T羹rkiye’de temiz enerji yat覺r覺mlar覺n覺n b羹y羹kl羹羹 66 milyar dolara ulat覺

T羹rkiye'de temiz enerji yat覺r覺mlar覺n覺n b羹y羹kl羹羹 66 milyar dolara ulat覺

T羹rkiye'de temiz enerji yat覺r覺mlar覺n覺n b羹y羹kl羹羹 66 milyar dolara ulat覺

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi i癟indeki pay覺 austos sonu itibar覺yla y羹zde 53,15’e y羹kseldi.

T羹rkiye‘ninaustossonu itibar覺yla 52 bin 353 megavat kapasiteye ulaanyenilenebilir enerjisekt繹r羹nde yat覺r覺mlar覺n ekonomik b羹y羹kl羹羹 66 milyar dolar覺 buldu.

AA muhabirinin T羹rkiye Elektrik 襤letim A (TE襤A) verilerinden derledii bilgilere g繹re, T羹rkiye’nin elektrik kurulu g羹c羹 austos sonu itibar覺yla 98 bin 493 megavata, toplam elektrik 羹retim santrali say覺s覺 ise 10 bin 101’e ulat覺.

Bu kapasitenin 31 bin 441 megavat覺n覺 hidroelektrik, 10 bin 14 megavat覺n覺 r羹zgar enerjisi, 7 bin 435 megavat覺n覺 g羹ne enerjisi ve 1650 megavat覺n覺 jeotermal enerji santralleri oluturdu. Biyok羹tle (at覺k 覺s覺 dahil) santrallerinin kapasitesi ise austos sonu itibar覺yla 1813 megavat oldu.

B繹ylece, elektrik kurulu g羹c羹n羹n y羹zde 32’sini hidroelektrik, y羹zde 10,2’sini r羹zgar enerjisi, y羹zde 7,5’ini g羹ne enerjisi, y羹zde 1,7’sini jeotermal ve y羹zde 1,8’ini biyok羹tle santralleri oluturdu.

Kapasite art覺覺n覺n lideri r羹zgar oldu

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi i癟indeki pay覺 austos sonu itibar覺yla y羹zde 53,15’e y羹kseldi.

Bu y覺l ocak-austos d繹neminde 1182 megavat r羹zgar, 768 megavat g羹ne enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat biyok羹tle (at覺k 覺s覺 dahil) ve 37 megavat jeotermal olmak 羹zere toplam kurulu g羹癟 2020 y覺l覺 sonuna g繹re 2 bin 602 megavat artt覺.

T羹rkiye’de bu d繹nemde 221,6 milyar kilovatsaat elektrik 羹retildi.

S繹z konusu 羹retimin 42,7 milyar kilovatsaati hidroelektrik, 19,5 milyar kilovatsaati r羹zgar, 9,4 milyar kilovatsaati g羹ne, 7,1 milyar kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden ve 4,8 milyar kilovatsaati biyok羹tle santrallerinden elde edildi.

B繹ylece, bu y覺l ocak-austos d繹neminde elektriin y羹zde 37,75’ini yenilenebilir enerji santralleri kar覺lad覺.

B繹lgelerin potansiyelini kaynaklar belirliyor

R羹zgar enerjisinde potansiyelin b羹y羹k k覺sm覺 Ege ve Marmara b繹lgelerinde yer al覺rken, bu alanda kurulu g羹c羹n 1715 megavat覺n覺 襤zmir, 1296 megavat覺n覺 Bal覺kesir, yakla覺k 899 megavat覺n覺 anakkale, 699 megavat覺n覺 Manisa ve 477 megavat覺n覺 襤stanbul oluturdu.

Hidroelektrikte 3 bin 128 megavatla en y羹ksek kapasiteye sahip anl覺urfa’y覺 2 bin 445 megavatla Elaz覺, 2 bin 251 megavatla Diyarbak覺r, 1906 megavatla Adana ve 1815 megavatla Artvin takip etti.

G羹ne enerjisinin bakenti Konya 964 megavat kapasiteyle ba覺 癟ekerken, bu ili 393 megavatla Ankara, 379 megavatla anl覺urfa, 339 megavatla Kayseri ve 298 megavatla 襤zmir izledi.

Ege B繹lgesi’nde younlaan jeotermal enerjide en y羹ksek kurulu g羹癟 848 megavatla Ayd覺n’da ina edildi. Ayd覺n’覺 379 megavatla Manisa, 378 megavatla Denizli, 30 megavatla anakkale, 12 megavatla 襤zmir ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip etti.

Biyok羹tle kapasitesinde ise 207 megavatla 襤stanbul, 123 megavatla Ankara ve 84 megavatla 襤zmir ilk 3 ehir olarak 繹ne 癟覺kt覺.

Sekt繹r羹n ekonomik b羹y羹kl羹羹 art覺yor

Yenilenebilir enerjide yat覺r覺m deerleri santralin kayna覺, yat覺r覺m yap覺lacak alanda kar覺la覺lan zorluklar, kullan覺lacak teknoloji, k羹resel maliyetlerin etkisi, emtia fiyatlar覺ndaki deikenlikler ve tevik uygulamalar覺na g繹re deikenlik g繹steriyor.

Yenilenebilir Enerji Yat覺r覺mc覺lar覺 Derneinin (GYAD) s繹z konusu parametreleri dikkate alarak yapt覺覺 hesaplamaya g繹re, T羹rkiye’nin austos sonu itibar覺yla ulat覺覺 toplam 52 bin 353 megavat toplam yenilenebilir enerji kapasitesiyle 66 milyar dolar覺 bulan yat覺r覺m hacmi ortaya 癟覺kt覺.

Bu yat覺r覺m覺n 35 milyar dolar覺 hidroelektrik, yakla覺k 13 milyar dolar覺 r羹zgar, 10 milyar dolar覺 g羹ne enerjisi, 6 milyar dolar覺 jeotermal ve 2 milyar dolar覺 biyok羹tle sekt繹r羹nde ger癟ekleti.

Yenilenebilir enerjinin lider irketleri

T羹rkiye’de en y羹ksek hidroelektrik kurulu g羹ce sahip irket 13 bin 993 megavat kapasiteyle kamu irketi olan Elektrik retim A olurken, bu irketi 繹zel sekt繹rde 1443 megavatla Cengiz Holding izledi.

R羹zgar enerjisinde ise en y羹ksek kurulu g羹癟 s覺ralamas覺nda Borusan EnBw 660 megavatla ilk s覺rada, Demirer Enerji 613,7 megavatla ikinci s覺rada yer ald覺.

Kalyon Enerji 398 megavatla g羹ne enerjisinde en y羹ksek kapasiteye sahip yat覺r覺mc覺 konumunda bulunurken, bu irketi 173,6 megavatla Cengiz Holding takip etti.

Jeotermalde 305 megavat kapasiteyle Zorlu Enerji ve 206 megavatla G羹rmat 繹ne 癟覺kt覺.

Biyok羹tlede ise 130 megavat kapasitesi bulunan ITC ve 92,8 megavat kurulu g羹c羹yle ISTA, en y羹ksek kapasiteye sahip ilk iki irket oldu.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir