Erdoan: ‘Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem’ kampanyas覺n覺 balat覺yoruz

Erdoan 'Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem' kampanyas覺n覺 balat覺yoruz

Erdoan 'Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem' kampanyas覺n覺 balat覺yoruz

Cumhurbakan覺 Erdoan, “Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem” diyerek balat覺lan Milli Dayan覺ma Kampanyas覺 i癟in Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl覺覺nca yard覺m hesab覺 a癟覺ld覺覺n覺 bildirdi.

T羹rkiye Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan, Cumhurbakanl覺覺 Kabine Toplant覺s覺n覺n ard覺ndan “Millete Sesleni” konumas覺 yapt覺.

Kabinenin 25. toplant覺s覺n覺 az 繹nce tamamlad覺klar覺n覺 belirten Erdoan, Kovid-19 hastal覺覺na kar覺 ald覺klar覺 tedbirler sebebiyle, bu toplant覺y覺 telekonferans y繹ntemiyle ger癟ekletirdiklerini s繹yledi.

Toplant覺da, bakanlarla sal覺k 繹nlemleri, g覺da g羹venlii, kamu g羹venlii gibi hususlar覺n覺 etrafl覺ca ele ald覺klar覺n覺 ifade eden Erdoan, salg覺n覺n ilk g羹nlerinden itibaren, Sal覺k Bakanl覺覺 b羹nyesinde oluturduklar覺 Bilim Kurulunun tavsiyeleri dorultusunda, sal覺k tedbirlerini eksiksiz hayata ge癟irdiklerini belirtti.

“Hemen her ihtiyac覺m覺z覺 kendimiz kar覺layabiliyoruz”

Cumhurbakan覺 Erdoan, konumas覺na 繹yle devam etti:

“Sal覺k altyap覺m覺z, gerek personel, gerek ila癟 ve malzeme, gerekse youn bak覺m yata覺 a癟覺s覺ndan, hamdolsun, dier 羹lkelere g繹re olduk癟a iyi durumdad覺r. Maskeden tan覺 kitine ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirici kimi ila癟lara kadar hemen her ihtiyac覺m覺z覺 kendimiz kar覺layabiliyoruz.

u ana kadar hastanelerimiz ile dier sal覺k birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun 羹zerinde N-95 maske, bir milyonun 羹zerinde koruyucu tulum, 181 binin 羹zerinde koruyucu g繹zl羹k da覺tt覺k. Bu malzemelerin 羹retimlerini daha da art覺rma imkan覺na sahibiz.”

Mevcut hastaneleri g羹癟lendirme yan覺nda, yeni hastaneleri de s羹ratle hizmete a癟t覺klar覺n覺 aktaran Erdoan, “Ger癟ekten 癟ok modern bir sal覺k tesisi olan, ehir Hastanelerimiz 繹zellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yatakl覺 Okmeydan覺 Hastanemiz bug羹n itibariyle hizmet vermeye balad覺. Buray覺 daha 繹nce eitim arat覺rma hastanesi olarak planlam覺t覺k fakat 繹yle bir evsafa sahip oldu ki biz buray覺 s羹ratle ehir hastanesine d繹n羹t羹relim. Bug羹n ehir hastanesi olarak a癟覺l覺覺 yap覺ld覺.” dedi.

Yine ehir Hastanesi stat羹s羹ndeki 1.150 yatak kapasiteli Kartal Hastanesini de bir s羹re 繹nce hizmete sunduklar覺n覺 hat覺rlatan Erdoan, 襤kitelli ehir Hastanesini ise, 520si youn bak覺m olmak 羹zere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle may覺s ay覺nda hizmete a癟may覺 planlad覺klar覺n覺 aktard覺.

T羹rkiyenin en modern hastanelerinden biri olacak 1.000 yatakl覺 G繹ztepe ehir Hastanesinin inas覺nda da sona yaklat覺klar覺n覺, onu da eyl羹l ay覺nda hizmete alacaklar覺n覺 belirten Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“B繹ylece T羹rkiye, sal覺k altyap覺s覺nda zaten g羹癟l羹 olan yerini, daha da salamlat覺rm覺 olmaktad覺r. Kovid-19 hastal覺覺 s羹recinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek 癟ok 羹lkeden daha erken ald覺k ve hayata ge癟irdik. Aama aama ilave tedbirleri de y羹r羹rl羹e sokuyoruz. G覺da konusunda da herhangi bir s覺k覺nt覺m覺z yok. lkemiz, t羹m temel g覺da maddelerini kendisi 羹rettii i癟in, hem stoklar覺m覺z, hem de tedarik zincirlerimizin ileyii, ihtiyac覺m覺z覺 kar覺layacak d羹zeydedir.

Kamu g羹venlii konusunda ise milletimizin dirayetli tutumu ve emniyet birimlerimizin gayretleri neticesinde, kayda deer bir s覺k覺nt覺 yaam覺yoruz. Bu vesileyle, t羹m sal覺k g繹revlilerimize, g羹venlik g羹癟lerimize, g覺da ve ihtiya癟 malzemelerinin halk覺m覺za ulat覺r覺lmas覺n覺 salayan esnaf覺m覺za, 羹retimi devam ettiren sanayicimize ve i癟ilerimize 羹kranlar覺m覺 sunuyorum.”

“Salg覺n s羹recinde en 繹nemli hususlardan biri sal覺k sistemini ayakta tutmak”

T羹rkiye’nin, Avrupa ve Amerikaya k覺yasla, bu hastal覺覺n yay覺lmas覺n覺n 羹stesinden gelmeye en yak覺n 羹lkelerden biri olduunu belirten Erdoan, vatandalar覺n, her ge癟en g羹n daha bilin癟li bir ekilde tedbirlere uyduunu g繹rd羹klerini s繹yledi.

Erdoan, salg覺n s羹recinde en 繹nemli hususlardan birinin, sal覺k sistemini ayakta tutmak olduunu ifade ederek, 繹yle konutu:

“Sal覺k kurulular覺m覺z覺n personel ve ara癟-gere癟 imkanlar覺n覺 ne kadar y羹ksek oranda Kovid-19 hastal覺覺 ile m羹cadeleye tahsis edersek, salg覺nla o derece etkili ekilde ba edebiliriz. Ayr覺ca, bu t羹r durumlarda sal覺k kurulular覺, salg覺n merkezi haline d繹n羹ebiliyor. Bunun i癟in vatandalar覺m覺z覺n, ger癟ekten acil olmayan durumlar d覺覺nda hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum. Okullarda uzaktan eitime ge癟erek, kamuda ve 繹zel sekt繹rde evden 癟al覺ma y繹ntemini devreye alarak, yal覺lar覺m覺za 繹zel ihtimam g繹stererek, sokaktaki hareketlilii b羹y羹k 繹l癟羹de azaltt覺k. 襤nsanlar覺n toplu olarak bulunduu t羹m mekanlar覺n faaliyetlerine ara vermesi de, evde kalma 癟ar覺m覺z覺n hayata ge癟mesine 繹nemli katk覺 salad覺.”

“G羹nl羹k test say覺s覺nda 10 bini at覺k”

Cumhurbakan覺 Erdoan, son olarak, kara, hava ve deniz yollar覺yla yap覺lan ehirleraras覺 ula覺m覺 s覺n覺rland覺rd覺klar覺n覺 anlatarak, “Gerekirse, ehiri癟i ula覺mda da benzer y繹ntemleri devreye sokabiliriz.” dedi

G羹nl羹k test say覺s覺nda 10 bini at覺klar覺n覺 dile getiren Erdoan, unlar覺 kaydetti:

“Tespit yap覺lan kii, hastal覺k belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlar覺m覺z覺, effaf bir ekilde her g羹n milletimizle payla覺yoruz. Vir羹s羹n yay覺lmas覺n覺 繹nlemek i癟in her yola bavurmakta kararl覺y覺z. Halihaz覺rda 羹lke genelinde k繹y ve mahalle stat羹s羹ndeki 41 yerleim birimimiz karantina alt覺ndad覺r. Benzer 繹rneklerin yayg覺nlamas覺n覺n 繹n羹ne ge癟menin tek yolu, her birimizin kendi karantinas覺n覺 kendi uygulamas覺d覺r. Burada en 繹nemli hassasiyetimiz, temel ihtiya癟 maddelerinin arz覺nda s羹reklilii salamak ve ihracat覺 desteklemek i癟in 羹retimin kesintisiz s羹rmesini temin etmektir.”

T羹rkiye’nin, her hal ve art alt覺nda 羹retime devam etmek, 癟arklar覺n覺n d繹nmesini salamak zorunda olan bir 羹lke olduuna vurgu yapan Erdoan, 繹yle devam etti:

“retimini s羹rd羹ren irketlerin 癟al覺anlar覺n覺n sal覺覺n覺 korumas覺 i癟in gereken tedbirleri en s覺k覺 ekilde almalar覺n覺 salayaca覺z. Kendimizle birlikte dostlar覺m覺z覺n da ihtiya癟lar覺n覺 kar覺laman覺n gayreti i癟indeyiz. Bu 癟er癟evede, i癟inde bulunduklar覺 u zor g羹nlerde pek 癟ok 羹lkeye sal覺k ve temizlik malzemesi g繹nderdik. Son olarak, salg覺ndan en olumsuz etkilenen 羹lkelerden biri olan 襤spanyaya bir u癟ak dolusu malzemeyi aramba g羹n羹 inallah naklediyoruz. Ayn覺 ekilde s覺k覺nt覺l覺 bir d繹nemden ge癟en 襤talyaya da yine ayn覺 ekilde bu ihtiya癟lar覺 kar覺lamak 羹zere, K覺z覺lay arac覺l覺覺yla bir gemi dolusu yard覺m malzemesini de ulat覺rd覺k, ulat覺r覺yoruz. retimini kendi yapt覺覺m覺z malzemeleri g繹nderdiimiz baka 羹lkeler de var.”

“Hi癟bir hastal覺k, 繹n羹m羹zdeki ayd覺nl覺k yar覺nlar覺n 繹n羹ne ge癟emez”

Erdoan, T羹rkiye ne kadar g羹癟l羹 olursa, dostlar覺na da o derecede fazla yard覺m eli uzatabileceini dile getirerek, T羹rkiye’deki t羹m kalk覺nma ajanslar覺n覺n, bu hastal覺kla m羹cadele i癟in yapacaklar覺 yenilik癟i 癟al覺malara destek vereceklerini s繹yledi.

Sal覺k ve g羹venlik i癟in gereken her t羹rl羹 tedbiri alarak, bu dorultuda yola devam edeceklerini belirten Erdoan, “Solunum cihazlar覺n覺 羹retme noktas覺nda youn 癟al覺may覺 u anda kurumlar覺m覺z devam ettiriyor. Ayn覺 noktada a覺da da bu t羹r 癟al覺malar覺 devam ettiriyoruz ve hedefimiz y覺l sonuna kadar ciddi sonu癟lara ulaabilmektir” diye konutu.

Cumhurbakan覺 Erdoan, ii olmayan, zorunluluu bulunmayan vatandalar覺n g繹n羹ll羹 karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayat覺n normale d繹nme s羹recinin de o kadar k覺salaca覺n覺 vurgulayarak, unlar覺 s繹yledi:

“Temizlik ve mesafe kurallar覺na riayet edilmesi, hastal覺覺n k覺r覺lma zincirine 癟ok 繹nemli katk覺 yapacakt覺r. Nice s覺k覺nt覺y覺 birlikte g繹羹slediimiz, nice m羹cadeleyi birlikte y羹r羹tt羹羹m羹z milletimizle ele ele vererek, Rabbimizin yard覺m ve inayetiyle inallah bu musibetin de 羹stesinden geleceiz. Yeter ki kurallara uyal覺m, tedbiri elden b覺rakmayal覺m, baaraca覺m覺za inanal覺m. Panik yapmayal覺m ama tedbiri asla elden b覺rakmayal覺m. Hi癟bir vir羹s, bizim birliimizden, beraberliimizden, kardeliimizden daha g羹癟l羹 deildir. Hi癟bir hastal覺k, 繹n羹m羹zdeki ayd覺nl覺k yar覺nlar覺n 繹n羹ne ge癟emez. Hi癟bir tehdit, bizi hedeflerimize vazge癟iremez. 羹nk羹 biz T羹rkiyeyiz. 羹nk羹 biz T羹rk Milletiyiz.”

Medeniyetimizin, k羹lt羹r羹m羹z羹n, yard覺mlama, dayan覺ma, paylama 羹zerine kurulu olduunu belirten Erdoan, devlet olarak, a癟覺klanan ekonomik ve sosyal destek paketleriyle, her kesimden insan覺n yan覺nda olduunu g繹sterdiklerini ve g繹stermeye de devam ettiklerini kaydetti.

襤stihdam覺n s羹rmesini salamak amac覺yla esnaf, sanatkar, k羹癟羹k ve orta 繹l癟ekli iletmeler ile ihracat癟覺lara pek 癟ok erteleme ve destek d羹zenlenmesini hayata ge癟irdiklerini vurgulayan Erdoan, 2 milyondan fazla vergi m羹kellefinin 54 milyar liray覺 bulan muhtasar, KDV ve prim 繹demelerini 6 ay s羹reyle ertelediklerini dile getirdi.

Nakit ak覺覺 bozulan KOB襤’ler ve dier firmalara, mevcut kredilerinin 6 aya kadar覺 繹demesiz olmak 羹zere, 12 aya kadar ilave s羹re tan覺nmas覺n覺 da salad覺klar覺n覺 an覺msatan Erdoan, 繹yle devam etti:

“Sekt繹r ayr覺m覺 g繹zetmeksizin t羹m kurumsal ve ticari firmalara iletme sermayesi destei i癟in 6 ay覺 繹demesiz 36 ay vadeli ve y覺ll覺k y羹zde 7,5 maliyetli kredi imkan覺 getirdik. Esnaflar覺m覺z覺n hem Nisan, May覺s, Haziran ay覺 繹demelerini faizsiz 繹teledik, hem de y羹zde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata ge癟irdik. Personel maalar覺n覺 kamu bankalar覺ndan 繹deyen firmalara, istihdam覺 azaltmamalar覺 art覺yla, 繹n羹m羹zdeki 3 ayl覺k personel gideri kadar ilave likit salad覺k. Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam kapasitesini de 850 bin kredi talebini kar覺layacak ekilde 450 milyar liraya y羹kselttik. Reeskont kredilerinin geri 繹demelerini 90 g羹n daha uzatarak 50 milyar liral覺k bir kayna覺 ihracat癟覺lar覺m覺z覺n kullan覺m覺na sunduk. Sosyal yard覺m programlar覺m覺zda kay覺tl覺 2 milyon haneye biner lira nakit yard覺m覺 yap覺yoruz. K覺sa 癟al覺ma 繹deneini artlar覺n覺 kolaylat覺rd覺k. En d羹羹k emekli maa覺n覺 1.500 liraya y羹kselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 繹ne 癟ektik. Asgari 羹cret desteini yayg覺nlat覺rd覺k. Sosyal yard覺mlama ve dayan覺ma vak覺flar覺m覺z覺n 繹deneklerini art覺rd覺k. Y羹ksek繹renim yurtlar覺nda kalan 繹rencilerden, Mart ay覺nda yurtta kalmad覺klar覺 g羹nlerin 羹cretlerini iade ediyor, Nisan, May覺s ve Haziran aylar覺 i癟in de 羹cret alm覺yoruz.”

“rencilerin kredi ve burs 繹demelerinde kesinti yapm覺yoruz”

Cumhurbakan覺 Erdoan, 繹rencilerin kredi ve burs 繹demelerinde de herhangi bir kesinti yapmad覺klar覺n覺 ve 繹rencilerin kredi geri 繹demelerini, Nisan, May覺s ve Haziran ay覺 i癟in ilave bir maliyet yans覺t覺lmadan erteleyebileceini belirtti.

Halen 41 ildeki y羹ksek繹renim yurtlar覺yla yurt d覺覺ndan gelen 21 bin 500 vatanda覺n 14 g羹nl羹k karantina kural覺na g繹re misafir edildiini s繹yleyen Erdoan, “襤lk ve orta 繹renimdeki uzaktan 繹renim g繹ren 繹rencilerimize 8 Gigabyte’a kadar 羹cretsiz internet imkan覺 getirdik. Yaad覺覺m覺z d繹nemin kahramanlar覺 olan sal覺k癟覺lar覺m覺za, 6 milyar liral覺k ilave bir destekle performans 繹demelerini en 羹st tavandan yap覺yoruz. Yine sal覺k癟覺lar覺m覺z覺n her birine, TRKSAT 羹zerinden y羹zer Gigabyte 羹cretsiz internet kotas覺 veriyoruz.” diye konutu.

“Milli Dayan覺ma Kampanyas覺 balat覺yoruz”

ift癟ilere destek olmak 羹zere 2020 y覺l覺 tar覺msal desteklerinin yar覺ya yak覺n覺n覺 bug羹ne kadar 繹dediklerini ve hububat ve sebze bata olmak 羹zere hemen t羹m tar覺m 羹r羹nlerinin 羹retiminde kendi kendimize yeterlilik oran覺n覺n y羹zde 100’羹n 羹zerinde olduunu dile getiren Erdoan, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

“Bu d繹nemde youn talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, ya gibi 羹r羹nlerin 羹retimlerinde 3 kat覺na varan art覺lar salad覺k. Gerekirse bu kapasiteleri 癟ok daha fazla art覺rma imkan覺na sahibiz. Velhas覺l ald覺覺m覺z her tedbirle, devletimizin vatanda覺n覺n yan覺nda olduunu g繹sterdik. Sivil toplum kurulular覺m覺z覺n da, imkanlar覺 癟er癟evesinde ihtiya癟 sahiplerine destek olmaya 癟al覺t覺覺n覺 biliyoruz.

Bu konuda da devletin 繹nc羹l羹k etmesi gerektiini g繹rd羹羹m羹z i癟in ‘Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’ balat覺yoruz. ‘Biz bize yeteriz T羹rkiyem’ diyerek balatt覺覺m覺z bu kampanya i癟in, Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl覺覺m覺z taraf覺ndan, u anda bilgileri ekranda g繹z羹ken bir yard覺m hesab覺 a癟覺ld覺. Ayr覺ca, yine ekranda g繹z羹ken k覺sa mesaj numaralar覺 羹zerinden de ba覺 yap覺labilecek. Amac覺m覺z, yevmiye ile ge癟imini s羹rd羹ren kesimler bata olmak 羹zere, al覺nan tedbirlerden dolay覺 madur olan dar gelirli vatandalar覺m覺za ilave destek salamakt覺r.”

Her ilde ve il癟ede bulunan Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺ma Vak覺flar覺 arac覺l覺覺yla ihtiya癟 sahibi vatandalar覺n belirlenerek yard覺mlar覺n kendilerine sunulaca覺n覺 ifade eden Erdoan, “Gerekirse muhtarl覺klar覺m覺z覺 da devreye alarak, kampanyada toplanan paralar覺n en doru ekilde yerine ulamas覺n覺 temin edeceiz. Kampanyay覺, ahs覺m olarak, 7 ayl覺k maa覺m覺 ba覺layarak a癟覺yorum. Biraz 繹nceki toplant覺m覺zda bakan arkadalar覺m覺zdan kimi 羹癟er kimi alt覺ar ayl覺k maalar覺n覺 kampanyaya ba覺lama karar覺 ald覺. Tabii baz覺 bakanlar覺m覺z 癟ok daha y羹ksek ba覺 rakamlar覺 da ifade ettiler.” diye konutu.

“Toplamda bakanlar覺m覺z ve kabineye elik eden arkadalar覺m覺z 5 milyon 200 bin liral覺k bir ba覺ta bulunmu oldular. Meclis’teki t羹m milletvekillerimizi, AK Parti bata olmak 羹zere t羹m partilerimizin tekilatlar覺n覺, t羹m belediye bakanlar覺m覺z覺, b羹rokratlar覺m覺z覺 kampanyaya kat覺lmaya davet ediyoruz.” diyen Cumhurbakan覺 Erdoan, konumas覺n覺 繹yle tamamlad覺:

“Bu s羹re癟 i癟erisinde en b羹y羹k katk覺y覺 da i adamlar覺m覺zdan, hay覺rseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlar覺n覺 Ramazan ay覺nda da覺tmay覺 d羹羹nen vatandalar覺m覺z da Ramazan ay覺n覺 beklemeye gerek yok, bu kampanyaya imdiden kat覺larak hay覺r yar覺覺nda yerlerini alabilirler. Kampanyam覺za yap覺lan yard覺mlar覺n imdiden Hak kat覺nda kabul olmas覺n覺 diliyorum. Bug羹n itibariyle bu kampanya i癟in 11 milyon dolar hay覺rseverlerimizden gelen destek var. Bunu da 繹zellikle bildiriyorum ve kendilerine teekk羹r ediyorum. 襤nallah yaad覺覺m覺z s覺k覺nt覺l覺 g羹nleri geride b覺rakt覺覺m覺zda, hat覺rlayaca覺m覺z en g羹zel eylerden biri de, ite bu birlik, beraberlik, kardelik, dayan覺ma fotoraf覺m覺z olacakt覺r. Rabb’im yar ve yard覺mc覺m覺z olsun. Hepinize sevgilerimi, sayg覺lar覺m覺 sunuyorum. Kal覺n sal覺cakla.”

TBMM Bakan覺 entop ‘Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na 5 maa覺n覺 ba覺lad覺

TBMM Bakan覺 entop, “Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem” kampanyas覺na 5 maa覺yla kat覺laca覺n覺 a癟覺klad覺.

TBMM Bakan覺 entop 'Milli Dayan覺ma Kampanyas覺'na 5 maa覺n覺 ba覺lad覺

TBMM Bakan覺 Mustafa entop,Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na 5 maa覺n覺 ba覺layarak destek oldu.

Prof. Dr. Mustafa entop

@MustafaSentop

2/3-) Say覺n Cumhurbakan覺m覺z覺n Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem diyerek balatt覺覺 ve 繹nc羹l羹k ettii milli dayan覺ma kampanyas覺 birlik ve beraberliimizin somut sonu癟lar覺n覺 ortaya koyacakt覺r. Kendilerine 繹nc羹l羹羹 ve yol a癟覺c覺l覺覺 i癟in 羹kranlar覺m覺 sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa entop

@MustafaSentop

3/3-) T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi Bakan覺 olarak Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem kampanyas覺na ben de 5 maa覺mla kat覺l覺yorum. Bu zor g羹nleri birlik ve dayan覺ma i癟inde aaca覺z inaAllah.

133 people are talking about this

entop, Twitter hesab覺ndan, Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n balatt覺覺Milli Dayan覺ma Kampanyas覺‘na y繹nelik payla覺mda bulundu.

襤癟inden ge癟ilen zor g羹nlerin birlik ve dayan覺ma i癟inde a覺laca覺n覺 belirten entop, unlar覺 kaydetti:

“Zor g羹nlerden ge癟iyoruz. Birlik ve dayan覺ma i癟inde, birbirimizi g繹zeterek, birbirimize sahip 癟覺karak bu zor g羹nleri aaca覺z inallah. Biz birlikte T羹rkiyeyiz. Birlikte g羹癟l羹y羹z. Salg覺na kar覺 m羹cadelemizden de hep birlikte galip 癟覺kaca覺z. Say覺n Cumhurbakan覺m覺z覺n ‘Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem’ diyerek balatt覺覺 ve 繹nc羹l羹k ettii milli dayan覺ma kampanyas覺 birlik ve beraberliimizin somut sonu癟lar覺n覺 ortaya koyacakt覺r. Kendilerine 繹nc羹l羹羹 ve yol a癟覺c覺l覺覺 i癟in 羹kranlar覺m覺 sunuyorum. TBMM Bakan覺 olarak Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem Kampanyas覺’na ben de 5 maa覺mla kat覺l覺yorum. Bu zor g羹nleri birlik ve dayan覺ma i癟inde aaca覺z inallah.”

TOBB’dan ‘Biz Bize Yeteriz T羹rkiye’m’ kampanyas覺na 10 milyon lira

T羹rkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) “Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem” kampanyas覺na 10 milyon lira destek verecek.

TOBB'dan 'Biz Bize Yeteriz T羹rkiye'm' kampanyas覺na 10 milyon lira

TOBB Bakan覺 Rifat Hisarc覺kl覺olu‘nun Twitter hesab覺ndan paylat覺覺 mesaj覺nda,Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan‘覺n 繹nc羹l羹羹nde balat覺lan “Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem” Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na TOBB olarak 10 milyon lira destek salayacaklar覺n覺 a癟覺klad覺.

Hisarc覺kl覺olu, T羹rk bayra覺 sembol羹n羹 paylat覺覺 mesaj覺nda, “#BizBizeYeterizT羹rkiyem” etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplant覺s覺n覺n ard覺ndan bas覺n a癟覺klamas覺 yapan Erdoan, sivil toplum kurulular覺n覺n imkanlar覺 癟er癟evesinde ihtiya癟 sahiplerine destek olmaya 癟al覺t覺覺n覺, bu konuda da devletin 繹nc羹l羹k etmesi i癟in “Biz Bize Yeteriz T羹rkiyem” Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’n覺 balatt覺klar覺n覺 a癟覺klam覺t覺.

Bah癟eli ‘Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na 5 maa覺n覺 ba覺lad覺

MHP Genel Bakan覺 Bah癟eli, Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na 5 maa覺n覺 ba覺layarak destek oldu.

Ferdi T羹rkten |30.03.2020
MHP Genel Bakan覺 Bah癟eli 'Milli Dayan覺ma Kampanyas覺'na 5 maa覺n覺 ba覺lad覺
Milliyet癟i Hareket Partisi (MHP) Genel Bakan覺 Devlet Bah癟eli,Twitter hesab覺ndan, Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n balatt覺覺 Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na y繹nelik payla覺mda bulundu.

Devlet Bah癟eli

@dbdevletbahceli

Milliyet癟i Hareket Partisi Genel Bakan覺 olarak M襤LL襤 DAYANIMA KAMPANYASIna be (5) maa覺mla kat覺l覺yorum. 襤nallah bu g羹nleri atlataca覺z, inan癟 birlii yaparak, ortak ak覺l ve irade paydas覺nda buluarak huzurlu ve g羹venli yar覺nlara beraberce ulaaca覺z.

9,280 people are talking about this

襤癟inden ge癟ilen zor g羹nlerin dayan覺ma duygular覺 tevik edilerek ve yard覺mlama hissiyat覺 harekete ge癟irilerek a覺laca覺na y羹rekten inand覺覺n覺 belirten Bah癟eli, payla覺m覺nda unlar覺 kaydetti:

“Birbirimize el uzat覺rsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de 襤slami sorumluluklar覺m覺z覺 yerine getirmi oluruz. Bug羹n akam Say覺n Cumhurbakan覺m覺z覺n konumas覺n覺 dikkatle takip ettim. ‘Biz bize yeteriz’ diyerek balatt覺覺 Milli Dayan覺ma Kampanyas覺 hakikaten takdir ve tebrie lay覺kt覺r. Say覺n Cumhurbakan覺m覺za g繹n羹lden teekk羹r ediyorum.

Milliyet癟i Hareket Partisi Genel Bakan覺 olarak Milli Dayan覺ma Kampanyas覺’na 5 maa覺mla kat覺l覺yorum. 襤nallah bu g羹nleri atlataca覺z, inan癟 birlii yaparak, ortak ak覺l ve irade paydas覺nda buluarak huzurlu ve g羹venli yar覺nlara beraberce ulaaca覺z. ‘Ben, sen’ yok, ‘biz’ var覺z. etin artlar覺 omuz omuza birlikte g繹羹sleyeceiz. Nitekim biz T羹rkiye’yiz. Biz T羹rk milletiyiz. Birlikte 癟ok daha g羹癟l羹y羹z. Kovid-19’a asla teslim olmayaca覺z.”

Kaynak: AA

 

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir