bir b羹t羹n olarak ak覺ll覺 teknolojilerin ceza infaz kurumlar覺na entegrasyonudur. Dolay覺s覺yla sadece g繹r羹nt羹l羹 g繹r羹me deil; dilek癟e, kantin, k羹t羹phane, say覺m, e-doktor, e-mektup gibi pek 癟ok i ve ilem teknolojinin imkanlar覺yla daha 癟abuk ve daha az masrafla g繹r羹lecektir.” diye konutu.

Adalet Bakan覺 G羹l, bir dier 繹nemli konunun da normal d繹nemlerde her g羹n 100 binlerce insan覺n giri 癟覺k覺 yapt覺覺 adliyelerdeki, icra dairelerindeki insan sirk羹lasyonunu durdurmak olduunu vurgulad覺.

Geride b覺rak覺lan haftada Meclis’te kabul edilen yasa teklifiyle Adli ve 襤dari Yarg覺 襤lk Derece Mahkemeleri ile B繹lge Adliye ve B繹lge 襤dare Mahkemeleri’ndeki durumalar覺n ertelenmesi i癟in Hakimler ve Savc覺lar Kuruluna yetki verildiini an覺msayan G羹l, unlar覺 s繹yledi:

“Yasa 癟覺kar 癟覺kmaz HSK bir 癟al覺ma yapt覺. Tutuklu ve acil iler, y羹r羹tmenin durdurulmas覺, zamana覺m覺na az bir s羹re kalm覺 ve dier acele iler haricinde t羹m durumalar ertelenecek. Konunun ayr覺nt覺lar覺n覺, erteleme s羹resini, yarg覺 mensuplar覺n覺n n繹bet ilerini ve dier tedbirleri HSK bug羹n yarg覺 tekilat覺na duyuracak. Yarg覺tay ve Dan覺taydaki durumalar覺 erteleme yetkisi ise bu y羹ksek mahkemelerin Bakanlar Kuruluna verildi. S繹z konusu Kanunun Say覺n Cumhurbakan覺m覺z taraf覺ndan onaylanmas覺yla, yarg覺da s羹relerin durdurulmas覺na ilikin d羹zenlemeler de hayata ge癟ti. 襤cra-iflas hukuku d覺覺ndaki t羹m s羹reler 13 Mart-30 Nisan aras覺 i癟in durduruldu. 襤cra ilemleri ise Cumhurbakan覺m覺z覺n daha 繹nce Resmi Gazete’de yay覺mlanm覺 olan Karar覺na uyumlu ekilde 22 Mart-30 Nisan aras覺 durduruldu.”

Avukat 繹demeleri

Bu gelimelerin uygulamadaki yans覺malar覺n覺, avukat meslektalar覺n beklentilerini Barolar Birlii Bakan覺 Metin Feyziolu’nun toplant覺 heyetiyle paylat覺覺n覺 bildiren Adalet Bakan覺 G羹l, “Avukat meslektalar覺m覺za 6 Nisan itibar覺yla CMK 繹demeleri t羹m羹yle yap覺lm覺 olacak. Yine ayn覺 tarih itibar覺yla beraat dosyalar覺nda vekalet 羹cretleri de b羹y羹k 繹l癟羹de 繹demeye haz覺r hale getirilmektedir. Arabuluculuk ve uzlat覺rma gibi 繹demeler i癟in de gerekli haz覺rl覺klar覺 yapt覺k. Bildiiniz gibi, stajyer avukatlar覺n idari izin s羹resini 30 Nisan’a kadar uzatm覺t覺k. Bu kapsamda, avukatl覺k staj listesine yaz覺lma, avukatl覺k ruhsatnamesi verilmesi ve baro levhas覺na avukat olarak yaz覺lma gibi ilemler i癟in gerekli sal覺k raporunun daha sonra sunulmas覺 da kararlat覺r覺lm覺t覺r.” deerlendirmesinde bulundu.

Bakan G羹l, toplant覺da, Noterler Birlii Bakan覺 Dursun Cin’in de ge癟en haftalarda al覺nan tedbir kararlar覺n覺n sonu癟lar覺n覺 paylat覺覺n覺, noterlerde kalabal覺klaman覺n azald覺覺n覺 dile getirdi.

Noterliklerin a癟覺k olduunu ifade eden G羹l, vatandalara bu s羹re癟te zaruri olmad覺k癟a noterliklere gitmemelerini, zorunlu olmayan ilemleri salg覺n tehlikesi sonras覺na ertelemelerini 繹nerdi.

G羹l, g繹revi gerei ehir d覺覺na 癟覺kmak zorunda kalan noterler ve avukatlar i癟in de kolaylat覺r覺c覺 ve genel bir uygulama yapmay覺 planlad覺klar覺n覺, bunu da gelecek g羹nlerde hayata ge癟ireceklerini vurgulad覺.

“Adaletin izolasyonu olmaz”

Ama癟lar覺n覺n t羹m d羹nyan覺n boutuu koronavir羹s salg覺n覺n覺 en az zararla atlatmak i癟in insan sirk羹lasyonunu azaltmak, hayat覺 ge癟ici bir s羹re eve s覺d覺rmak olduuna deinen G羹l, 繹yle konutu:

“lkemizde kesintisiz ileyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Bir maduriyeti veya ikayeti olan vatandalar覺m覺z i癟in adaletin kap覺s覺 daima a癟覺kt覺r. Adaletin izolasyonu olmaz. Koronavir羹sle m羹cadelemizi verirken, sosyal mesafeyi koruyaca覺z ama adaletle aram覺za mesafe koymayaca覺z. 襤nsanl覺k tarihine ge癟ecek bu olaan d覺覺 d繹nemde de adalet, milletimizin huzuru i癟in aral覺ks覺z 癟al覺maktad覺r.

Salg覺n hastal覺k tehlikesinden dolay覺 ortaya 癟覺kan bu s覺ra d覺覺 s羹reci f覺rsata 癟evirmek isteyenlerin kar覺s覺nda hukuk vard覺r, olmaya devam etmektedir. Korona salg覺n覺 kar覺s覺nda Cumhuriyet Basavc覺l覺klar覺 toplumun ortak hukukunu, huzurunu, menfaatini korumak i癟in son iki haftada 58 ilde 459 kii hakk覺nda soruturma balatm覺t覺r. Koronavir羹sle ilgili sosyal medyada manip羹latif haber ve payla覺mlarla ilgili 385 kii, 65 ya 羹st羹 vatandalar覺m覺za rencide edici davran覺larla ilgili olarak 8 kii, karantina tedbirine ayk覺r覺 davranma eylemleri ile ilgili 11 kii, stok癟uluk, karaborsa, ka癟ak maske satmak gibi ticari hayata kar覺 su癟lar kapsam覺nda da 55 kii hakk覺nda soruturma ilemi yap覺lm覺t覺r.”

Adalet Bakan覺 G羹l, sal覺k 癟al覺anlar覺na kar覺 milletin b羹y羹k bir destek ve tevecc羹h羹n羹n olduunu ancak m羹nferit de olsa baz覺 olaylar覺n b繹yle bir d繹nemde bile yaand覺覺n覺 羹z羹lerek g繹rd羹klerini s繹yledi.

Sal覺k 癟al覺anlar覺na kar覺 her t羹rl羹 s繹zl羹 ya da fiili m羹dahale ve iddet eylemlerinin de hukuken kar覺l覺覺n覺 bulduunu, gerekli koruma tedbirlerinin yarg覺 mensuplar覺 taraf覺ndan gecikmeden uyguland覺覺n覺 anlatan G羹l, vatandalar覺n sal覺覺 i癟in kendi sal覺覺n覺 riske atarak 癟al覺an kiilere kar覺 yap覺lan bu tarz m羹essir ve m羹essif eylemleri iddetle k覺nad覺覺n覺 kaydetti.

襤 yurtlar覺 sal覺k 癟al覺anlar覺 i癟in 癟al覺覺yor

Zor zamanlarda h羹k羹ml羹lerin de i yurdu m羹d羹rl羹klerindeki at繹lyelerde sal覺k 癟al覺anlar覺 i癟in bir癟ok 羹r羹n羹n imal ettiklerine dikkati 癟eken Abdulhamit G羹l, s繹zlerini 繹yle tamamlad覺:

“11 ceza infaz kurumunda bulunan h羹k羹ml羹ler ayda 1,5 milyon maske 羹retmekteler. Maskenin yan覺 s覺ra, ameliyat 繹nl羹羹, tulum gibi 80 癟eit hastane tekstil 羹r羹n羹 ve tek kullan覺ml覺k 羹r羹n imal ederek ihtiyac覺 olan sal覺k kuruluuna g繹nderiyorlar. Ayr覺ca tonlarca kolonya ve el dezenfektan覺 羹retimi de ger癟ekletirilmektedir. Bu 癟aba, millet olarak zor zamanlarda nas覺l kenetlendiimizin, birlik ve beraberliimizi nas覺l tesis ettiimizin bir g繹stergesidir.

Bu vesileyle koronavir羹sle m羹cadelede, sal覺k sekt繹r羹m羹ze ve vatandalar覺m覺za destek olan, i yurtlar覺m覺zda g繹revli herkese teekk羹r ediyorum. Yine, esnek 癟al覺ma y繹ntemiyle birlikte devlette devaml覺l覺k esas覺yla n繹betini ifa eden personelimize, infaz koruma memurlar覺m覺za ve yarg覺 mensuplar覺na teekk羹rlerimi sunuyorum.”

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir