Makale Ceviri

Makale Ceviri

Makale Ceviri

Makale ceviri, makale çevirisi yapılacak alanda; bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Metin içeriğine, hakim bir dil ile anlatılmalıdır. Kullanılacak kelimeler, özenle seçilmelidir. Sözcük seçimi; konuyla ilgili olmalıdır. Makale çevirisinde; değinilecek terimler; çevirinin kalitesini gösterir. Makale Ceviri ile bilgi almak için tıklayınız. İfade edilecek sözcüklerin, terminolojik olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle; sanat, bilim ve bir meslek dalına has terimlerin seçimi; daha da özen gerektirir. Özenle seçilmiş, kelime öbekleri; metne olan, hakimiyeti gösterir. Çeviride; anlam bakımından, metin dışına çıkılmamalıdır. Bu kural, hem sözlü, hem de yazılı ceviri için de geçerlidir. Yazar ve editör gibi çevirmenlerin, dikkat edecekleri hususlar; paraphrasing konusunu oluşturur. Çevirmenler; özgün bir ifadeyle, yani kendilerinin kullanmış oldukları kelimelerle; makale çevirisi yapmaktadırlar. Ceviri; (paraphrasing) makale içeriğinin, orjinalini bozmadan aktarılmasıdır. Bunun için de; deneyimler ile tecrübe kazanılması gerekir. Makale çeviri işlemlerinde; profesyonel çevirmenler tercih edilmelidir. Çünkü, uzman oldukları alanlarda; konuya hakimdirler. Büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Makale çevirilerinde, dikkat edilecek bir husus da; alan olmaktadır. Yani, makalenin; konusuna odaklanılmadır. Her alanda makale yazılıp, çeviri yapılabilmektedir. Bu alanlar; tıp, bilim, sanat gibi meslek dallarıdır. Bu alanlarda da; Tezden Makale Yazma şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Profesyonel çevirmenler; uzmanlık alanlarında, çeviri yaparlar. Bu durum, işin kalitesini artırmaktadır. Çünkü; ek ifade yöntemini kullanırlar. Makalenin anlamını bozmadan, yeniden özgün olarak anlatırlar.

“Makale Ceviri” için brief: Çeviriye konu; makalenin, kısa ve öz olarak anlatılmasıdır. Bilinmesi gereken, diğer bir husus da; öz anlatımın, güçlü olmasıdır. Brief; özet olarak, bir anlatım şeklidir. Beklentinin, net olarak ifade edilebilmesidir. “Makale Ceviri” için brief hazırlanırken; makalenin konusu, amacı ve hedefleri üzerinde durulmalıdır. Bu konularda, brief, anlışılır bir şekilde olmalıdır. Bu sayede, çevirmenler de; makale içeriği hakkında, hemfikir olabileceklerdir. Brief ile makale içeriği, nekadar iyi anlatılırsa; ceviri de, aynı oranda başarılı olacaktır. Çünkü, brief; konusu itibariyle, bir ekip işidir. Öncelikle; makale çevirisi için, brief verecek kişinin; konuya hakim olması gereklidir. Önemli olan, verilmek istenen mesajın; doğru olarak iletilmesidir.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir