Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi

Türkiye’nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar olurken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye’nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5 milyar 216 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise geçen yılın ağustos ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara ulaştı.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 45 milyon ABD doları artarak 1 milyar 619 milyon doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1 milyar 27 milyon dolar oldu.

Öte yandan, temmuz ayı cari işlemler fazlası 1 milyar 158 milyon dolardan 1 milyar 137 milyar dolara; 12 aylık cari işlemler hesabı da 4 milyar 445 milyon dolar fazladan, 4 milyar 543 milyar dolar fazlaya revize edildi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise ağustosta cari işlemler dengesinin 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

TCMB verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 825 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 337 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi 512 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasası 149 milyon dolarlık net satış yaptı.

Bu dönemde yurt içi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlarda ise 1 milyar 47 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise ağustos ayında bankalar, 1 milyar 762 milyon dolar, genel hükümet 430 milyon dolar ve diğer sektörler 175 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, ağustos ayında 254 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Ağustos 2019 Ağustos 2019 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.116 2.604 1.012
1. İhracat 113.075 13.440 118.588
2. İthalat 153.348 15.059 130.823
Mal Dengesi -40.273 -1.619 -12.235
3. Hizmet Gelirleri 31.941 7.195 35.407
4. Hizmet Giderleri 15.581 1.979 14.857
Mal ve Hizmet Dengesi -23.913 3.597 8.315
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.906 347 3.999
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.399 1.440 11.778
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -31.406 2.504 536
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 290 100 476
B. SERMAYE HESABI 62 9 29
C. FİNANS HESABI 439 1.559 -586
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.556 140 1.823
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.332 965 6.389
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.002 736 3.971
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.709 -601 4.309
11.1. Hisse Senetleri -1.281 -512 434
11.2. Borç Senetleri -428 -89 3.875
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.415 -571 8.409
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 26 0 1
12.3. Bankalar 9.146 748 7.356
12.4. Diğer Sektörler 2.243 -1.319 1.052
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.911 -1.618 4.091
13.1. Merkez Bankası 1.127 -14 554
13.2. Genel Hükümet -253 -430 -1.025
13.3. Bankalar 775 -947 -1.313
13.4. Diğer Sektörler 7.262 -227 5.875
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -31.493 1.054 1.627
D. NET HATA VE NOKSAN 18.083 -800 2.593
GENEL DENGE 13.410 -254 -4.220
E. REZERV VARLIKLAR -13.410 254 4.220
14. Resmi Rezervler -13.410 254 4.220
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri

Kaynak: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir