19 bin firma 420 bin sigortal覺 i癟in k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurdu

19 bin firma 420 bin sigortal覺 i癟in k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurdu

19 bin firma 420 bin sigortal覺 i癟in k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurdu

Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 Sel癟uk, yakla覺k 19 bin firman覺n 420 bin sigortal覺 i癟in k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurduunu a癟覺klad覺.

Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 Zehra Z羹mr羹t Sel癟uk, koronavir羹s (Kovid-19) sebebiyle al覺nan tedbirlere ilikin, “Faaliyetlerini yavalatan, durduran t羹m iletmelerimiz k羹癟羹k veya orta 繹l癟ekli olduuna bakmaks覺z覺n k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurabilirler.” dedi.

Sel癟uk, NTV’de g羹ndeme ilikin sorular覺 yan覺tlad覺, deerlendirmelerde bulundu.

T羹rkiye 襤 Kurumu taraf覺ndan d羹zenlenen programlar覺n olduunu, bunlar覺n aktif ve pasif i g羹c羹 programlar覺 olarak ikiye ayr覺ld覺覺n覺 ifade eden Sel癟uk, bu hizmetlere ilikin bilgi verdi.

Pasif i g羹c羹 program覺 kapsam覺nda k覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 ve isizlik 繹deneinin bulunduunu belirten Sel癟uk, k覺sa 癟al覺ma 繹deneinin hangi sebeplerle uyguland覺覺n覺 anlatt覺. Sel癟uk, i yerindeki haftal覺k 癟al覺ma s羹relerinin ge癟ici olarak 羹癟te bir oran覺nda azalt覺lmas覺n覺n, faaliyetin k覺smen ya da tamamen durdurulmas覺n覺n k覺sa 癟al覺ma 繹deneinde temel art olduunu dile getirdi. Koronavir羹s羹n (Kovid-19) de zorlay覺c覺 sebepler aras覺nda bulunduunu s繹yleyen Sel癟uk, “Kovid-19 sebebiyle etkilenen b羹t羹n iletmelerimiz k覺sa 癟al覺ma uygulamas覺na bavurabilirler 襤KUR 羹zerinden.” ifadesini kulland覺.

“T羹m iletmelerimiz bavursunlar”

Sel癟uk, 襤sizlik Sigortas覺 Fonu’nun iverene ve 癟al覺ana salad覺覺 f覺rsatlara deindi.

K覺sa 癟al覺ma 繹deneine b羹t羹n iletmelerin bavurabileceinin alt覺n覺 癟izen Sel癟uk, “Bavurular sigortal覺lar覺m覺z taraf覺ndan deil, iverenlerimiz taraf覺ndan yap覺l覺yor. ar覺da bulunmak istiyorum, t羹m iletmelerimiz bavursunlar.” diye konutu.

Sel癟uk, herhangi bir 癟al覺an say覺s覺 limitinin bulunmad覺覺n覺 vurgulad覺. Bavurunun nas覺l yap覺laca覺na ilikin bilgi veren Sel癟uk, bavuru s羹recinde m羹mk羹n olduunca kolaylat覺r覺c覺 olacaklar覺n覺 ve h覺zl覺 d繹n羹 yapt覺klar覺n覺 ifade etti.

K覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavuruda belge say覺s覺n覺 azaltt覺klar覺n覺 ve formu sadeletirdiklerini belirterek Bakan Sel癟uk, iverenlerin 癟al覺anlar覺 koruma odakl覺 yaklaarak bavurmalar覺n覺 istedi.

Formda herhangi bir eksik olmamas覺 halinde bavuru s羹recinin k覺sa s羹rede tamamlanaca覺n覺 aktaran Sel癟uk, “襤verenlerimiz de sigortal覺 癟al覺anlar覺m覺z da m羹sterih olsunlar biz onlar覺 desteklemeye devam edeceiz.” dedi.

K覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavuruda sekt繹r ayr覺m覺 olup olmad覺覺na ilikin Sel癟uk, bir sekt繹r k覺s覺tlamas覺 olmad覺覺n覺, her sekt繹rden iletmenin bavurabileceini dile getirdi.

Sel癟uk, 癟al覺anlar覺n 450 prim g羹n羹 ve 60 g羹n hizmet akdini tamamlama art覺n覺n bulunduunu, “Faaliyetlerini yavalatan, durduran t羹m iletmelerimiz k羹癟羹k veya orta 繹l癟ekli olduuna bakmaks覺z覺n k覺sa 癟al覺ma 繹deneine bavurabilirler.” diye konutu.

Sel癟uk, k覺sa 癟al覺ma 繹deneinin 襤sizlik Sigortas覺 Fonu’ndan kar覺lanaca覺n覺 dile getirdi.

denek tutar覺n覺n ne kadar olduuna dair de Sel癟uk, u bilgileri paylat覺:

“denek bizim sigortal覺m覺z覺n son 12 ayl覺k prime esas kazanc覺 羹zerinden hesaplan覺yor ve bunun ortalamas覺 al覺n覺yor. G羹nl羹k ortalama br羹t kazan癟 羹zerinden y羹zde 60’覺 olarak hesaplan覺yor. Bu yaln覺z br羹t olduu i癟in 繹zellikle asgari 羹cretlimiz u anda net ald覺覺 羹cretin yakla覺k y羹zde 75’ini alm覺 olacak. Yani br羹t y羹zde 60 deyince kazanc覺n y羹zde 60’覺 gibi alg覺lan覺yor. Net olarak alaca覺 y羹zde 75 oran覺nda olacak.

Bu 繹denein bir 羹st limiti var. Bu da ayl覺k asgari 羹cretin br羹t tutar覺n覺n y羹zde 150’sini ge癟emiyor yani 1,5 kat覺n覺 ge癟emiyor. Dolay覺s覺yla ald覺覺 br羹t 羹cret miktar覺na g繹re herhangi bir sigortal覺m覺z 1752 lira ila 4 bin 381 lira aras覺nda deien bir k覺sa 癟al覺ma 繹deneine hak kazanacak. Bu da g羹nl羹k 58 lira ila 146 lira aras覺ndaki bir banda tekab羹l ediyor. Asgari 羹cretlimiz i癟in bu oran br羹tten hesapland覺覺 i癟in net olarak y羹zde 75 gibi bir 繹denek.”

Sel癟uk, bu 繹denein maksimum 3 ay boyunca al覺naca覺n覺 vurgulad覺.

K覺sa 癟al覺ma 繹denei i癟in yap覺lan bavurulara deinen Sel癟uk, “19 bin firmam覺z bavurmu durumda. Bu da yakla覺k 420 bini ak覺n sigortal覺m覺za tekab羹l ediyor. Sekt繹rel da覺l覺mlara bakt覺覺m覺z zaman imalat y羹zde 52, ikinci olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, 羹癟羹nc羹 olarak bavuran sekt繹r羹m羹z toptan ve perakende ticaret. zellikle imalat ve konaklamay覺 toplarsak yakla覺k y羹zde 63’羹 o iki sekt繹rden geliyor.” dedi.

Zehra Z羹mr羹t Sel癟uk, telafi 癟al覺ma d羹zenlemesinin hem 癟al覺an hem iveren a癟覺s覺ndan neler getireceine ilikin unlar覺 s繹yledi:

“Ge癟ici bir s羹reyle i yerlerimiz faaliyetlerini azaltt覺 veya durdurdu. zellikle azaltt覺覺 durumlarda 癟al覺ma saatlerini azaltm覺 durumdalar. Biz burada ne yap覺yoruz? Hem i yerimiz i g羹c羹 kayb覺na uramas覺n hem de 癟al覺anlar覺m覺z gelir desteine mahrum kalmas覺n diye, diyoruz ki ‘siz 2 ay boyunca daha az yapt覺覺n覺z eksik 癟al覺malar覺 bir sonraki d繹nemdeki 4 ay boyunca telafi edebilirsiniz.’ B繹ylelikle ne i癟imizin 羹cret kayb覺 oluyor ne de iverenimizin i g羹c羹 kayb覺 oluyor. ncesinde telafi s羹remiz 2 ayd覺, bu s羹reyi biz 2 aydan 4 aya 癟覺kartt覺k.”

“8 milyon vatanda覺m覺za bu destei ulat覺rm覺 olaca覺z”

Sel癟uk, ihtiya癟 sahibi vatandalara ne gibi sosyal yard覺mlar yap覺laca覺 konusunda da a癟覺klamalarda bulundu.

Bakanl覺k olarak her ay T羹rkiye genelindeki 1003 sosyal yard覺mlama ve dayan覺ma vakf覺na periyodik fonlar g繹nderdiklerini anlatan Sel癟uk, bu paylar kanal覺yla il ve il癟edeki t羹m ihtiya癟 sahiplerine ulamaya 癟al覺t覺klar覺n覺 ifade etti.

Ge癟en aya kadar vak覺flara 135 milyon g繹nderdiklerine iaret eden Sel癟uk, bu ay Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n tensipleriyle bu miktar覺 180 milyona 癟覺kard覺klar覺n覺, gelecek d繹nemde vali ve kaymakamlar覺n koordinasyonunda daha fazla haneye ulaacaklar覺n覺 ve ilerleyen zamanlarda bu pay覺 da art覺rabileceklerini s繹yledi. Bakan Sel癟uk, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Hazine ve Maliye Bakan覺m覺z Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu 繹zellikle vurgulamak istiyorum inallah dier fazlar覺 da gelecek. Bunun birinci faz覺nda biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er lira destek salad覺k. 襤lk 繹demeleri de 1 Nisan’da yap覺lmaya balanacak. Koronavir羹s etkilerini de d羹羹nd羹羹m羹z i癟in kesinlikle fiziki bir bavuru almad覺k. Bunlar覺, b羹t羹n hanelerimizin T.C. numalar覺na PTT kanal覺yla g繹ndereceiz. 2 milyon hane olduu i癟in ortalama haneyi yakla覺k 4 kiiden hesaplarsak, 8 milyon vatanda覺m覺za da bu destei ulat覺rm覺 olaca覺z inallah.”

D羹zenli ve s羹reli yard覺mlar olmak 羹zere 43 programlar覺 olduunu dile getiren Sel癟uk, ilk etapta d羹zenli yard覺m alanlar覺n bir k覺sm覺n覺 kapsam alt覺na ald覺klar覺n覺, dier fazlarda ihtiya癟 sahibi b羹t羹n hanelere ulamay覺 ama癟lad覺klar覺n覺 ifade etti.

Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 Sel癟uk, emekli ikramiyelerinin de 7-11 Nisan’da PTT arac覺l覺覺yla vatandalar覺n evlerine g繹nderileceini belirterek bu s羹re癟te vatandalar覺n evlerinden 癟覺kmamalar覺n覺 s繹yledi.

Vatandalara 癟ar覺da bulunan Sel癟uk, unlar覺 kaydetti:

“Bizim y覺llard覺r 羹zerinde 癟al覺t覺覺m覺z bir e-devlet kap覺m覺z, burada bizim 5 bini ak覺n kamu hizmetlerini sunduumuz uygulama var. Bakanl覺k olarak da 繹zellikle SGK ve 襤KUR kanal覺yla 227 hizmetimiz var. Dolay覺s覺yla vatandalar覺m覺z, hi癟 evlerinden 癟覺kmadan, 癟ou kamu hizmetine e-devlet arac覺l覺覺yla online ulaabiliyorlar. Muhakkak 繹nce baks覺nlar, bu hizmetlerin 癟ou mutlaka e-devlet kap覺s覺nda var. nce dijital ortamda bavursunlar. Evde kalmak 癟ok m羹him.”

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir