Elektrik ve doal gazda 3 ay s羹reyle ‘k覺yasen’ fatura d羹zenlenecek

Elektrik ve doal gazda 3 ay s羹reyle 'k覺yasen' fatura d羹zenlenecek

Elektrik ve doal gazda 3 ay s羹reyle 'k覺yasen' fatura d羹zenlenecek

Kovid-19 salg覺n覺yla m羹cadele kapsam覺nda, 癟al覺an ve t羹keticilerin sal覺覺n覺n korunmas覺 amac覺yla saya癟 okumalar覺n覺n yap覺lamayaca覺 b繹lgelerde elektrik ve doal gazda 3 ay s羹reyle “k覺yasen fatura d羹zenlemesi” ger癟ekletirilecek.

Yeni tipkoronavir羹s(Kovid-19) salg覺n覺yla m羹cadele kapsam覺nda karantinaya al覺nan, idari kararlar sebebiyle saya癟 okumalar覺n覺n durdurulduu vesaya癟 okuma yapan 癟al覺anlar覺n sosyal mesafelerini koruyamayaca覺 durumlarda,elektrikvedoal gazfaturalar覺nda “k覺yasen” d羹zenleme yap覺lacak. S繹z konusu uygulama, 3 ay s羹reyle y羹r羹rl羹kte kalacak.

Enerji Piyasas覺 D羹zenleme Kurumu’ndan (EPDK) yap覺lan a癟覺klamaya g繹re, Kovid-19 salg覺n覺n覺n yay覺lmas覺n覺 engellemek ve sosyal izolasyonun salanmas覺 amac覺yla uzman kurul ve kurumlar覺n tavsiyeleri dorultusunda saya癟 okumalar覺nda yeni bir d羹zenlemeye gidildi.

Buna g繹re, sekt繹r 癟al覺anlar覺n覺n ve t羹keticilerin sal覺覺n覺n korunmas覺 amac覺yla elektrik ve doal gazda “K覺yasen Fatura D羹zenlemesi” hayata ge癟irilecek.

S繹z konusu d羹zenleme, sadece karantinaya al覺nan, idari kararlarla saya癟 okumalar覺n覺n durdurulduu yerleim yerleri ve saya癟 okuma yapan 癟al覺anlar覺n sosyal mesafelerini koruyamayaca覺 durumlarda ge癟erli olacak ve 3 ay s羹reyle uygulanacak.

Bu kapsamda, saya癟 okunamayan t羹keticiler i癟in mevsimsellik de dikkate al覺narak t羹keticinin son 2 y覺l覺n ilgili ay覺na ait t羹ketim ortalamalar覺 羹zerinden veya t羹keticinin ge癟mi t羹ketimi olmamas覺 durumunda kendi beyan覺na g繹re k覺yasen faturaland覺rma yap覺lacak.

Saya癟lar覺 okunamayan t羹keticilere k覺yasen oluturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi y繹ntemlerle ulat覺r覺lacak.

Bu faturan覺n sayac覺n okunamamas覺 nedeniyle ge癟mi t羹ketim ortalamalar覺 dikkate al覺narak k覺yasen yap覺ld覺覺 ve sayac覺n okunduunda ilgili mevzuat 癟er癟evesinde ger癟ek t羹ketim miktarlar覺 羹zerinden d羹zeltme yap覺laca覺na y繹nelik bilgilendirme de yap覺lacak.

Mahsuplama yap覺lacak

Sadece saya癟 okumas覺 yap覺lamayan t羹keticiler i癟in okuma yap覺ld覺覺 tarihte mahsuplama ilemi ger癟ekletirilecek. Mahsuplama ilemi sonucunda t羹keticinin alaca覺 olumas覺 halinde defaten, t羹keticiye bor癟 olumas覺 halinde ise sayac覺n okunamad覺覺 fatura d繹nemi kadar taksitlendirme yap覺lacak.

T羹ketimlere ilikin fatura hesaplama y繹ntemi EPDK taraf覺ndan takip edilecek ve t羹kecinin madur edilmesine izin verilmeyecek. T羹keticiler, kendi fatura ve t羹ketim miktarlar覺na ilikin bilgileri irketlerin ve kurumlar覺n internet sitelerinden veya e-Devlet 羹zerinden kontrol edebilecek.

te yandan, genelge kapsam覺nda faaliyeti durdurulan iletmelerin saya癟 okumalar覺 ertelenecek.

Mahsuplama ilemine y繹nelik olas覺 t羹ketici itirazlar覺 EPDK taraf覺ndan deerlendirilecek ve da覺t覺m irketlerinden kaynaklanacak yanl覺 bir uygulama durumunda s繹z konusu irketler hakk覺nda soruturma balat覺lacak ve mevzuatta belirtilen yapt覺r覺mlar uygulanacak.

Ayr覺ca, bu s羹re癟te bir癟ok i ve ilemlerin mobil iletiim ara癟lar覺yla yap覺labilmesine imkan oluturmak amac覺yla t羹keticilerin iletiim bilgilerini ilgili da覺t覺m ve tedarik irketlerine iletmesi ve gerekliyse g羹ncellemesi 繹neriliyor.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir