Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 bir y覺lda y羹zde 52 b羹y羹d羹

Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 bir y覺lda y羹zde 52 b羹y羹d羹

Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 bir y覺lda y羹zde 52 b羹y羹d羹

T羹rkiye Sermaye Piyasalar覺 Birlii taraf覺ndan haz覺rlanan austos ay覺 finansal piyasa 繹zet verilerine g繹re, yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺, austos sonu itibariyle 413.5 milyar liraya ulat覺.

T羹rkiye Sermaye Piyasalar覺 Birlii (TSPB), 2021 y覺l覺 austos ay覺 finansal piyasa 繹zet verilerini a癟覺klad覺.

TSPB’nin T羹rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas覺 (TCMB) ve Merkezi Kay覺t Kuruluu (MKK) kaynaklar覺ndan derleyerek haz覺rlad覺覺 finansal piyasa 繹zet verilerine g繹re, yurt i癟i yerleiklerin (yerli yat覺r覺mc覺lar) finansal varl覺klar覺 son bir y覺lda y羹zde 19,4 oran覺nda artarak, 2021 y覺l覺 austos sonunda 5.9 trilyon liray覺 at覺.

TSPB taraf覺ndan a癟覺klanan veriler, ayn覺 d繹nemde yurt d覺覺 yerleiklerin finansal varl覺klar覺n覺n da y羹zde 7,9 oran覺nda artarak 569.2 milyar liraya y羹kseldiini ortaya koydu. TSPB 繹zet verilerine g繹re, yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 ise son 1 y覺lda y羹zde 52 artarak, 413.5 milyar liraya 癟覺kt覺.

2020 y覺l覺 ba覺ndan itibaren istikrarl覺 bir ekilde artan, bu y覺l覺n ilk 4 ay覺nda ise halka arzlar覺n eit da覺t覺ml覺 olmas覺n覺n da etkisiyle h覺zlanarak, nisan ay覺 sonu itibariyle 2 milyon 674 bin gibi rekor seviyelere ulaan Borsa 襤stanbul hisse senedi piyasas覺nda bakiyeli yat覺r覺mc覺 say覺s覺nda may覺s ay覺ndan itibaren yaanan d羹羹, austosta da s羹rd羹.

TSPB verileri, hisse senedi bakiyeli yat覺r覺mc覺 say覺s覺n覺n austos ay覺 sonu itibariyle 2 milyon 395 bine gerildiini ortaya koydu. TSPB verilerine g繹re, hisse senedi piyasas覺nda ayda en az bir kez ilem yapan yat覺r覺mc覺 (aktif yat覺r覺mc覺) say覺s覺nda ise may覺s ay覺nda balayan d羹羹 temmuz ay覺nda da devam etti. Bu y覺l覺n nisan ay覺nda 1 milyon 959 binin 羹zerine 癟覺karak, rekor k覺ran hisse senedi piyasas覺ndaki aktif yat覺r覺mc覺 say覺s覺, temmuz ay覺nda 791 bine geriledi.

TSPB taraf覺ndan yay覺nlanan verilere 2021 y覺l覺 ayl覺k bazda bak覺ld覺覺nda, yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺nda, bu y覺l覺n ilk 癟eyreinde yaanan h覺zl覺 art覺覺n yerini 2. 癟eyrekte d羹羹e b覺rakt覺覺 g繹r羹l羹yor.

Yat覺r覺mc覺 say覺s覺ndaki gerileme devam etse de temmuz ve austos aylar覺nda, yerli yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 yeniden art覺a ge癟ti. TSPB verileri, y覺l覺n 2. 癟eyreinde yaanan gerilemenin etkisiyle 2021 y覺l覺 Ocak-Austos d繹nemini kapsayan 8 ayda yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺nda, y羹zde 8,6 oran覺nda s覺n覺rl覺 bir art覺覺n yaand覺覺n覺 ortaya koydu.

Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n, 繹zel sekt繹r Eurobond varl覺klar覺 y羹zde 63 b羹y羹d羹

T羹rkiye Sermaye Piyasalar覺 Birlii verileri, Austos 2020 ve Austos 2021i kapsayan bir y覺ll覺k bazda incelendiinde T羹rkiyede yerleik kurumsal, t羹zel ve bireysel yat覺r覺mc覺lar覺n finansal varl覺klar覺n覺n y羹zde 19,4 artarak, 4 trilyon 977 milyar liradan, 5 trilyon 940 milyar liraya 癟覺kt覺覺 g繹r羹l羹yor. Verilere g繹re, son bir y覺lda yerli yat覺r覺mc覺lar覺n finansal varl覺klar覺 i癟erisinde y覺ll覺k bazda en y羹ksek art覺, 繹zel sekt繹r Eurobond varl覺klar覺nda yaand覺.

Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n 繹zel sekt繹r Eurobond varl覺klar覺 d繹viz kurundaki art覺覺n da etkisiyle son bir y覺lda y羹zde 63 oran覺nda artarak 111 milyar lira oldu. Varl覺a dayal覺 menkul k覺ymet ve varl覺k teminatl覺 menkul k覺ymet varl覺klar覺 ise bir y覺lda y羹zde 55 artarak 37.3 milyar liraya 癟覺kt覺.

Yerli yat覺r覺mc覺lar覺n d繹viz tevdiat hesaplar覺ndaki varl覺klar覺 son bir y覺lda y羹zde 23,8 artarak 2021 austos sonu itibariyle 1 trilyon 974 milyar liraya, TL mevduatlar覺 ise y羹zde 15,2 artarak 1 trilyon 723 milyar liraya 癟覺kt覺.

Yabanc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺 austosta 15 milyar lira artt覺

T羹rkiye Sermaye Piyasalar覺 Birlii taraf覺ndan a癟覺klanan 2021 y覺l覺 austos ay覺 繹zet finansal piyasa verilerine g繹re, ge癟en y覺l austos ay覺 sonu itibariyle 527.3 milyar lira olan yabanc覺 yat覺r覺mc覺lar覺n finansal varl覺klar覺, son bir y覺lda y羹zde 7,9 oran覺nda artarak bu y覺l覺n austos sonu itibariyle 569.2 milyar liraya y羹kseldi.

TSPB verileri ayl覺k olarak incelendiinde, y覺lba覺ndan itibaren d羹羹e ge癟en yabanc覺 yat覺r覺mc覺lar覺n finansal varl覺klar覺nda, nisan ay覺nda balayan art覺, austosta bir miktar daha artarak s羹rd羹.

Veriler, yabanc覺 yat覺r覺mc覺lar覺n finansal varl覺klar覺nda temmuz ve austosta yaanan art覺覺n, hisse senedi varl覺klar覺ndaki b羹y羹meden geldiini g繹steriyor. TSPB taraf覺ndan a癟覺klanan verilere g繹re, yabanc覺 yat覺r覺mc覺lar覺n hisse senedi varl覺klar覺, austos ay覺nda bir 繹nceki aya g繹re 15 milyar lira (y羹zde 5,3) artarak 298.9 milyar liraya 癟覺kt覺.

Kaynak: AA

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir