Yerli ve yabanc覺 arivlerde Milli M羹cadele’nin kad覺n kahraman覺: stemen Kara Fatma

Yerli ve yabanc覺 arivlerde Milli M羹cadele'nin kad覺n kahraman覺 stemen Kara Fatma

Yerli ve yabanc覺 arivlerde Milli M羹cadele'nin kad覺n kahraman覺 stemen Kara Fatma

23 Nisan 1922 tarihli The New York Times: ‘Fatma isimli bu kad覺n, d羹man birliklerine sald覺r覺p aralar覺nda subaylar覺n da olduu 25 esirle geri d繹nd羹羹nde, hemen hemen hepsi kad覺nlardan oluan keif kolunu komuta eden bir onba覺yd覺.’

Tek ba覺na kurup komuta ettii y羹zlerce askerle d羹mana kar覺 savaan Milli M羹cadele’nin kad覺n kahramanlar覺ndan “Kara Fatma” lakapl覺 Fatma Seher Han覺m’覺n askeri cesareti ve baar覺lar覺, yerli ve yabanc覺 bas覺nda, kitaplarda, arivlerde anlat覺l覺yor.

Cesaretinden 繹t羹r羹 g繹z羹 kara olduu i癟in B羹y羹k nder Mustafa Kemal Atat羹rk taraf覺ndan “Kara Fatma” diye an覺lan Fatma Seher Han覺m, vefat覺n覺n 66’nc覺 y覺l d繹n羹m羹nde an覺l覺yor.

Mustafa Kemal Atat羹rk’羹n izniyle savaa kat覺lan Fatma Seher Han覺m’覺n cephede savamas覺 d繹nemin yabanc覺 diplomat ve gazetecilerin de an覺lar覺nda, haberlerinde yer buluyor.

AA muhabirinin derledii belgelere g繹re Kara Fatma, The New York Times gazetesindeki haberde, Rus diplomat Semyon Ivanovi癟 Aralov’un kitab覺nda ve T羹rk arivlerinde isminden s覺k s覺k s繹z ettiriyor.

Kara Fatma, Amerikan bas覺n覺nda

Amerikan bas覺n覺n覺n da dikkatini 癟eken Kara Fatma, 23 Nisan 1922 tarihli The New York Times gazetesinin sat覺rlar覺na ta覺nd覺.

Milli M羹cadelede bir T羹rk kad覺n覺n覺n, Yunan ordusuna kar覺 baar覺lar覺n覺n anlat覺ld覺覺 haberde, Kara Fatma’n覺n temen r羹tbesine terfi etmesini, bu r羹tbenin imdiye kadar T羹rk ordusunda bir kad覺n覺n ald覺覺 en 羹st r羹tbe olduu kaydediliyor.

Haberde, “Fatma isimli bu kad覺n, d羹man birliklerine sald覺r覺p aralar覺nda subaylar覺n da olduu 25 esirle geri d繹nd羹羹nde, hemen hemen hepsi kad覺nlardan oluan keif kolunu komuta eden bir onba覺yd覺. Kad覺n taburlar覺 ge癟en y覺l kuruldu ve savata b羹y羹k cesaret g繹sterip d羹mana a覺r zayiatlar verdirdiler.” ifadelerine yer veriliyor.

Rus diplomat, kitab覺nda Kara Fatma’y覺 anlat覺yor

Kara Fatma’n覺n cephelerde verdii m羹cadele, Sovyet Rusya’n覺n T羹rkiye’de bulunan diplomatlar覺 aras覺nda yer alan Semyon Ivanovi癟 Aralov’un da dikkatini 癟eker.

Aralov, yazd覺覺 “Bir Sovyet Diplomat覺n覺n T羹rkiye An覺lar覺, 1922-1923” adl覺 kitab覺nda Kara Fatma’y覺 繹yle anlat覺yor:

“Birka癟 sefer el癟iliimize sava癟覺 kad覺nlardan 癟eteci Fatma avu da gelmiti. Fatma avu, bir 癟etenin ba覺nda bulunuyordu. Yunanlarla ve asilerle d繹v羹m羹t羹. Fatma avu, k覺sa boylu, zay覺f, enerjik y羹zl羹, kara g繹zl羹, yal覺ca bir kad覺nd覺. Bir defas覺nda yine bir 癟eteci olan ve annesiyle birlikte savalara kat覺lan olu ile el癟ilie geldi. Fatma’n覺n s覺rt覺nda siyah uzun bir ceket, aya覺nda 癟izgili bir eteklik vard覺. Belindeki geni kua覺nda t羹fek mermileri, kama, omzunda da kay覺 g繹r羹n羹yordu… El癟iliimize uzun boylu, d羹zg羹n v羹cutlu bir 癟eteci de gelirdi. O s覺ralarda misafirimiz bulunan 羹nl羹 Rus resim sanat癟覺s覺 Y. Y. Lansere’den bu 癟eteci ile Fatma avu’un portrelerini yapmas覺n覺 rica ettim. Resimlerinin yap覺lmalar覺na raz覺 oldular.”

Kara Fatma’ya dair belgeler

Milli M羹cadelenin Kahraman Kad覺nlar覺n覺 Anma An覺lar覺n覺 Arat覺rma ve Yaatma Dernei Bakan覺 襤lknur Bekta, yapt覺覺 ariv 癟al覺mas覺yla Kara Fatma’n覺n yazd覺覺 hat覺rata, Dar羹laceze’deki belgelere, n羹fus kay覺t bilgilerine ve fotoraflar覺na ulat覺.

14 y覺ld覺r arat覺rma yapan Bekta, elde ettii belgeleri, yazd覺覺 “Milli M羹cadele’de bir kad覺n 羹stemen: Kara Fatma” kitab覺nda yay覺mlad覺.

Kara Fatma da hayattayken tuttuu notlar覺 bir araya getirerek hat覺ralar覺n覺 kaleme ald覺. “襤stiklal Sava覺’nda Kara Fatma, kardei S羹leyman’la bir arada” bal覺kl覺 hat覺rat覺nda 癟eteleri nas覺l 繹rg羹tlediini, bir kad覺n olarak cephede nas覺l m羹cadele verdiini, Ruslara nas覺l esir d羹羹p onlardan nas覺l kurtulduunu anlat覺yor.

Hayat覺n覺n ilerleyen d繹neminde maddi zorluklar yaayan Kara Fatma, ilk bata bunu dillendirmese de bir haberle g羹ndeme geliyor.

10 Nisan 1950 tarihli Kad覺n Gazetesi, “Kara Fatma Yard覺m Bekliyor” bal覺kl覺 haberiyle Fatma Seher Han覺m’覺n maddi olarak zor g羹nler ge癟irdiini yaz覺yor. Kara Fatma, bavekalet makam覺na dilek癟e yazarak, d繹nemin babakan覺ndan maddi yard覺m talebinde bulunur.

M羹cahit Kara Fatma ismini kullanarak yazd覺覺 dilek癟ede, 20 senedir 6 yetim torunuyla sefaletle m羹cadele ettiini ve maddi a癟覺dan zor durumda olduunu yazar. Ancak, Kara Fatma’n覺n yard覺m talebi o d繹nem kar覺l覺k bulamaz.

Resmi Gazete’de Kara Fatma’ya maa baland覺覺 yay覺mland覺

Kara Fatma’n覺n g繹nderdii dilek癟e 羹zerinden 10 y覺l ge癟tikten sonra, 1954 y覺l覺nda Kars Milletvekili Tezer Tak覺ran ve Rize Milletvekili 襤zzet Ak癟al, Kara Fatma’ya vatani hizmetlerinden dolay覺 ayl覺k balanmas覺 teklifinde bulunur, teklif Meclis’te kabul edilir.

28 Ekim 1954 tarihinde Kara Fatma’ya maa balanmas覺na dair 癟覺kan tebli Resmi Gazete’de yay覺mlan覺r.

8840 say覺l覺 teblide yer alan maddeye g繹re, “Erzurumlu Kara Fatma’ya vatani hizmet tertibinden ayl覺k balanmas覺 hakk覺nda kanun” bal覺覺yla yay覺mlanan tebli ile Kara Fatma’ya maa balan覺r.

Dar羹laceze

Vefat etmeden 繹nce Dar羹laceze Hastanesine kald覺r覺larak tedavi g繹ren Kara Fatma, 11 g羹nl羹k yaam m羹cadelesinin ard覺ndan 2 Haziran 1955’te hayata g繹zlerini yumdu.

Dar羹laceze’de kalanlar ve onlara ait bilgilerin yer ald覺覺 “Aceze Esas Kay覺t Defteri”nde Kara Fatma’n覺n 21 Haziran’da buraya getirildii, 繹l羹m sebebinin ise kalp rahats覺zl覺覺 olduu yaz覺yor. 3583 say覺l覺 defterdeki notta, Erzurumlu olduu bilgisi de yer al覺yor.

Kara Fatma ile ilgili o g羹nlerde 癟覺kan son haber ise vefat haberi. 3 Haziran 1955 tarihli H羹rriyet gazetesindeki “Kara Fatma 繹ld羹” bal覺kl覺 haberde, 襤stiklal Harbi’nin tan覺nm覺 kahramanlar覺ndan ve “Kara Fatma” nam覺yla bilinen Milli M羹cadele kahraman覺 Fatma Seher Han覺m’覺n hayata g繹zlerini yumduu duyuruldu.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir