Cumhurbakan覺 Erdoan: Ald覺覺m覺z tedbirlerle d羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na ulat覺k

Cumhurbakan覺 Erdoan Ald覺覺m覺z tedbirlerle d羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na ulat覺k

Cumhurbakan覺 Erdoan Ald覺覺m覺z tedbirlerle d羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na ulat覺k

Cumhurbakan覺 Erdoan, “Ald覺覺m覺z tedbirler ve hayata ge癟irdiimiz uygulamalar sayesinde d羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na biz ulat覺k.” dedi.

Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, K覺rehir Cacabey Meydan覺’nda “2021 UNESCO Ahi Evran Anma Y覺l覺-Ahi Evran 襤zinde Esnaf Bulumas覺” program覺na kat覺ld覺.

Erdoan, yapt覺覺 konumada, Neet Erta’a ve nice g繹n羹l erine ev sahiplii yapm覺 K覺rehir’de olmaktan memnuniyet duyduunu belirtti.

G羹zel bulumaya vesile olan Pir Ahi Evran Veli bata olmak 羹zere ebediyete irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarlar覺 rahmetle yad eden Erdoan, Ahilik Haftas覺 ve Esnaf Bayram覺’n覺n kutlu, kardeliklerinin daim olmas覺n覺 diledi.

Erdoan, d羹nyan覺n hi癟bir yerinde esnaf ve sanatkar覺n T羹rkiye’deki gibi ilim, ahlak ve sanat覺 birletiren k繹kl羹 bir gelenee, tarihi bir role sahip olmad覺覺n覺 s繹yledi.

Ecdad覺n miras b覺rakt覺覺 bu k繹kl羹 kurumla iftihar ettiklerini dile getiren Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Zamana yenik d羹meyen, rengi solmayan, deerinden bir ey kaybetmeyen ahilik, bug羹n羹n d羹nyas覺n覺n ihtiya癟lar覺na da derman olacak d羹sturlar覺yla en k覺ymetli hazinelerimizden biridir. Ahi Evran’覺n 850. doum y覺l覺n覺n UNESCO taraf覺ndan 2021 y覺l覺 program覺na al覺nmas覺 bu bak覺mdan 癟ok isabetli olmutur. Bug羹nk羹 襤ran topraklar覺nda bulunan Hoy ehrinde doan, 癟ocukluu Azerbaycan’da ge癟en, Hoca Ahmet Yesevi dergah覺nda yetien Ahi Evran ard覺ndan Anadolu’ya gelmitir. Bir m羹ddet Kayseri, Konya ve Denizli’de kalan Ahi Evran daha sonra K覺rehir’e yerlemi ve burada vefat etmitir. Bu sebeple UNESCO’ya verdiimiz teklif dosyam覺z覺 Azerbaycan ve 襤ran’la birlikte haz覺rlad覺k. G繹n羹l hazinelerimizin, insanl覺覺n manevi ifas覺 i癟in d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺nda tan覺nmas覺, g羹n羹m羹z fertleriyle bulumas覺 i癟in 2021 senesini Ahi Evran Y覺l覺 olarak ilan ettik. Bu sene ayn覺 zamanda Yunus Emre ve Hac覺bekta y覺l覺d覺r.”

Erdoan, Esnaf Bayram覺’n覺, ilmin irfanla, ticaretin ahlakla b羹t羹nletii ahilik m羹essesini t羹m d羹nyaya ve gen癟 nesillere en g羹zel ekilde tan覺tman覺n vesilesi haline getirmenin gayreti i癟inde olduklar覺n覺 ifade etti.

Ahi Evran’覺 Anma ve Ahilik Y覺l覺’n覺 bu anlay覺la deerlendirdiklerine dikkati 癟eken Erdoan, unlar覺 s繹yledi:

“Ecdad覺m覺z d羹nyada fetih kabiliyeti yan覺nda devlet kurma maharetiyle da maruftur. Bu devletler, sadece k覺l覺癟la kurulmad覺. As覺l b羹y羹k ve kal覺c覺 fetih g繹n羹llerde ger癟ekleti. Er meydanlar覺nda ehit ve gazilerimizin fedakarl覺klar覺yla kazand覺覺m覺z zaferleri, Yunuslarla, Ahi Evranlarla Hac覺bektalarla ve daha nice evliyan覺n s繹zleri, davetleri ve amelleriyle tahkim ederek kal覺c覺 hale getirdik. Ahi Evran’覺n 32 bal覺k alt覺nda s覺n覺fland覺rd覺覺 ahilik tekilat覺 as覺rlarca bu topraklarda ticaretin ve dayan覺man覺n bel kemii olmutur. D繹nemin ahidi tarih癟iler 繹zellikle Anadolu’nun ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi bak覺mdan d羹zenli, mamur bir yer haline geldiini kaydeder. Kad覺lar覺, m羹derrisleri, ustalar覺, kalfalar覺, 癟覺raklar覺yla, devlet erkan覺n覺 ve hatta padiahlar覺 da kuatan bu itibarl覺 kurumlar覺m覺z ite b繹yle teekk羹l etmitir. Ekonominin, ticaretin, sosyal hayat覺n, maddi boyutuyla yaaman覺n 繹tesine ge癟en bir hareket olarak ahiliin unsurlar覺n覺 her 癟ada ve artta ge癟erli k覺lan, onu 繹z羹 ve f覺trat覺yla insan覺 merkeze almas覺d覺r.”

Erdoan, ahiliin g羹c羹n羹n bilim, sanat ve ahlak覺 birletirip ekonomik ve sosyal hayatta kalitenin ve g羹venilirliin garantisi olan kurallar覺 taviz vermeden uygulamas覺ndan kaynakland覺覺n覺 aktard覺.

Cumhurbakan覺 Erdoan, bug羹n ad覺na toplam kalite y繹netimi denen, t羹ketici haklar覺n覺n korunmas覺 denen yakla覺mlar覺n ahiler taraf覺ndan as覺rlard覺r uyguland覺覺n覺n alt覺n覺 癟izerek, ahiliin sosyal rol羹n羹n 羹reticiyle t羹ketici aras覺nda olduu kadar zengin ile fakir, emek ile sermaye aras覺nda kurduu dengeden geldiini vurgulad覺.

G羹n羹m羹z羹n en b羹y羹k ihtiyac覺 olan sosyal adalet ve istikrar覺n re癟etesinin ite bu denge olduunu dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Modern d羹nyan覺n son y羹zy覺lda kefettii 癟areler, bizim ahi ocaklar覺n覺n nizamnamelerinde ayr覺nt覺s覺yla yaz覺l覺d覺r. 襤nsanl覺覺n bug羹n geldii nokta teknolojide ve bilimde katedilen mesafe, as覺rlara sari b繹yle bir birikimin neticesidir. Bug羹nk羹 teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal d羹zene as覺rlar 繹ncesinden zemin haz覺rlayanlar olmasayd覺 kendimizi u an 癟ok farkl覺 ve dramatik bir yerde bulabilirdik. yle ki 襤bn-i Sina’y覺 anmadan bug羹nk羹 t覺bb覺 kavrayamay覺z. El-Cezeri’yi bilmeden bug羹nk羹 teknolojinin k繹k羹ne ulaamay覺z. Farabi’yi, Biruni’yi, Harezmi’yi, Kindi’yi tan覺madan matematik konuamay覺z. Yusuf Has Hacip’i, 襤bn-i Haldun’u 繹renmeden siyaset bilimini, sosyolojiyi anlayamay覺z. Yahya Kemal’in deyimiyle ‘k繹kleri mazide olan ati’ olarak bizlere d羹en g繹rev tarihimizin iz b覺rakan olaylar覺n覺 繹nce kendimiz hat覺rlamak, sonra da t羹m d羹nyaya hat覺rlatmakt覺r. Millet olma bilincini bu ekilde canl覺 tutaca覺z. Biz yollar覺m覺z覺 bu ekilde genileteceiz, hedeflerimizi bu ekilde b羹y羹teceiz. Biz kendi siyaset hayat覺m覺zda da devlet y繹neticilii hayat覺m覺zda da hep bu anlay覺la hareket ettik, ediyoruz. 襤te bunun i癟in 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.”

Erdoan, Ahi Evran’覺n Hac覺 Bekta ve Mevlana d繹neminde yaad覺覺n覺 belirterek “ahi” olabilmek i癟in 繹ncelikle 癟al覺mak, bir meslek sahibi olmak gerektiini vurgulad覺.

Ahi Evran’覺n “debba”, yani deri ustas覺 olduunun rivayet edildiini aktaran Erdoan, “Debba kime deniyor? Deriyi gayet iyi d繹vene denir. Bir ahinin tezgah覺 halka olduu kadar Hakk’a hizmet yeridir. Dolay覺s覺yla onun ibadet mekan覺d覺r.” dedi.

Yap覺lan her ie bir hikmetin elik ettiini belirten Erdoan, demiri d繹ven bir zanaatkar覺n o demirle nefsini de terbiye ettiini, deriyi, kuma覺, aac覺 ileyen bir zanaatkar覺n o malzemelere Rabb’ine olan 羹kr羹n羹 de nakettiini anlatt覺.

“Esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan, varl覺覺 icra ettii meslekten ibaret biri deildir. Esnaf ayn覺 zamanda o muhitin g繹z羹, kula覺, sesi, vicdan覺, hamisi, yol g繹stericisidir.” diyen Erdoan, T羹rkiye’de esnaf覺n arat覺rma irketlerine, sosyologlara, siyaset bilimcilerine “ta 癟覺kartacak” salam tahminler yapmas覺n覺n gerisinde bu kadim k羹lt羹r羹n olduunu dile getirdi.

T羹rkiye’de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimsenin bulunmad覺覺na dikkati 癟eken Erdoan, 繹yle konutu:

“Bug羹nk羹 b羹y羹k irketlerimizin, sanayicimizin hemen hepsinin de hikayesi k羹癟羹k bir d羹kkandan, at繹lyeden balar. lkemizin gelimesinin, b羹y羹mesinin, hedeflerine doru ad覺m ad覺m yol almas覺n覺n k繹kleri esnaf 癟al覺kanl覺覺na ve ahlak覺na uzan覺r. Bu nedenle esnaf覺m覺z覺, milletimizin emaneti, bu g羹n羹m羹z羹n ve yar覺n覺m覺z覺n manevi teminat覺 olarak g繹r羹yoruz. Kap覺s覺 72 millete a癟覺k esnaf覺n olduu yerde din, dil, 覺rk ayr覺m覺 olmaz. ‘R覺z覺k Allah’tand覺r’ diyerek d羹kkan覺n覺, at繹lyesini, ekmek teknesini a癟an esnaf ve sanatkar r覺zk覺n kimin eliyle geleceini se癟mez. Usta-癟覺rak ilikisi ile kazan覺lan kabiliyetler gen癟leri sadece meslek sahibi yapmakla kalmaz, ayn覺 zamanda onlara vatan ve millet sevgisini, edebi, adab覺, sayg覺y覺, d羹r羹stl羹羹, tevazuu, kanaati de 繹retir. Nitekim bug羹n de k羹癟羹kten b羹y羹e her iletme sahibinin elde ettii has覺lay覺, kar覺n覺 癟oaltman覺n deil salad覺覺 istihdam art覺rman覺n vesilesi olarak g繹rmesiyle iftihar ediyoruz.”

“Sadece son 8 y覺lda yaad覺klar覺m覺z bile bal覺 ba覺na bir ibret vesikas覺d覺r”

Erdoan, devirler ge癟se, d羹nya deise de birlik, beraberlik, kardelik ve dayan覺malar覺n覺n deimeyeceini vurgulayarak “Bu millet ne badireler atlatt覺, ne imtihanlardan ge癟ti. Sadece son 8 y覺lda yaad覺klar覺m覺z bile bal覺 ba覺na bir ibret vesikas覺d覺r. Bizi 癟imento gibi birbirimize kenetleyen kardeliimiz sayesinde, Allah’覺n yard覺m覺, milletimizin destei, b羹t羹n bunlarla beraber hepsinin 羹stesinden geldik. 襤nallah bundan sonra da ayn覺 ekilde b羹y羹k ve g羹癟l羹 T羹rkiye’nin inas覺n覺 birlikte ger癟ekletireceiz.” diye konutu.

Cumhurbakan覺 Erdoan, 2 y覺ld覺r d羹nyay覺 sarsan ve her 羹lkeye ekonomik bak覺mdan a覺r darbeler vuran bir salg覺nla m羹cadele edildiine iaret ederek “Bu salg覺n elbette t羹m d羹nya ile birlikte bizi de etkiledi. Salg覺nla m羹cadelenin maliyetleri bir yana, kaybettiimiz her vatanda覺m覺zla birlikte y羹reimize ate d羹羹yor, can覺m覺z yan覺yor. Tabii bu s羹re癟ten en 癟ok etkilenenlerin ba覺nda esnaf覺m覺z, sanatkar覺m覺z ve ticaret erbab覺m覺z geliyor.” dedi.

T羹rkiye’de vakalar覺n g繹r羹lmeye balad覺覺 g羹nlerden itibaren salg覺n覺n esnaf 羹zerindeki y羹k羹n羹 hafifletmek i癟in 癟eitli tedbirler ald覺klar覺n覺 hat覺rlatan Erdoan, 繹yle devam etti:

“nce Ekonomik 襤stikrar Kalkan覺 Paketi’ni uygulamaya ge癟irdik. Esnaf ve sanatkar覺m覺z覺n kooperatif kefaletiyle veya dorudan Halkbanktan kulland覺覺 kredilerin geri 繹demelerini 3 defa erteledik. Kredi ve Kefalet Kooperatifi orta覺 esnaf覺m覺z覺n bor癟lar覺n覺 2 y覺l art arda yap覺land覺rd覺k. Halkbank vas覺tas覺yla iletme kredisi ve ticari kredi kart覺 desteklerini hayata ge癟irdik. Bu 癟er癟evede 16 Mart 2020-5 ubat 2021 tarihleri aras覺nda 760 bin esnaf覺m覺z, yakla覺k 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kulland覺. Bankan覺n verdii dier iletme ve yat覺r覺m kredileriyle birlikte 2020 y覺l覺 i癟inde toplam kullan覺lan kredi miktar覺 ne biliyor musunuz? 43 milyar liraya, faiz indirimli kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkar say覺s覺 985 bine ulat覺. Austos ay覺 sonu itibar覺yla 2021 y覺l覺 i癟erisinde ise 140 bin esnaf ve sanatkara yakla覺k 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin ettik. Esnaf ve sanatkarlar覺m覺z覺n KOSGEB’ten kulland覺klar覺 kredilerin geri 繹demeleri de yine ayn覺 ekilde faizsiz olarak erteledik. Kamu bankalar覺 yan覺nda esnaf覺m覺z覺n 繹zel sermayeli bankalara olan bor癟lar覺na da erteleme imkan覺 getirdik.”

Erdoan, salg覺n nedeniyle i yapamayan ve temerr羹de d羹en esnaf覺n kredi sicillerine “m羹cbir sebep” kayd覺 d羹羹lmesine imkan salad覺klar覺n覺 da vurgulayarak kredilerden yararlanma artlar覺n覺 kolaylat覺rd覺klar覺n覺 an覺msatt覺.

Esnaf ve sanatkar ile tacirlere “gelir kayb覺 destei” ve “kira destei” bal覺klar覺 alt覺nda 4 ay s羹reyle yakla覺k 5 milyar liran覺n 羹zerinde hibe destei verdiklerini de hat覺rlatan Erdoan, “Kapanma tedbirleri s羹recinde yaanan ekonomik kay覺plar覺 telafi amac覺yla bir defaya mahsus olmak 羹zere 3 bin ve 5 bin liral覺k dilimler halinde toplamda 4,3 milyar liran覺n 羹zerinde 繹deme yapt覺k. 襤cra ve iflas takiplerini durdurduk. Hazine ve vak覺f ta覺nmazlar覺 羹zerinde tahsisli olan iletmelerden kira bedeli al覺nmamas覺, ertelenmesi veya a癟覺k olan iletmelere kira bedelinde indirim salanmas覺 yoluna gittik. Bu acil tedbirlerin d覺覺nda y覺ll覺k gelir vergisi beyanname verilme ve 繹deme s羹resini uzat覺p, SGK prim 繹demelerini erteledik. Kollar覺na g繹re KDV oranlar覺n覺, konular覺 sebebiyle asgari d羹zeye indirdik.”

Erdoan, salg覺n d繹neminin yol a癟t覺覺 s覺k覺nt覺lar覺n 羹stesinden gelerek, esnaf覺n tezgahlar覺n覺 a癟覺k tutmas覺n覺, hatta gelitirmesini salamak i癟in devletin t羹m imkanlar覺n覺 seferber ettiklerini bildirdi.

“Her ne kadar 羹lkemizde k繹k羹n羹 bir t羹rl羹 kurutamad覺覺m覺z kadrolu felaket tellallar覺 endie ve karamsarl覺k havas覺 yaymak i癟in urasa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz.” diyen Erdoan, “eamet tellallar覺na kalsa, T羹rkiye’nin bug羹ne kadar defalarca batt覺覺n覺, bittiini ve yerle yeksan olduunu” s繹yledi.

Gelimi 羹lkelerin bile ciddi sars覺nt覺lar yaad覺klar覺 d繹nemde, T羹rkiye’nin kay覺plar覺n覺 k覺sa s羹rede telafi ederek, yoluna devam ettiini belirten Erdoan, 繹yle konutu:

“Neet Usta, mekan覺 cennet olsun, diyor ki: ‘Kendi kendisinden utanmayan, yery羹z羹nde hi癟 kimseden utanmaz.’ T羹rkiye’nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar 癟覺karmaya 癟al覺anlar覺n da utanmas覺 olmad覺覺n覺 hep birlikte g繹r羹yoruz. S覺k覺nt覺lar覺m覺z, sorunlar覺m覺z, dertlerimiz yok mu? Elbette var ama hi癟biri el ele, g繹n羹l g繹n羹le vererek 癟ok 癟al覺t覺覺m覺zda 羹stesinden gelemeyeceimiz hususlar deildir.”

“D羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na biz ulat覺k”

Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, ekonomideki son gelimelere deinerek, unlar覺 kaydetti:

“Ald覺覺m覺z tedbirler ve hayata ge癟irdiimiz uygulamalar sayesinde, d羹nyan覺n en y羹ksek b羹y羹me rakamlar覺na biz ulat覺k. 襤hracatta, rekor 羹st羹ne rekor k覺r覺yoruz. 襤stihdam, salg覺n d繹nemi 繹ncesinin dahi 羹st羹ne 癟覺kt覺. Yat覺r覺mc覺lar覺m覺z, 羹retimi art覺rmak i癟in makine bulmakta, hammadde temininde, lojistik kanallar覺n覺 geniletmekte zorlan覺yor. Kimi 羹lkeler gibi haz覺rda param覺z veya zahmetsiz para getiren kaynaklar覺m覺z olmad覺覺 halde, bu baar覺lar覺 yakalad覺覺m覺za 繹zellikle dikkat 癟ekmek istiyorum.”

Enflasyonun yol a癟t覺覺 hayat pahal覺l覺覺 konusundaki s覺k覺nt覺lar覺 da gayet iyi bildiklerini belirten Erdoan, “Maliyetleri d羹羹rmek ve f覺rsat癟覺larla m羹cadele etmek suretiyle en k覺sa s羹rede enflasyonu da kontrol alt覺na alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahi fiyat art覺lar覺n覺n 繹n羹ne ge癟eceiz.” dedi.

Erdoan, “D羹nyada hi癟bir ey bizim deil, bizim olan verdiimiz emektir.” diyen Neet Usta’n覺n g繹n羹l diliyle ifade ettii ger癟ek, hayat覺n her alan覺nda hakim k覺l覺nd覺覺nda, her sorunun kendiliinden 癟繹z羹m yoluna gireceini vurgulad覺.

eker pancar覺 2021 y覺l覺 al覺m fiyatlar覺

T羹rkiye’nin 繹nemli eker pancar覺 羹retim merkezlerinden biri olan K覺rehir’den, 2021 y覺l覺 al覺m fiyatlar覺n覺 da a癟覺klamak istediini dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Ge癟tiimiz y覺l eker pancar覺 羹retiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu k覺rm覺t覺k. 襤nallah bu y覺l da bereketli bir sezon ge癟ireceimize inan覺yorum. eker pancar覺n覺n al覺m fiyat覺n覺, ge癟tiimiz y覺l ton ba覺na 336 lira olarak belirlemitik, bu y覺lki eker pancar覺 al覺m fiyat覺m覺z ton ba覺na 420 lirad覺r. Y羹zde 25’lik bir art覺覺 ifade eden eker pancar覺 al覺m fiyat覺m覺z覺n 羹lkemize ve 癟ift癟ilerimize hay覺rl覺 olmas覺n覺 diliyorum.”

“Milletimiz, deerlerini t羹m kalbiyle ve ruhuyla sahiplendi”

Cumhurbakan覺 Erdoan, T羹rkiye’nin, anl覺 tarihiyle balar覺n覺n kesilmeye 癟al覺覺ld覺覺 bir d繹nemin yaand覺覺n覺 dile getirerek, 繹yle devam etti:

“Ahi Evran bata olmak 羹zere bizi biz yapan, bu topraklar覺 vatan覺m覺z haline getiren, medeniyetimize rengini veren deerlerimizi, milletimize unutturmak isteyenler var. Eitim sistemimizden k羹lt羹r politikalar覺m覺za ve medyam覺za kadar t羹m ta覺y覺c覺 kanallar覺m覺z bu dorultuda d羹zenlendi ama milletimiz, deerlerini t羹m kalbiyle ve ruhuyla sahiplenerek, bu gayretleri boa 癟覺karm覺t覺r. Hamdolsun, art覺k milletimizi tarihiyle ve medeniyetiyle en g羹癟l羹 ekilde tekrar buluturmak i癟in imkanlar覺m覺z覺 seferber ettiimiz bir d繹nemdeyiz. Eitim ve k羹lt羹r politikalar覺m覺zdan mimarimize kadar her alanda bu anlay覺覺n tezah羹rlerini g繹rmek m羹mk羹nd羹r. UNESCO takvimine, bu y覺l dahil edilmesini salad覺覺m覺z y覺l d繹n羹mleri bile, tek ba覺na, bu yakla覺m覺n nas覺l derinletiini anlatmaya yeterlidir. Ahi Evran Y覺l覺 kapsam覺nda d羹zenlenen etkinlikleri bu ekilde g繹r羹yorum.”

Ahilik Haftas覺 癟er癟evesinde, lise 繹rencileri aras覺nda yap覺lan “Yard覺mlama ve Adil Payla覺m” konulu resim yar覺mas覺nda dereceye girenleri tebrik eden Cumhurbakan覺 Erdoan, “Yine, y覺l覺n 癟覺ra覺, kalfas覺 ve ahisi 繹d羹lleriyle ahilik hizmet 繹d羹l羹n羹n takdim edilecei arkadalar覺m覺z覺 da tebrik ediyorum. Bizi, Ahilik Onur d羹l羹’ne lay覺k g繹ren ahilerimize 羹kranlar覺m覺z覺 sunuyorum.” dedi.

Programdan notlar

Program, sayg覺 duruunda bulunulmas覺 ve 襤stiklal Mar覺’n覺n okunmas覺n覺n ard覺ndan icra edilen mehteran b繹l羹羹 konseri ile balad覺. Daha sonra temsili “ed kuatma” t繹reni yap覺ld覺.

Cumhurbakan覺 Erdoan, hitab覺n覺n ard覺ndan Ahi Evran Y覺l覺 Resim Yar覺mas覺’nda dereceye girenlere 繹d羹llerini verdi. Erdoan, 34. Ahilik Haftas覺 d羹l T繹reni kapsam覺nda, Trabzon’dan Yaprak Meral’a “y覺l覺n 癟覺ra覺”, Antalya’dan Ali Korkmaz’a “y覺l覺n kalfas覺”, Hatay’dan Behzat B繹ke’ye “y覺l覺n ahisi” 繹d羹l羹n羹 verdi.

Ticaret Bakan覺 Mehmet Mu da Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’a “Ahilik Onur d羹l羹”n羹 takdim etti. Erdoan, 繹d羹l t繹reninin ard覺ndan oyuncak hediye ettii 癟ocuklarla sahnede fotoraf 癟ektirdi.

T繹rene, Cumhurbakan覺 Yard覺mc覺s覺 Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakan覺 L羹tfi Elvan, Ticaret Bakan覺 Mehmet Mu, Cumhurbakanl覺覺 襤letiim Bakan覺 Fahrettin Altun, AK Parti Genel Bakanvekili Binali Y覺ld覺r覺m, AK Parti Grup Bakanvekili Muhammet Emin Akbaolu, AK Parti Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Leyla ahin Usta, AK Parti Genel Merkez Kad覺n Kollar覺 Bakan覺 Aye Keir, K覺rehir Valisi 襤brahim Ak覺n, TOBB Bakan覺 Rifat Hisarc覺kl覺olu, TESK Genel Bakan覺 Bendevi Paland繹ken, D羹nya Etnospor Konfederasyonu Bakan覺 Bilal Erdoan ve K覺rehir Belediye Bakan覺 Selahattin Ekiciolu kat覺ld覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir